Category Archives: Települések

Még az idén megvalósul az edericsi óvoda és mini bölcsőde fejlesztése

Balatonederics óvodája napjainkban

A balatonedericsi közösségi intézmények a megújulás útjára léptek, ugyanis a község 85 millió forintot nyert a Települési Operatív Programban. Az összegből az erősen leromlott állapotú óvodát újítják fel, továbbá egy mini bölcsődével is bővítik. A falu főutcáján álló intézmény már régóta megújulásra vár. Papp János, a falu polgármestere ettől is a település népesség-megtartó képességének a fokozását várja. Jelenleg 23 gyermek van az óvodában, s a létszám növekedését várják. A beruházás tervezett kezdete ez év augusztusa. Lapunk érdeklődésére a polgármester elmondta: valamennyi önkormányzati intézmény felújítása tervben van, és sorra adják be a pályázatokat e célból. Napirenden van a kultúrház és az önkormányzati hivatali épület energetikai megújítása is. Az iskola, melyet a község előző vezetése annak idején a Zala megyei Klebelsberg Intézményfenntartó Központra bízott, szintén felújításra érett. E témában is megkezdődtek a tárgyalások. Az egyházi kezelésű kis-iskola épülete is megújul, és újabb közösségi tér létesül a faluban. Terveink szerint tavasztól elindul a Tanoda, mely programokkal, délutáni működéssel, tudást hoz a gyermekeknek Edericsre – mondta Papp János, aki azt is hozzátette, hogy tovább fejlődhet már ebben az évben az ötcsillagos minősítésű strandfürdő is, és a következő időszakban valamennyi intézmény felújítására sort kerülhet. (zéa)

Ilyen lesz a megújuló óvoda

Keszthely egész éves balatoni attrakcióját tervezik

Újabb szakaszához érkezett a keszthelyi Balaton-part központi részének fejlesztési tervezése. Nagy Bálint polgármester sajtótájékoztatón mondta el, hogy lezárult a Magyar Művészeti Akadémia által kiírt ötletpályázat, 26 munka érkezett be, melyeket építészekből álló szakmai zsűri véleményez. Mindemellett várják a keszthelyiek egyéni ötleteit, javaslatait, hogy olyan fejlesztés valósuljon meg, ami nem csak a turizmust, hanem a lakosság igényeit is egész évben ki tudja szolgálni. A célterület a déli Kutyás Park és Piknikkerttől a Libás Strand keleti széléig tart. A városvezetés szándéka, hogy a Balaton legjobb standja valósuljon meg, az érintett szakasz mintegy 4 kilométeres hosszúságában önálló attrakcióként is helytálló legyen, ligetes sétány- és zöldterület létesítés révén. Keszthely Balaton-partja a turisztikai szezontól függetlenül egész évben tudjon kikapcsolódást, sportolási lehetőséget nyújtani. Szándék a Városi Strand területének lényeges növelése új, modern szolgáltatások kiegészítésével. Fontos kritérium a fenntartható üzemeltetés, a minőségfejlesztés a természeti értékek érvényesülésének biztosításával. Kapcsolódó feladatként kezeli az önkormányzat a város közlekedési és parkoló területeinek kapacitásfejlesztését is, mely a létrejövő új balatoni központot is kiszolgálja.

Polgármesterek 2020-ról és az idei évről

A mögöttünk hagyott esztendő minden bizonnyal a hazai történetírás egyik legemlékezetesebb éve marad, hiszen utoljára talán az 1918-19-es spanyolnátha okozott ilyen csapást egészségügyre, gazdaságra. Ezen igyekezett úrrá lenni valamennyi balatoni önkormányzat. Többek a járvány okozta tervezési gondokról, az idegenforgalom átrendezéséről, a befejezett és folyamatban lévő beruházásokról, az idei tervekről kérdeztünk északi és déli parti polgármestereket.

Galácz György – Balatonmáriafürdő

Önkormányzatunk bizakodással tekint a 2021-es esztendőre – őszintén reméljük, hogy az év első harmadában sikeresen túljutunk a vírushelyzet okozta korlátozásokon, és újra szabadabban dolgozhatunk településünk jövőjéért. Természetesen a polgármesteri hivatal dolgozói és a képviselő-testület addig sem tétlenkedik: az idei feladatok előkészítésén már tavaly elkezdtünk dolgozni a rendelkezésre álló és kalkulálható adatokkal. A saját bevételek tekintetében legjelentősebb építményi és telekadókból várható összegeket számba véve költségvetési tervezetet állítottunk össze. A működési költségek már látható fedezete és a legszükségesebb fejlesztések forrásai együttesen biztosítják a pénzügyi stabilitást. Korábbi sikeres pályázatainknak köszönhetően folytatódhatnak településünkön a beruházások: a Rákóczi utcában tavasszal fejeződik be az a háromszázmilliós közműrendszer rekonstrukció, melynek része az úttest- és járdaburkolás is. Ez utóbbi munkálatok finanszírozásához önrészt is biztosítottunk. A Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció keretein belül a központi fürdőhelyen – közel hetvenmillió forintos befektetéssel – felújítjuk, illetve baba-mama szobával és családi mosdóval bővítjük a szociális blokkot. A létesítmény területén három kültéri öltöző készül – a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően – egységes arculat szerint, valamint korszerűsítjük a strandolók könnyebb tájékozódását segítő információs táblarendszert. A Bárdos-strandon új szociális blokk létesül családbarát mosdóval, baba-mama szobával, kültéri ivókúttal, s napvitorlák kihelyezésével óvjuk vendégeink egészségét. Az Őrház utcai strandon a már meglévő vizes blokkot amelyben szintén helyet kap a családbarát mosdó és baba-mama szoba, s ott is kültéri öltöző létesítését, napvitorlák és ivókút telepítését tervezzük. A két strandon zajló beruházás pénzügyi hátterét összesen hatvanmillió forint pályázati forrás garantálja, azonos arányban elosztva. A strandok fejlesztése egy Balaton-parti település esetében az egyik legfontosabb feladatok közé tartozik, azonban vannak más, szintén kiemelt fontosságú projektek is. Ilyen a csapadékvíz elvezetőrendszer, illetve a közvilágitás további korszerűsítése. Terveink szerint az utóbbi projekt munkálatait még idén – önerős beruházás keretében – megkezdjük, a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése esetében pedig folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket. Elképzeléseink között szerepel még az önkormányzati géppark fejlesztése, bővítése is: ennek megvalósulása esetén olyan munkákat is el tudnánk végezni, amelyeket eddig külső vállalkozóval oldottunk meg, lényegesen magasabb költséggel. Célunk egy rendezett, kulturált településkép kialakítása, amely emeli a helyi lakosság és a hozzánk látogató turisták komfortérzetét.

Bíró Róbert – Balatongyörök

A 2019-es évet még jó eredményekkel és bizakodva fejeztük be, s bár a 2020. évi költségvetés tervezésénél ismét egy sikeres évben bízhattunk, az év eleji vírusjárvány következtében meghozott korlátozások hamar szertefoszlatták ebbéli reményeinket. A vendéglátás és a turizmus területén történt korlátozások alapjaiban határozták meg a tavalyi bevételeinket, és csak az volt a szerencsénk, hogy a nyári szezont közel az előzetes terveink szerint tudtuk teljesíteni. A tavasz a járvány elleni védekezéssel telt, ahol biztonsággal támaszkodhattunk a településünkön működő civil egyesületekre, vállalkozásokra és intézményeink dolgozóira. A 2019-ben elindított beruházásainkat sikeresen le tudtuk zárni, így elkészült a Temető utca külterületi szakaszának felújítása, az Eötvös utca aszfaltozása és járdaépítése. Megújultak a település emlékhelyei, új köztéri szobrokat állítottunk gróf Széchenyi Zsigmond és Bertha Bulcsu emlékére. Önerőből tudtuk fejleszteni a községi strand közvilágítási hálózatát, és az önkormányzatunkhoz visszakerült szépkilátói strandot augusztustól a minimum feltételek megteremtésével meg tudtuk nyitni. A Kisfaludy-pályázaton elnyert támogatásnak köszönhetően idén már a szezonkezdettől két strandon fogadhatjuk a vendégeket. Településünk mintegy 350 millió forintos főösszegű költségvetéssel tervezhet ez évre, a pályázati pénzeken kívül. Strandi fejlesztéseket tudunk végrehajtani a Kisfaludy Program III. és IV. ütemű pályázati támogatási keretéből. Be tudjuk fejezni a Szépkilátót és a községi strandot összekötő két kilométer hosszúságú Eötvös utca 6 éve tartó szakaszos felújítását, amelyhez 13 millió forint állami támogatás áll rendelkezésünkre. A Magyar Falu Programban elnyert pályázat segítségével a becehegyi Nyár utca aszfaltozásával javíthatjuk a zártkerti területek megközelítését. A térségi fejlesztést érintő Festetics-örökség program keretében Balatongyörökön a Szépkilátó a célpont: környezetbarát szilárd burkolatot kap a sétány, korszerűsítjük a közvilágítást, lecseréljük a térbútorokat, megújul a kilátó mellvédje, új nyomvonalon összeköttetésbe kerül a kilátó az alatta haladó kerékpárúttal. Településünk infrastruktúrájának minőségjavításához tartozik, hogy a ZNET informatikai cég optikai hálózat kiépítésével végez szolgáltatás korszerűsítést Balatongyörökön. A költségvetésünk szűkössége miatt idén több önerős beruházásról le kell mondanunk, és az elmúlt időszak építőiparban bekövetkezett áremelkedése miatt a már elnyert pályázati támogatásokhoz is plusz forrásokra lesz szükségünk. A következő hetek fogják eldönteni, hogy a községháza energetikai korszerűsítése és a bölcsőde építése mikor és milyen forrásokból tud elindulni. A takarékos gazdálkodás a rendezvényeinkre is kihatással lesz, így a korábbi évek nagyobb költségvetésű programjait újra kellett gondolnunk. Idén ünnepli Balatongyörök község első ismert írásos említésének 900 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból új helytörténeti kiadványokat tervezünk megjelentetni. A jubileumi évre tervezett programok át fognak nyúlni a jövő évre is, hiszen a település neve 1902-ben változott Meszes-Györökről Balatongyörökre. Az elmúlt 900 évben voltak a jelenleginél nehezebb időszakai a településnek és mégis itt vagyunk. Bízom benne, hogy összefogással és kitartással a mostani nehéz időszakon is túl leszünk, mihamarabb visszatérhet a község lakóinak élete a rendes kerékvágásba.

Farkas László Nándor – Balatonszentgyörgy

Az elmúlt fél évtizedben számos fejlesztés valósult meg településünkön pályázati forrásból. Nem túlzás azt állítani, hogy a Magyar falu program minden olyan kiírására reagáltunk, amely szinkronban volt elképzeléseinkkel. A sikeres kandidálásoknak köszönhetően jelentős beruházásokat hajtottunk végre – elsősorban az infrastruktúra területén érzékelhető számottevő javulás. Természetesen nem lehetünk maradéktalanul elégedettek, hiszen megújításra váró épületek, burkolást, aszfaltozást igénylő utak, járdák jelzik, hogy csak egy folyamat közepén vagyunk. A költségvetésünkben rendelkezésre álló összeg, az adóbevételek garantálják, hogy idén is stabil lesz gazdálkodásunk, bár kissé lírikusan úgy is fogalmazhatnék: a járvány okozta apátia helyett a remény, a gyógyulás éve jött el. Ez a csendesebb időszak a mérlegkészítés ideje is volt, s örömteli, hogy a külső körülmények ellenére mennyit gazdagodott Balatonszentgyörgy. Megújult több utca, megtörtént a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése, de a munkálatok nem fejeződtek be. Ötvenmillió forint áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy az épület belülről is megfeleljen a kor követelményeinek. Esztétikus munkahelyeket, modern ügyfélfogadót alakítunk ki, s a legújabb biztonságtechnikai berendezések és tűzjelzők gondoskodnak a köz vagyonának megóvásáról. A hivatal előtt újabb parkolóhelyeket létesítünk, hamarosan pedig a helyi piac is a termelők és a vásárlók rendelkezésére áll majd. A község központjában lévő egykori malomépület – később magtisztító – is új funkciót kap. Pályázati pénzből olyan szálláshelyeket szeretnénk kialakítani, amelyek elsődlegesen a horgászok és kerékpáros turisták igényeit elégíti ki. Ez utóbbiak számára kedvező hír, hogy a Balatonberény- Vörs közötti bringa út is a megvalósítás stádiumába lép. Még ebben az évben megkezdődik a művelődési ház energetikai rendszerének korszerűsítése és az intézmény belső renoválása. A jövőre gondolva bölcsődét építünk, s a családok helyzetének javítása érdekében létrehoztunk egy baba bankot. Ennek mechanizmusa a következő: minden újszülött számára kiállítunk egy kötvényt, s ha iskolaköteles korában a szülők a helyi intézményt választják, az első tanévben adjuk át a dokumentumot, amely így hat-hét évig kamatozik. Szeretnénk, hogy számukra is Balatonszentgyörgy jelentse az otthont. Ennek jegyében szervezzük meg a babák napját is a karácsonyi ünnepkörben – ekkor a település vezetői köszöntik és látják vendégül a legkisebb helyi polgárokat és szüleiket. Nagy figyelemmel kísérjük a civil egyesületek tevékenységét – fontos számunkra áldozatkész munkájuk, s anyagilag is támogatjuk őket. Hasonló elkötelezettséget érzünk a hátrányos szociális helyzetben lévők iránt is.

Sportoló zamárdiak

Újabb kültéri sportparkkal gazdagodott a település, ezúttal a széplak-alsói városrész.

Télen is munkában a vízimentők

A mintavétel mindig a Balaton ugyanazon négy pontján történik. A megjelölt pontokon a vízügyi szakemberek mintákat vesznek a vízből és különböző vizsgálatokat végeznek. Többek között mérik a víz hőmérsékletét, átlátszóságát és oxigéntelítettségét is. A mintákat aztán laboratóriumi körülmények között elemzik tovább. A Balaton vízminőségének vizsgálatát a Fejér Megyei Kormányhivatal Vízügyi Hatóságának munkatársai havi rendszerességgel végzik. Ezekhez a vízminta-vételekhez a hajót és a hajós személyzetet évek óta Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata biztosítja – írják az egyesület honlapján. forrás: hirbalaton.hu