Category Archives: Települések

Polgármesteri interjúk

A mögöttünk hagyott esztendő minden bizonnyal a hazai történetírás egyik legemlékezetesebb éve marad, hiszen legutoljára talán az 1918-19-es spanyolnátha okozott ilyen csapást egészségügyre, gazdaságra. Ezen igyekezett úrrá lenni valamennyi balatoni önkormányzat. Többek között a járvány kezeléséről, az idegenforgalom átrendezéséről, a befejezett és folyamatban lévő beruházásokról, az idei tervekről kérdeztünk északi és déli parti polgármestereket.

Papp János – Balatonederics

Az elmúlt esztendőben a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által a strand felújítására kiírt pályázatán 26.000.000 Ft-ot nyertünk el, s településünk fürdőhelyén nyitotta meg az MTÜ a 2020. évi balatoni strandszezont. Az esemény kiemelt médialefedettséggel büszkélkedhetett, több tv-csatorna is közvetítette. Így egész Magyarország láthatta, milyen szép lett a létesítmény, amely először nyerte el az ötcsillagos és a legdinamikusabban fejlődő strandminősítést. Strandunk bevételét ebben a vírusos időszakban – és a kedvezőtlen időjárás ellenére – mintegy 60%-kal tudtuk növelni a 2019-es rekordévhez képest! Egy sikeres TOP-pályázatnak köszönhetően mini bölcsődét létesíthetünk és felújíthatjuk az óvodánkat. Információm szerint a beadott 85 millió forintos pályázatunk elbírálása kedvező, így a támogatói döntést hamarosan megkapjuk, s végre elkezdődhet az óvoda korszerűsítése is. Ehhez kapcsolódik, hogy sikeresen megvalósítottuk az előző testület által beadott, és 5 millió forint összegben elnyert pályázatból az óvodai játszótér kialakítását. Régi igény volt egy bankautomata kihelyezése Edericsre. Immáron ez is a lakosság és a vendégek szolgálatára áll. Megterveztettük a Trianoni emlékművet Muzsi Norbert felajánlása eredményeképpen. Az anyagköltségeket magánszemélyek finanszírozták. A jelenlegi testület megvalósította az elődei által beadott és elnyert Leader pályázat 6 millió forintos tervét. A pályázat eredményeképpen turista pihenőhelyeket és információs táblákat telepítettünk mind a faluban, mind a strandon. A strandon focipályát alakítottunk ki a Balatonederics SC, és Hanák Miklós elnök támogatásának köszönhetően, közel 6 millió forint értékben, amely nem igényelt önrészt az önkormányzattól. Sikeresen pályázott testületünk a Magyar Falu Program keretén belül az orvosi eszközök fejlesztésére is: 2.5 millió forintot nyertünk eszközbeszerzésre. Az egyház által beadott közösségi tér pályázatunk is sikeres volt. A Magyar Falu Programban közel 30.000.000 Ft-ot nyert Balatonederics a kis iskola felújítására. Az előző testület által beadott, és közel 75 millió forint összegben elnyert csapadékvíz elvezetés pályázatot önkormányzatunk sikeresen megvalósította. A közvilágítást is modernizáltuk – energiatakarékos lámpákat szereltünk fel, így 57%-kal tudtuk csökkenteni fogyasztásunkat. A Magyar Falu Program keretében „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” beadott pályázatunk sikeres lett! A pályázatunkban igényelt traktor – pótkocsival és minden kiegészítő berendezéssel – tizenötmillió forint értékben megérkezett! A pályázat 100% -ban finanszírozott, önrészt az önkormányzatnak nem kellett hozzáadnia. Az MLSZ-nek beadott sikeres pályázat révén a 18 millió forintos grund-focipálya rövid időn belül elkészült. Sikeres lett a Balatonederics SC által megpályázott, s tavasszal megépítendő kültéri fedett edzőtér. Az elnyert összeg 5,2 millió forint. Önrész nincs, tehát minden a pályázaton nyert összegből készül el. Beindult a tanyagondnoki szolgálat is: januártól főállású tanyagondnok látja el a feladatokat. Az idősek és rászorulók az Együtt-egymásért szolgálat mellett a tanyagondnoki szolgálatunkra is támaszkodhatnak a jövőben. A tanyagondnoki szolgálattal a gyógyszer beszerzésben is szeretnénk segíteni a rászorulóknak. A fiókpatika létesítésére irányuló törekvésünket továbbra is fenntartjuk! Előreláthatólag márciusban Balatonedericsen is beindul a Tanoda, mely közel 30 gyermek délutáni foglalkoztatását, nyelvi és számítógépes képzését, szakköröket és különböző délutáni programok megszervezését foglalja magában. Már az új esztendőre is beadtunk egy strandi pályázatot. Ez most (második körben) elbírálásra vár. Pozitív visszhangra talált a karácsonyi ajándékcsomag akció: 75 csomagot osztottunk ki a rászorulóknak. Az ünnepekre karácsonyi dekoráció díszítette a lámpaoszlopainkat, így végre Balatonedericsen is világíthattak az adventi fények. A számok nyelvén: az új pályázatokon elnyert összeg 117,2 millió forint. Az előző testület – részben régóta húzódó – pályázatait 86 millió forint összegben megvalósítottuk. Jelenleg 3 új nagy pályázatunk van beadva 250 millió forint összegben (óvodabővítés, mini bölcsőde létesítése), csapadékvíz pályázat 2. ütem (85 millió forint), kerékpárút a strandig (80 millió forint). Idén várhatóan az úthálózat fejlesztésére és karbantartására is lesznek pályázatok. A belterületi utak mellett a zártkerti utakat is szeretnénk fejleszteni, hiszen egyre nagyobb az igény erre is. Emellett a kultúrház és a Tájház modernizálása is tervben van a közeljövőben. Az önkormányzat működése és költségvetése stabil. Az elvonások ellenére a hiányokat sikerült bevételből pótolni. Az önkormányzat számláin 2020 végén összesen több mint 61 millió forint – ebből csak a költségvetési számlán majdnem 17 millió – volt. Az önkormányzatnak nincs adóssága, hitelt nem vettünk föl.

Jurcsó János – Balatonkenese

Teljesen új összetételű testület alakult Balatonkenesén 2019 őszén. Elsődleges célunk volt, hogy meglássuk, átlássuk, s tisztán lássuk a település anyagi lehetőségeit, s elkezdjük a településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok összehangolását. Nemcsak a bizottsági üléseken, de informális találkozókon is folyamatosak voltak az egyeztetések. A költségvetést “bevezető jelleggel” fogadta el a grémium: elsőéves költségvetés, melynek szükséges a folyamatos monitorozása, s amely lehetőséget teremt a későbbi évekre nézve, hogy mintegy tanulóidőként szolgáljon. A járvány márciusi berobbanása bennünket is váratlanul ért. Azonnal összehívtam egy helyi operatív tanácsot, válságstábot, melyben a település vezetőin kívül az orvosok képviselői, a rendőrség, a polgárőrség, a közterület-felügyelet és egy kommunikációs szakember kapott helyet. Felfüggesztettük az óvoda és a kulturális intézmények működését. Szétosztottuk azokat a feladatokat, amelyeket Kenese életében szükségesnek láttunk. Azt tapasztaltam, Kenese ebben a tekintetben jól vizsgázott. A városban rengeteg nyaralóépület van. Ezek nagy része március derekán lakottá vált. Kértük, hogy békében, egymás mellett megférve töltsük el a vészterhes időket. Szórólapokon, plakátokon kértünk mindenkit, hogy ne halmozzanak föl feleslegesen árucikkeket, mert az igényeket a helyi üzletek nem bírják kielégíteni. Kértük továbbá, hogy a környezeti terhelést (pl. égetést) is csökkentsék. Alapvetően jól sikerült mindez Kenesén. Három Balaton-parti településsel együtt volt egy „nagy menetünk”, ez pedig a kikötők ügye volt. Balatonkenese azon szerencsés települések közé tartozik, ahol a kikötőt – parlamenti képviselőnk, Kontrát Károly közreműködésével – meg tudtuk szerezni. Térítésmentesen kaptuk meg használatra, aminek a terheit viselnünk kell. A szezon végén már sétahajózást is indíthattunk. A járványra való tekintettel csúszott a strandfelújítási pályázatunk, illetve az idegenforgalom csökkenése miatt kiestek adóbevételek, rendezvényeinket újra kellett gondolni – láthatóvá vált, hogy újra kell szabni a költségvetésünket. A nyár derekán aztán újraindulhatott a turizmus, ami bőven adott tennivalót önkormányzatunknak is. Ez az egész Balaton-parton érzékelhető volt: gyakorlatilag minden megtelt (strandunkon nem emeltük a belépőjegyek árát, ami hatalmas forgalmat eredményezett.), olyannyira, hogy a település eljutott a teljesítőképességének a határára. Gondolok itt a vendéglátásra, a kiszolgáló egységekre. Annak ellenére, hogy megterhelő volt ez az időszak, atrocitásmentesen túléltük. Az őszi újabb hullám után felfüggesztettük a kulturális intézményeink működését, s az ott dolgozókat átcsoportosítottuk az idősek ellátásába, újra tudtuk indítani a tavasszal már jól működő bevásárlási rendszert azoknak, akik ezt igényelték. Örömmel mondhatom el, hogy Kenesén megjelent egy jobbára fiatalokból álló segítői kör, akiknek nagyon sokat köszönhetünk mind a mai napig (többek közt maszkokat osztottak a boltoknál). A szigorításoknak köszönhetően kiegyenlített, „kifeszített” és stabil volt ezekben az utolsó hónapokban is a költségvetésünk. 2021 elején már folyik a Kisfaludy strand fejlesztése pályázati forrásból: tavaszra ez is elkészül, így mindkét strandunk infrastrukturális fejlesztésekkel (pl. új vizesblokkokkal) várja vendégeit. Ez az év nagy próbatétel lesz: nem a szabadon szárnyaló tervek időszakát fogjuk élni. A tavalyihoz hasonló szigorú, önmegtartóztató költségvetést készítünk. Kiugró, saját erőforrásos fejlesztésekkel nem nagyon tudunk számolni, viszont vizsgáljuk a pályázati lehetőségeket. Úgy gondolom, egy új fejezet indul a település életében, amikorra megszűnnek, elsimítódnak azok az ellentétek, amelyek korábban megjelentek az állandó lakosok és a nyaralótulajdonosok között. Ehhez nyílt és őszinte kommunikációra volt és lesz is szükség.

Bíró Imre – Balatonszepezd

Úgy érzem, hogy az önkormányzat az elsők között reagált a második hullámra, hiszen Covid elleni védekező csomagokat állítottunk össze, melyből százhuszonöt darabot azonnal kiosztottunk a 62 éven felülieknek. Ezt azóta minden balatonszepezdi állandó lakos alanyi jogon megkapta, hála a révfülöpi Madragóra Gyógyszertár tulajdonosának és az azonnal jelentkező önkénteseinknek, akik az alpolgármester asszony vezetésével még 290 csomagot osztottak szét, ráadásul 1 millió forint azonnali adományt biztosított erre a célra a Halker Kft.. Folyamatban van kirendeltségünk leendő munkatársainak kiválasztása, újrapályáztattuk a kirendeltség-vezetői állást. A helyi művelődésszervező munkatársunk már dolgozik, így ha óvatosan is, de már tervezzük az újraindulást a programok, rendezvények terén. Lezártuk a Kisfaludy strand fejlesztési pályázat projektjét, hatalmas siker, hogy december elején megkaptuk az értesítést, mely szerint 46 millió forintot nyertünk a központi és a szepezdfürdői strandok felújítására – ezeket május 31-ig át kell adnunk. A strandokat teljesen felújítjuk, ha minden a tervek szerint alakul, akkor egy másik projekt alapján a központi strand középső részén homokos lidót alakíthatunk ki. Újjáépítjük a büfét, illetve a nyáron leégett kabinsort, az utolsó kabincsoport helyett pedig öltözőket alakítunk ki. Kiosztottunk még 35 köbméter szociális tűzifát huszonhat rászorulónak, illetve minden 62 év feletti polgártársunknak tudtunk adni 10 ezer forintos karácsnyi támogatást. Amit ígértem a választások előtt, be is fogom tartani! Balatonszepezdnek meg kell erősödnie mindenben, legfőképpen gazdaságilag. Próbáljuk a működést vállalkozói, piaci alapokra helyezni. Sajnos ez a törekvésünk a veszélyhelyzet miatt megakadt azzal, hogy a jövőben a tavalyi éves szinten kell tartani az adókat, bérleti díjakat, belépőket, melyek eddig is alacsonyak voltak. Más módon kell megkeresnünk a lehetőségeinket, ez új kihívásra ösztönöz, de meg fogjuk oldani! Optimizmusomat táplálja, hogy ilyen erős, összetartó képviselő- testülete Balatonszepezdnek még nem volt. Feltétlen bizalommal vagyunk egymás iránt, képviselőtársaim maximálisan bíznak bennem, s sikerült szétosztani a hivatali feladatokat is. A veszélyhelyzet miatt jelenleg csak informális üléseink vannak, sok kérdésben egyedül kell döntenem. A térség polgármestereivel, Kontrát Károly országgyűlési képviselővel folyamatosan kapcsolatban vagyunk, csakúgy, mint a helyi vállalkozásokkal – kölcsönösen segítjük egymás munkáját. Aktuálisnak tartok egy szennyvíz csatorna projektet, hiszen vannak olyan részei a falunak, ahol még nincs megoldva az elvezetés, illetve a száz utcából álló úthálózatra is ráfér a javítás, de tudatos tervezéssel előrejuthatunk ebben is. A művelődési házra is ráférne a felújítás, megvan az engedélyes tervünk, s remélem, hogy a közeljövőben sikerül erre is anyagi forrást találnunk.

Kondor Géza – Révfülöp

A 2021. esztendő alaposan próbára tett bennünket. Már az elején – villámcsapás következtében – leégett a település szimbóluma, a millenniumi kilátó faszerkezete. A helyreállításra a biztosítónak és a Miniszterelnökségtől kapott támogatásnak köszönhetően júniusban újra birtokba vehetjük. Ennek ellenére a februárban elfogadott költségvetésünkkel optimistán indultunk az esztendőnek. Március elején még lelkesen készítettük elő a Magyar Turisztikai Ügynökség(MTÜ) balatoni strandok fejlesztése pályázatot, és egyre többet hallottunk a koronavírusról. Még nem gondoltuk, hogy március közepétől ez annyira komolyra fordul, hogy rendkívüli jogrend kerül bevezetésre. Rövid időn belül távoktatást vezettek be az iskolában, bezártuk óvodánkat. Az önkéntes karantént vállaló idősebb polgáraink ellátására megszerveztük a helyi operatív törzsünket, gondoskodtunk az érintettek élelmiszer- és gyógyszerellátásáról, esedékes csekkjeik befizetéséről. Hétvégeken ránk, polgármesterekre hárult a döntés felelőssége, hogy milyen – saját hatáskörben hozott – döntéssel próbáljuk védeni településünk lakóinak egészségét. Próbáltunk távol tartani mindenkit, akinek nem feltétlenül szükséges Révfülöpre látogatni, ugyanakkor lehetővé tenni a nyaraló-tulajdonosoknak, hogy ingatlanjaikat gondozni tudják. Révfülöp védekezési intézkedéseit több esetben pozitív példaként mutatta be a sajtó. Hogy eredményes volt-e ez a védekezési módszer, leginkább a második hullámmal összevetve dönthető el. A tavasszal szinte alig volt révfülöpi, akinek az ismerősei között volt fertőzött. Mostanra ez megfordult. Örömmel vettük a kormányzati enyhítéseket, melyek hatására május közepétől fokozatosan újranyithattak a vendéglátó egységek, szálláshelyek, strandjaink. Erre nagy szükségünk volt, mert a járványügyi vészhelyzet kapcsán komoly, több 10 milliós elvonások érték önkormányzatunkat, mint például az idegenforgalmi adó felfüggesztése, a közterület használati díjak szezonális eltörlése, a gépjárműadó átcsoportosítása a központi költségvetésbe. Ennek ellenére az élet nem állt meg önkormányzatunknál, strandjainkra 53,5 millió forint támogatást kaptunk az MTÜ-től, ennek keretében valósultak meg például mindkét strandunkon a babamama szobák, a családi mosdók, napozó stégek, lépcsők, öltözők, arculati elemek, tájékoztató táblák. Jelentős önerős fejlesztéseink közé sorolhatom a Császtai strand medrének homokozását (mintegy 20 millió forintból), a tavasz folyamán kiépítettük az automata öntözőrendszert, térköveztünk tízmillió forint saját forrás felhasználásával. Június 18-án visszatért az élet a normális kerékvágásba, június 27-én Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő társaságában ünnepélyes keretek között át is adtuk a 2020. évi strandfejlesztés létesítményeit. Ennek (is) köszönhető, hogy bár a külföldi vendégek száma csökkent, és két héttel később nyitottuk strandjainkat, az eső is többször esett, mint tavaly, áremelés nélkül is szinte fillérre tudtuk a 2019. évi bevételt produkálni. Májusban átadhattuk a Magyar falu program által 100%-os támogatással készült temetői urnafalat 3,6 millió, és az óvodaudvar játszóeszközeit 4,6 millió Ft értékben. Szintén a Magyar Falu program keretében valósíthattuk meg a Lugas-köz aszfaltozását 9 millió Ft támogatással. A BM által kiírt pályázat a „Gugyor” zártkerti településrész útjának martaszfaltos felújítását tette lehetővé 10 millió Ft értékben. Az ősszel elnyert Magyar Falu pályázaton az ovisoknak tornaszoba létesült a volt tűzoltószertár átalakításával, 4 M Ft támogatással, és 2021-ben is a strandjaink fejlesztésére közel 60 M Ft (MTÜ által nyújtott) támogatás áll ismét rendelkezésre. A település szépítésénél társadalmi összefogás keretében valósult meg a sportpálya korlátjainak festése, a vasútállomással szemközti terület és az Ottawa park rendezése. Nyári kulturális programjaink szinte kivétel nélkül nagy sikerrel megvalósultak. Sajnos a decemberre tervezett maratoni adventi rendezvényünket nem tudtuk megvalósítani, akárcsak a tradicionális idősek karácsonyát, mindenki karácsonyát, mindenki szilveszterét. Kárpótlásul elkészült adventi díszkivilágításunk a vasútállomással szemben. És hogy mi fog történni 2021-ben Révfülöpön? Közel 10 millió Ft önerőből a tavasszal összekötjük az Európa sétányt a Halász utcával, 200 méter térköves járdával, világítással. Szintén tavasszal elkészül a Magyar Falu program keretében elnyert 4 millió Ft támogatással az óvodai tornaszoba. Az MTÜ strandfejlesztés keretében közel 90 M Ft áll rendelkezésünkre mindhárom strandunk további fejlesztésére, ami júniusra meg is valósul. A júniusi kilátó avatásig felújítjuk a hozzá vezető lépcsőt, szebbé tesszük környezetét is. Közben terveztetjük egykor legendás rózsakertünk megújítását, sport-és szabadidő központunkat, és bízunk benne, hogy sikerül forrást találnunk a már kész kiviteli tervekkel rendelkező turisztikai és kulturális látogató központunkhoz, néhány további utcánk aszfaltozásához.

Papp Gábor – Hévíz

Az elmúlt év igen sok akadályt gördített mindenki elé, felforgatta az életünket. Nagyon nehéz szociális, gazdasági, egészségügyi helyzetek elé kerültünk valamennyien egyéni, családi, intézményi, városi, önkormányzati szinten egyaránt. Ha most rövid számvetést készítek, akkor elmondhatom, hogy Hévíz a küzdelmek mellett sikeres évet zárhat, természetesen figyelembe véve a rendkívüli helyzetet. A komoly anyagi veszteségek ellenére intézményi átszervezésekkel, szigorú takarékossággal, elvonásokkal ugyan, de meg tudtuk őrizni városunk pénzügyi egyensúlyát. A pályázati támogatásokkal elnyert fejlesztéseket továbbvittük: így elindult és tart az új buszpályaudvar kialakítása, a termelői piac korszerűsítése, a tóvédelmi program amellyel megújul a Hévízi-tavat ölelő véderdő új sétányokkal, tanösvénnyel. Befejeződött a Schulhof sétány és a Nagyparkoló megújítása, folytatódott a városi kamerarendszer bővítése, ehhez kapcsolódóan tableteket adhattunk át a rendőrőrsnek, közbiztonsági munkájuk még hatékonyabbá tételéhez. Továbbá számos buszöböl kapott új beállókat. Emellett korszerű parkolási rendszer kialakítását kezdtük meg, ami idén folytatódik. Sportpályát építettünk az iskolaudvaron, pályázatot nyertünk el új kerékpárút építésére. Elkezdődött a termelői piac megújítása, melyhez plusz kormányzati forrást is elnyertünk. A Hévíz-Balaton Airporton is fejlesztettünk, stabil kormányzati partnert találtunk a cég üzemeltetéséhez. Sikerrel pályáztak városunk szállodái, panziói, magánszállásadói a kormány által támogatott korszerűsítési programokra. Segítve a lakosságot a rendkívüli helyzetben, védőmaszkokat, fertőtlenítőszereket vásároltunk és osztottunk ki a hévíziek körében, juttatunk az intézményeinkbe, fokozottan figyeltünk az érettségizők biztonságára. A szociálisan rászorulókat is folyamatosan segítettük, és egyházainkat is támogattuk. Amikor kellett, lezárásokkal védtük még jobban a várost az egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében, és körültekintően, biztonsági intézkedések mellett nyitottuk újra Hévízt, amikor év közben az lehetővé vált. Méltó módon emlékeztünk meg a trianoni békediktátum 100. évfordulójáról, az állam- és egyházalapításról, aradi vértanúinkról és az ’56-os hősökről. Köszönthettük városunk első gyémánt diplomás pedagógusát, Vértesaljai Antalnét. A városi kitüntetéseinket is ünnepi körülmények között tudtuk átadni. A helyiek kulturális lehetőségei továbbra is megmaradtak, hála a könyvtár, illetve a művelődési intézmény közreműködésének. A gamesz munkatársai pedig minden nehézség mellett is olyan gyönyörű, virágos várost varázsoltak, amely látvány sokszor tudta feledtetni a gondokat, s feltöltődést, nyugodt hangulatot biztosított. Ezúton is köszönöm a hévíziek és a városban dolgozók példás összefogását, kitartását, felelősségteljes munkáját! Kívánok egészséges, biztonságos, igazi kapcsolatokra lehetőséget adó, szép új esztendőt mindannyiunknak!

Szanyi Szilvia – Balatonfűzfő

A 2020. év több szempontból is más volt, mint a korábbiak. Szólt a változásról, az összefogásról, egy világjárványról, melyet túl- és át kellett élnünk. Majd a sok megpróbáltatás után elérkezett a december, amikor díszbe öltöztettük a szívünket, az életterünket – immár a szeretet került mindennapjaink fókuszába. A hónap elején Szeli Dóra képviselő asszony, Horváthné Karli Szandra és Lajkó Frigyes alpolgármester segítségével elindult a feldíszített mikulásautó. Sok-sok boldog arcocska várta a város különböző pontjain a piros ruhás, szakállas apót, aki szaloncukrot vitt mindenkinek. Kétségtelenül óriási sikere volt a programnak a nehezített körülmények ellenére is. Az elmúlt év történéseihez tartozik, hogy Balatonfűzfő Város Önkormányzata egy sikeres pályázat útján az Idősbarát Önkormányzat díjban részesült. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020. december 8-án adta át a díjat Budapesten. Nagy örömmel vettem át, hiszen ez azt jelenti, hogy az új évben több, kimondottan az idős korosztálynak szóló programot és támogatást is megvalósíthatunk. A bajban még nagyobb jelentőséggel bír az összefogás. A fűzfői emberek ismét bizonyították, hogy nagyfokú empátiával fordulnak egymás felé: képesek együtt gondolkodni, közösen tenni, bármi is legyen a cél. Decemberben külföldről érdeklődtek az önkormányzatnál. Olyan családok iránt érdeklődtek, akiknek fontos lenne az adományozás. Az önkormányzat örömmel szervezte meg az anonim felajánlású ajándékok eljuttatását, így az ünnepre bőséges étel jutott oda is, ahol ez megoldhatatlan lett volna segítség nélkül. Örömmel konstatáltuk, hogy helyi magánszemélyek és szervezetek is szerveztek ételgyűjtést, sőt a Mikuláshoz érkezett kívánságokat is teljesítettük: Lajkó Frigyes alpolgármester és Jan Gerben Veenstra személyesen vitték el az ajándékokat a gyermekeknek. S hogy a város ünnepi fénybe öltözhessen, ahhoz is nagyon sokan ajánlották segítő kezeiket. Összefogtunk, ami a szeretet ünnepén nyert igazán értelmet. December 27-én az év megkoronázása volt az az esemény, amely szintén az összefogás ékes példája. Kérésünkre a veszprémi Petőfi Színház művészei – térítésmentesen – eljöttek Balatonfűzfőre, hogy a Támasz Idősek otthonában élőket felvidítsák egy koncerttel, hiszen az ott élők a vírus miatt sajnos nem fogadhatták szeretteiket még az ünnepekre sem. Az épület előtti parkolóban állították fel a hangfalakat, és ott énekelték az operett-dalokat és a magyar könnyűzene több ismert slágerét, az otthon lakói pedig az ablakokból nézték, hallgatták őket. Természetesen a környék lakóházaiból is sokan kijöttek az utcára. Remélem, hogy az idősotthon lakóinak szívébe is tudtunk csempészni egy kis boldogságot. Mérhetetlenül boldog vagyok, hogy így zárhattuk az óévet; és reménnyel, tervekkel is tettre készen, hittel a jövőben várom az újat. Szeretetet és összefogást, hitet – ami erőt ad és egészséget – kívánok minden kedves olvasónak a 2021. évre.

Mészáros Miklós – Balatonboglár

Úgy gondolom: ilyen rövid ideig tartó költségvetése korábban egyetlen magyar önkormányzatnak sem volt. A februárban elfogadott pénzügyi tervet alig egy hónap múlva már módosítanunk kellett – a járvány valamennyi elképzelésünket átírta. Az első reflexek később tartósaknak bizonyultak, ugyanis a „túl kell élni” ösztöne az élet minden területén éreztette hatását. Számunkra a munkahelyek megőrzése jelentette a prioritást, hiszen mintegy kétszázan a város alkalmazásában dolgoznak, vagyis kétszáz család anyagi biztonságát kellett garantálnunk. Az új koncepció a megtakarítási lehetőségeket vázolta fel. Így elmaradtak a kisebb értékű, saját forrásra alapozó beruházások, ám a jelentős projektek munkálatai folytatódtak. Befejeződött a patinás kultúrház és a hozzá tartozó szabadtéri színpad rekonstrukciója, s immár teljes „pompájában” megtekinthető, igénybe vehető a számos szolgáltatást nyújtó Platán strand. Fövenyes partszakasz, esztétikus sétányok, sportpályák, gondosan ápolt park várja a vendégeket. A Gömbkilátó népszerűsége tovább nőtt, s még számos olyan turisztikai attrakció található városunkban, amelyek turisták százezreit vonzzák városunkba: a leglátogatottabb ezek közül a Boglári borfesztivál. Bízom abban, hogy ezen a nyáron ismét meg tudjuk rendezni. A több évtizedes tapasztalatok alapján azonban a korábbiakhoz képest némi változást kívánunk eszközölni: szinte szimbolikusnak tekinthető belépődíjjal korlátozni kívánjuk a résztvevők számát, a produkciók színvonalát ugyanakkor magasabb nívón képzeljük el. A módosítások hátterében környezetvédelmi okok, s a strand vagyontárgyainak megóvása egyaránt szerepel. Örömteli, hogy a szezon nehézségei a vendégéjszaka számon nem tükröződtek: a kétszázezres eredmény a régió legsikeresebb települései közé repítette városunkat. S bár több adónemről le kellett mondanunk, a kieső kurtaxa bevételeinket máris kompenzálta a kormányzat. S bár adóemelést nem tervezünk, a sikeres pályázatoknak köszönhetően erre az évre is nagy terveink vannak. Kilencvenmillió forintot a strandok fejlesztésére, míg közel félmilliárdot a Platán strandon lévő, s rendkívül népszerű buborék élményfürdő felújítására költhetünk. A Várdombon kialakítandó magasösvény beruházását – környezetvédők petíciója nyomán – egyelőre felfüggesztettük, ám amennyiben ezzel kapcsolatosan jogerős, pozitív döntés birtokában leszünk, megépítjük Boglár új turisztikai attrakcióját.

Holovits Huba – Balatonföldvár

Az elmúlt év számtalan, nem várt feladattal terhelte meg az önkormányzatot, így a gondosan összeállított költségvetésünk már márciusban tarthatatlannak bizonyult. A saját forrásból finanszírozni kívánt beruházásokról le kellett mondanunk, ám az uniós pályázati pénzeknek köszönhetően több lényeges építkezés folytatódhatott. Ennek köszönhetően a hatszáznyolcvan millió forintos Zöld város program idén befejeződik, épül a bölcsőde, s mivel a Balaton Fejlesztési Tanácshoz benyújtott partvédőmű pályázatunk is pozitív elbírálásban részesült, a település legexponáltabb területén is megkezdődhetnek a munkálatok. A járvány hatásai a jövő tervezését is befolyásolták – ez évi teendőinket rendkívül körültekintően fogalmaztuk meg, hiszen meglehetősen ingoványos a bennünket körülvevő világ. Napjainkban még kiszámíthatatlanok az egészségügyi – s így a gazdasági – trendek, ezek pedig érdemben befolyásolják a tóparti települések legfontosabb bevételi forrását, a turizmust. Azt azonban érzékelhetjük, hogy folyamatosan nő Földvár népszerűsége, s egyre több azon honfitársaink száma, akik hosszabb távon kívánnak Földvárhoz kötődni. Erről tanúskodik, hogy négy helyszínen közel háromszázötven apartmant alakítanak ki, s a közeljövőben száz családi ház épülhet a most kialakítandó telkeken. Ezzel gyakorlatilag elfogy a beruházásra alkalmas terület, arra pedig gondosan ügyelünk, hogy ezek a fejlesztések érdemben ne befolyásolják Földvár patinás arculatát. Az újabb sikeres pályázatok lehetővé teszik, hogy folytassuk strandjaink korszerűsítését, komfortosítását, az óvodában a sportolási feltételek javítását, az intézmények karbantartását, a vasútállomás melletti parkoló kialakítását, a városháza tetőszerkezetének cseréjét. Befejeződik a Kvassay sétány rekonstrukciója, s így a teljes partszakasz – egészen a nyugati strand végéig – bejárható lesz. Itt épül fel majd a ma még kuriózumnak számító e-kikötő, amely százhetven modern vízi közlekedési eszköznek nyújt védelmet. Ez a létesítmény munkahelyeket teremt, növeli adóbevételeinket, s várhatóan fizetőképes turistákat vonz településünkre. Hasonló eredményeket várunk a vitorláskikötő várható bővítésétől is. Természetesen nem mondhatunk le arról, hogy a város idei büdzséjében is szerepeljenek olyan tételek, melyek növelik a közbiztonságot, a közterületek esztétikai értékét. Térfigyelő kamerákat helyezünk ki, parkosítunk, új utcabútorok szolgálják a turisták kényelmét, s bízunk abban, hogy a sikeres idegenforgalmi szezonnak idén nem lesz akadálya.

Németh Kornélné – Balatonszemes

Tavaly októberben választottak meg a település irányítójának, miután elődöm a nyár közepén váratlanul lemondott tisztségéről. Feladatkörét – alpolgármesterként – én vettem át, így tehát a mintegy három hónapos „bemelegítési” időszak elegendő felkészülési lehetőséget nyújtott arra, hogy felmérjem várható teendőim nagyságát. Örvendetesnek tartom, hogy a korábbi ellentétek csillapodni látszanak, s mindazok, akik különböző tisztségeket, funkciókat vállaltak, egyetlen célt fogalmaztak meg: Szemes felemelkedését. A kezdő lépéseket megkönnyítette, hogy a szezon második fele remek eredményeket produkált a turizmusban. Stabil az önkormányzat pénzügyi háttere is, mert azt vallom: a települések gazdálkodásának modellje a családi költségvetés lehet. Takarékosan, megfontoltan kell dönteni a vásárlásokról, a beruházásokról. A hasonlat azonban nem fedi teljesen a gyakorlatot, hiszen az önkormányzatok számára számos pályázati lehetőség adott, s mi ezzel intenzíven kívánunk élni. Három strand felújítására kértünk kilencvenmillió forintos forrásbiztosítást, de kandidáltunk játszótér kialakítására, útburkolatok rekonstrukciójára is. A munkálatok egy része folyamatban van, s remélhetőleg az aszfaltozó gépek is hamarosan megjelennek Szemes utcáin. Több pályázati anyagunk elbírálás alatt van: piacot szeretnénk kialakítani a település központjában, s egy régóta égető problémát kívánunk megoldani egy új iskolai konyha építésével. Ennek költségvetése rendkívül jelentős, hiszen ez a létesítmény többfunkciós lesz: a diákok étkeztetése mellett betöltené a közkonyha szerepét, nyáron bekapcsolódna az idegenforgalmi vendéglátásba, míg az őszi-téli időszakban rendezvények, esküvők, családi összejövetelek helyszíneként hasznosítanánk. Természetesen nem csak a központi támogatásoktól várjuk lakóhelyünk gyarapodását, szépülését. A település büdzséjében parkosításra, parti sétány közlekedésének korszerűsítésére, a tóhoz közel eső utcák rendezésére, parkolóhelyek létesítésére fordítandó összegek is szerepelnek. Természetesen gondolunk a nyaralók igényeinek kielégítésére is: ők elsősorban az utcák felújítását, infrastrukturális problémák megoldását várják tőlünk. Harmonikus kapcsolatot ápolunk képviselőikkel, az üdülőhelyi egyesület tagjaival, mert valljuk: elképzeléseinket csak együtt, összefogva tudjuk megvalósítani. Hasonló kapcsolat fűzi az önkormányzatot a helyi vállalkozókhoz: elsődlegesen rájuk számítunk a beruházások kivitelezésekor, hiszen jótékonysági akcióikkal ők is számos tanújelét adták lokálpatriotizmusuknak. Jószomszédi viszonyt kívánunk ápolni a szomszédos településekkel is: hasznosítani kívánjuk tapasztalataikat, s keressük az együttműködési lehetőségeket.

Gál Lajos – Gyenesdiás

A múlt év elején mondott pohárköszöntőm tartalmát a pandémia sokhelyütt alaposan felülírta. Nehéz esztendőt éltünk át, ahogy minden településen, Gyenesdiáson is újratervezésre volt szükség. Ráadásul ismételten is szembesültünk ezzel a feladattal a vírusügy okozta második hullám idején. Nagyközségünk gazdaságának és közéletének fő meghatározója a turizmus, amit a legerőteljesebben érintett a veszélyhelyzet. Mindemellett szerencsére volt egy jó nyár, a korlátozások enyhítésével felértékelődött a Balaton belföldi turizmusa. A forgalom erősödése és a településmarketing következtében a strandjaink látogatottsága tavaly kiemelkedő volt. Gondoskodtunk a lehető maximális biztonságról az egész településen. Mindkét strandunk elnyerte a Kék Hullám Zászlót 5 csillagos fokozatát, a Diási Játékstrand pedig a balatoni strandok közül a járványügyi védekezésben legfelkészültebbnek lett minősítve. Korábbi fejlesztések adta lehetősek is vannak ezek mögött: köszönet illeti a kormányt azon állami források rendelkezésre bocsájtásáért, amelynek felhasználásával az előző évben mintegy 90 millió forintot tudtunk pályázati forrásokból a strandjaink modernizálására fordítani. A turisztikai egyesülettel, az idegenforgalom szereplőivel, a vállalkozókkal is jó munkakapcsolatot ápolva odafigyeltünk a vendégeink igényeire, jelzéseikre. A forgalom így a tavalyi szezonban szinte rekordokat döntögetett, a vendégszám növekedése számottevően kompenzált a kieséseken, a kényszerű központi elvonásokon. Ami a fejlesztéseket illeti, több önerős munkáról le kellett mondanunk. Intézkedéseinkkel a település biztonságos működtetését oldottuk meg, tartalék képzésének lehetőségét is meg kellett teremtenünk. Ezek alapja az önerős fejlesztések visszatartásából, valamint a máskor jelentős hozzájárulást követelő rendezvények elmaradásával adódott. Mindemellett voltak programjaink, a legelső lehetséges alkalommal elindítottuk a hagyományos rendezvényeink sorát: köztük megtartottuk a korzói esteket, a községházi koncerteket, a borsétányi napokat, a Festetics Vágtát, helyet adtunk a Klassz a pARTon szórakoztató műsoroknak. A nemzeti összetartozás napjára való megemlékezést idén szeptember 19- ére tettük át, avatva a Történelmi Emlékparkban a Diós és Diás települések nevében emelt jelképes Trianon emlékművet, rajta a határon inneni és túli Diós-Diás nevekkel. A Szent István Egyetem Keszthelyi Burgonyakutatási Központjával társrendezésben tartottuk meg az immár kilencedik családbarát burgonyafesztivált Jövőnket biztossággal tudjuk tervezni. Saját pályázataink révén elsősorban az alapinfrastruktúra fejlesztése és a minőségi turizmus érdekében teszünk lépéseket. Az őszre egy közel 400 férőhelyes művelődési ház és melegítőkonyhás ebédlő megnyitását tervezzük. Támogatjuk az olyan beruházásokat, melyek nem önkormányzati, hanem állami forrásból valósulnak meg. Ezek közt a legnagyobb a tavaly szeptemberben indult mintegy 1,5 milliárdos tankerületi iskolafejlesztés tornacsarnok építéssel. A térségben egyedülálló, hogy ekkora fejlesztés történjen egy oktatási intézményben. Vannak a Magyar Turisztikai Ügynökség által támogatott olyan fejlesztések, amelyek beruházókat vonzzanak a térségbe. Ezek közt szerepel Gyenesdiáson a parti sétány építése, a horgásztanyai fejlesztések, és tervezett egy 200-250 férőhelyes szálloda megépítése is, aminek az alapkő letételére várhatóan hamarosan sor kerülhet.

Balaton-parti madárvédelem

Önkormányzati és civil együttműködéssel téli madárvédelmi munkálatok lettek elvégezve a múlt év végén Keszthelyen a Balaton-parti Erzsébet-ligetben. A növényzetben is igen gazdag terület számos madárfaj élőhelye, a fákra madár és denevér odúkat helyeztek ki a természetvédő aktívák. A városvezetés részéről Sáringer-Kenyeres Marcell képviselő a munkák kapcsán kiemelte az értékes természeti miliő élővilágának jelentőségét, a védelem fontosságát, aminek szerves része a madarak fészkelő, költő helyének biztosítása. A terület lakókörzeti gondviselője a Helikon Liget Egyesület, a közösség elnökeként dr. Boldizsár Erzsébet elmondta, hogy a természettel való együttélés adta örömmel óvják és használják a helyet.

A legszebb betlehem Fonyódé – kettős győzelemmel!

Szép ajándékot kaptak Advent negyedik vasárnapján a fonyódiak és mindazoknak, akik a várossal szimpatizálnak! Eddig is tudtuk, immáron “papírunk” is van arról, hogy a településen állították fel Somogy megye legszebb Betlehemét! A Dísz téren látható különlegesség a Fonyódi Kulturális Intézmények dolgozói és néhány önkéntes segítő igényes munkáját dicséri, de az előkészületekből a Városüzemeltetési Kft. munkatársai is kivették részüket. A Sonline pályázatot (facebook-os lájk versenyt) hirdetett, melyre a Fonyód Média benevezte a Betlehemet Kajetán Jácint pazar fotójával! A három napig tartó versenyben gyorsan elhúzott Mosdós, Osztopán és Fonyód – időlegesen előfordult, hogy a tóparti üdülőhely csak harmadik helyen állt, végül Osztopánnal szinte végig fej – fej mellett óriási küzdelem alakult ki. Az első napi szavazás után még ők vezettek 100 vokssal, ám december 20-án, vasárnap sikerült az online térben hatékonyan mozgósítani: összesen 1000 szavazat fölött gyűjtve, körülbelül 100 szavazat előnnyel Fonyód megnyerte a legszebb Betlehem címét! A verseny záró időpontjában 1060 tetszik állt a fonyódi fotó alatt, ezt az osztopániak 955 lájkkal követték, ráadásul a szakértő zsűri is ezt az alkotást ítélte a legszebbnek! GT

Hévíz város az Év Turisztikai Települése 2020-ban

Hévíz turisztika kínálatának értékén a koronavírus járvány sem tudott változtatni, a fürdőváros újabb rangos elismerést nyert el a minőségi vendéglátással. A szigorú karantén időn kívüli vendégfogadási lehetőségekkel élve a jellemző minőséget és biztonsági garanciákat nyújtva kiemelkedően teljesített a fürdőváros. Ezt országosan élenjáró cím fémjelzi: Hévíz 2020-ra szólóan az Év Turisztikai Települése rangot nyerte el a Szallas.hu csoport értékelésével. Magyarország legnagyobb online szállásközvetítő portáljának eredményhirdetése elé mindig nagy várakozással tekintenek turizmus szereplői, a rangsorolásra a múlt év végén immáron nyolcadik alkalommal került sor. A kitüntető cím értékét emeli, hogy Hévíz a példás szakmai munkával az eddig soha nem látott nehéz körülmények között tudott kiemelkedő eredményeket elérni. A járványhelyzet 2020-as esztendőre való hatása minden eddiginél nagyobb kihívást jelentett a szakmának, a versengők éves teljesítményének rangsorolásánál. A díjkiosztó gálát ezúttal rendhagyóan, online módon tartották meg. – Talán soha nem volt még ilyen fontos felhívni a figyelmet a szakma újítóira, jeles képviselőire, mint ebben a küzdelmes évben – hangsúlyozta az ünnepélyes eredményhirdetésen Szigetvári József, a Szallas.hu csoport vezérigazgatója. Mind mondta: a díjazottak ranglistái a zsűri szakvéleménye és a Szallas.hu rendszerében lévő közel 1,5 millió vendégértékelés mennyisége, pontszáma alapján kerültek összeállításra. Az üdülőhelységek közti legmagasabb elismerés illette Hévízt a 2020-as évre szólóan az Év Turisztikai Települése cím odaítélésével. A kiválasztás a településekre leadott vendégértékelések alapján történt, ezáltal száz százalékosan tükrözi az utazóközönség véleményét. – Hálásak vagyunk az elismerésért, ami új erőt ad a városnak – kommentálta az eredményt Papp Gábor, a fürdőváros polgármestere. – Hévízen minden a turizmus és a vendégek minőségi kiszolgálása körül forog, amiből a lakók és a város valamennyi dolgozója kiveszi a részét. Idén mindannyian erőn felül teljesítettünk, a legkisebbektől a legnagyobbakig. Előre menekültünk, új célpiacok számára dolgoztunk ki ajánlatokat. Új összefogások születtek, nagy erővel dolgoztunk a turisztikai fejlesztések kivitelezésén. A város ismét megmutatta, hogy a közös, stratégiai együttműködés meghozza az eredményét. Úgy gondolom, hogy az Év Turisztikai Települése díjban ezeket az erőfeszítéseket ismerték el. A városvezető beszélt arról, hogy több belföldi turistát tudtak megszólítani, nőtt a fiatal korosztálybeli vendégek száma, élményeik alapján újbóli visszatérésükre lehet számítani. A polgármester szavait a szállásadói körben megtett erőfeszítések is igazolják: a szakmai zsűrizés és vendégértékelés alapján két szálloda is kiemelt díjazásban részesült. Az Év Szállása 2020 fődíjat a négycsillagos Hotel Európa fit nyerte el. A 70 szobaszám feletti 4-5 csillagos hotelek között első helyezett lett az Ensana Thermal Hévíz. H. Á.

Örömteli évzáró

Zamárdiban elkészült a termelői piac és megújult a Sport tér, így véglegessé vált a városközpont arculata.