Category Archives: Egyéb

Adventi programok Hévízen

Címlap – Ajánló

Fenntarthatósági útmutató és ötlettár a Balaton kiemelt térség „szépítésére”

A legalkalmasabb időpont egy fa ültetésére húsz évvel ezelőtt volt.A második legalkalmasabb időpont most van. (kínai közmondás) Praktikus tanácsok, szakmailag megalapozott állásfoglalások, már megvalósult elképzelések gazdag tárháza a Balaton Fejlesztési Tanács honlapján olvasható Fenntarthatósági útmutató és ötlettár a Balaton kiemelt térség „szépítésére” című digitális kiadványban. Hazai és külföldi tapasztalatok, a lakosság komfortérzetét jelentősen javító fejlesztések, a környezettudatos tervezés és magatartás alappillérei képezik a kiadvány magvát – számtalan gyönyörű fotó kíséretében. A szerkesztők által sugallt szemléletmód szerint egy adott település lakói, egy térség fejlesztéséért felelős szervezet munkatársai, s az állampolgárok személy szerint is hozzá tudnak járulni a föld jövőjének alakításához, ha a megvalósuló beruházások, programok esetén figyelembe vesszük – és meg is valósítjuk – a természetközeli, fenntarthatóságot biztosító elemeket. Ezek az elemek jellemzően nem igényelnek jelentős többlet költséget, inkább csak egy kis plusz gondolkodást, új ötletek felkutatását, adaptálását és az üzemeltetés komplexebb átgondolását. Az útmutatóval ehhez a plusz gondolkodáshoz kíván a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. segítséget nyújtani, összeszedve, hogy egy településfejlesztési beruházás esetén milyen ötletek, javaslatok segíthetik a település és a térség jövőjét is befolyásoló, alakító fejlesztéseket. Az útmutató a települési zöldinfrastruktúra elemei (a növényzettel és vízzel borított felületek), mint fásított közterek, közkertek, közparkok, játszóterek, fasorok és zöldsávok, vízparti zöldsávok, intézménykertek, zöldtetők, zöldfalak kialakításához kíván segítséget nyújtani. Az útmutató az ENSZ fenntartható fejlődés alapelvei és a BKÜ Fejlesztési Program stratégiai környezeti vizsgálata alapján került kidolgozásra. A Fenntartható Fejlődési Célok a jövőre vonatkozó, a fenntartható fejlődés alapelveire, eszméjére alapozott fejlődés, az ezzel kapcsolatos nemzetközi együttműködés, azaz a nemzetközi fenntartható fejlődési és nemzetközi fejlesztési együttműködés céljait foglalja össze. Az ezzel kapcsolatos globális programot és 17 célt az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében fogadták el 2015-ben. Ezek közül a régió fejlesztése kapcsán az alábbi fenntartható fejlődési célokhoz való kapcsolódás az irányadó:

• Jó egészség. • Tiszta víz és köztisztaság • Újrahasznosítható és megfizethető energia. • Innováció és jó infrastruktúra. • Fenntartható városok és közösségek. • A források felelősségteljes használata. • Fellépni az éghajlatváltozás ellen. • Fenntartható földhasználat. • Egyenlőtlenségek csökkentése. Ezen alapelvek a Balaton zöldfelület-fejlesztése kapcsán az alábbi célok elérését, tevékenységeket jelenti: A fejlesztések óvják meg a Balaton biológiai sokféleségét és relatíve jó környezet állapotát, • összefüggő értékes zöldfelületek kialakításával (zöldfelületek mozaikosságának csökkentése és a biodiverzitás növelése), • a rendezetlen településkép javításával, • őshonos növények telepítésével, • idegenhonos fajok visszaszorításával, • helyi és környezetbarát építőanyagok felhasználásának ösztönzésével. További elérendő célok: • a felszíni és felszín alatti vizek védelmének megvalósítása, • a talaj és a földtani értékek védelme, • a tóhoz való hozzáférést biztosító terek növelése, illegális betöltések megszüntetése, • az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó módszerek megvalósítása, • a fejlesztések járuljanak hozzá, hogy a Balaton térség közösségei kitalálják saját jövőképüket, valamint felismerjék a térség egyedülálló értékeit és növeljék a helyi közösségek identitástudatát. A fenntartható fejlődés mindannyiunk, és különösen a fejlett világ felelőssége. A zöld infrastruktúra fejlesztése minden kétséget kizáróan a településfejlesztés egyik legfontosabb területe. A települési zöld infrastruktúra pozitív hatásai: • a csapadékvisszatartás, • a csatornahálózat terhelésének csökkentése, • a párologtatás általi hűtés, párásítás, komfortérzet javítása, • zajcsillapítás, • levegőminőség javítása, pormegkötés, • élőhelyek növekedése, fajok sokféleségének növekedése, • kedvező élettér létrejötte.

A lakosság, az ott élő, dolgozó vagy szabadságukat töltő emberek számára a közterek a közösségi élet színhelyei. A parkokban zajlanak az ünnepségek, célba ér az utcai maraton, a gyerekek sportolhatnak, érezzük az évszakok váltakozását, és ámulunk a kultúrák összevegyülésén. Az utcákon és a házunk előtti járdán barátok botlanak egymásba, üzletek köttetnek és társadalmi életet élünk. A közintézmények – a városháza, könyvtár és posta – előtti lépcsőn vagy sétányon az ügyeinket intézzük, mind egymással, mind a hatósággal. Az élénk, virágzó közterek erősítik egy település vagy környék lakóiban a közösségi érzést; ahol ezek hiányoznak, ott az emberek kevésbé élik át az együvé tartozás élményét. A teljes anyagot a www.balatonregion. hu Aktuális BFT pályázatok menüpontban találják meg olvasóink.

Elkezdődött az őszi lehalászás és haltelepítés a Balatonnál

Elkezdődött az őszi haltelepítési szezon a Balatonon. Elsőként a pontyok kezdték meg az átköltözést új otthonukba a Balatonlelle- Irmapusztai tógazdaságból. A horgászok körében legnépszerűbb halból idén is 2-3 nyaras példányok kerülnek a Balatonba, összesen 300 000 kg mennyiségben. Az idei szezonban eddig 71 243 kg telepítése történt meg, ami az éves mennyiség közel negyede. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. munkatársainak reményei szerint karácsonyig nem csupán az előírt mennyiséget helyezik ki a Balatonba, hanem az elmúlt évekhez hasonlóan sikerül majd jelentősen túlszárnyalni a kvótát. Balinból 7200 darab kétnyaras és 92 000 darab előnevelt, a cég saját tógazdaságából származó példány került a Balatonba, emellett telepítettek 3200 darab egynyaras kősüllőt, valamint 500 kilogramm compót, ami az éves kötelezettség két és félszerese. Májusban 250 000 darab előnevelt csuka telepítése már megtörtént, ebben segítséget adtak a Balaton-környéki horgászegyesületek. Az ősz hátralévő részében várhatóan 6000 kg egynyaras süllő kihelyezése is megtörténik, ezzel eleget tesznek a tervükben előírt telepítési kötelezettségünknek e halfajból. A nyár folyamán 442 000 darab előnevelt pontyot telepítettek a Balatonba, 300 000 darabot pedig a Kis-Balatonba, ahová ezzel egyidőben 100 000 darab előnevelt süllő is került. Ahogyan a korábbi években, úgy most is figyelnek arra, hogy a Balaton mindhárom medencéjébe egyenlő arányban kerüljenek friss telepítésű halak. Továbbra sem végeznek haltelepítést tanúk nélkül, a helyi horgászegyesületek képviselőit a 24 helyszín mindegyikére invitálják. A telepítések nyilvánosak, az időpontot és helyszínt minden esetben a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. honlapján előre jelzik. A telepítés napján a honlapon „Percről-percre” rovatában bárki figyelemmel kísérheti, hogy a gépkocsi mikor indul és érkezik a helyszínre. A nap végén képi anyaggal színesített „Haltelepítési beszámolónkból” értesülhetnek a pontos mennyiségről (www.balatonihal.hu).

Címlap – Ajánló