Category Archives: Települések

Balatoni hajózás: rekordokat döntő szezon

Magas minőségű szolgáltatásokat ígértünk a szezon kezdetén potenciális utasainknak, s – részben a magyar tenger iránt megnyilvánuló média érdeklődésnek köszönhetően – ez az invitálás meglehetősen eredményesnek bizonyult – kezdi a turisztikai szezonról szóló összefoglalóját Kollár József. A Balatoni Hajózási Zrt . vezérigazgatója a tulajdonosi önkormányzatok képviselői előtt is arról tájékoztathatott, hogy a cég a folyamatos fejlődés mellett pénzügyileg is kiválóan teljesített. – A három éve kidolgozott stratégia a modernizációra irányult. Stabil gazdálkodás mellett fejleszteni kívántuk az ügyfélkapcsolatot, az eszközállományt és a hatékonyságot – mindezt stabil, jövedelmező gazdálkodás mellett. A tulajdonosoknak is igazolni kívántuk, hogy racionális döntésekkel elérhető a társaság eredményességének és a dolgozók jövedelmének növelése, a vagyon gyarapítása. A kedvező mutatókhoz természetesen hozzájárult a Balaton népszerűsége, bár ez nem zárta ki annak kötelezettségét, hogy aktívak legyünk a piacon – ennek egyik formája az erőteljes PR munka. – A vezérigazgatótól megtudhattuk, hogy a személyhajózási üzletág a tavalyi évhez viszonyítva 4-5%-os emelkedést produkált, ám ennek elemzése során fény derült arra: a menetrendi hajózás évek óta stagnál, míg a nem menetrendiekre – buli, séta, naplemente néző, gyermek- és családi programot tartalmazó – közel húsz százalékkal többen váltottak jegyet. A balatoni viszonyokat jól ismerők körében az sem titok, hogy a kánikula nem kedvez a hajózásnak. – A kompforgalom – cégen belül – húzóágazatnak minősül. Gépjárművek tekintetében tíz, személyek számában nyolc, kerékpár szállítás vonatkozásában hét százalékos az előrelépés, de jelentős érdeklődés nyilvánult meg a gyorshajók iránt is. Érthető tehát, hogy nem csak az önkormányzatok – kollégáim is pozitívnak értékelték a mögöttünk hagyott turisztikai szezont. Bevételeink lehetővé tették, hogy a nyár végén megjutalmazzuk munkatársainkat, s ugyancsak lesz fedezete a tizenharmadik havi bér kifizetésének. Célunk nem lehet más, mint – ezen a területen is – a piaci viszonyok bevezetése. Süli Ferenc

Felújították a füredi Radnóti iskolát

Országszerte közel 800 intézményben mintegy 276 milliárd forintból tantermi fejlesztés, bővítés történik, tanuszodák, tornatermek épülnek. Nyáron mintegy 100 ezer informatikai eszköz érkezett uniós forrásokból, ős – szel egymillió gyermek kapott ingyenesen tankönyvet, hangsúlyozta Vitályos Eszter államtitkár Balatonfüreden, a Radnóti Miklós Általános Iskolában.

Az intézmény a Széchenyi-programmal, mintegy hatvanmillió forint pályázati pénzből teljesen megújult. Az államtitkár hozzátette, a magyar kormány célja az, hogy a családokat és a gyermekeket támogassa, ezt szolgálják az országos programok, a gyermekek utáni adókedvezmény, az otthonteremtési program, az Erzsébet-tábor, a diákhitel, a gyermekek jövőjét célozzák a helyi fejlesztések, mint az iskola felújítás. Vitályos Eszter szólt arról, hogy az iskola a gyerekek és a pedagógusok második otthona, ezért nagyon fontos, hogy olyan helyen töltsék el az időt, ahol jól érzik magukat. A Radnóti iskolában országos fejlesztéssel megújultak a tantermek, folyosók, lépcsőházak, falburkolatok, mosdók, szociális helyiségek, tanári és igazgatóhelyettesi szoba, új ajtókat építettek be, szabadtéri kosárpalánkokat helyeztek az udvarra. – A modern, 21. századi intézmény hozzájárul a még eredményesebb munkához, az új környezet motiválja is a diákokat, tanárokat. A jövő nemzedékébe való befektetés az egyik legjobb és legfontosabb befektetés – fogalmazott az államtitkár, aki a várost a régió egyik gyöngyszemének nevezte. Kontrát Károly államtitkár, a térség országgyűlési képviselője a beruházás céljáról aláhúzta, a diákok jobban tanuljanak, nagyobb tudást legyenek képesek elsajátítani. – Azt szeretném, hogy választókerületemben egyre több iskola nézzen ki olyan jól, mint a Radnóti, amely az ország egyik legszebb városának az egyik legszebb részén található. A siker akkor lesz teljes, ha a pedagógusok, az oktató-nevelő munka is megújul, a modern környezet új kihívást jelent a pedagógusoknak – hangsúlyozta a képviselő. Szabó Lajos Konrád tankerületi igazgató felidézte, a füredi iskolát is érintő pályázaton még négynél nyertek a tankerületben. Országosan 418 ittenihez hasonló beruházást kezdtek meg mintegy 30 milliárd forintból, ebből határidőre 180 esetben végeznek, egyik a balatonfüredi. Üdvözölte a kiváló szakmai munkát, utalt az elektromos hálózat teljes megújulására is. Céljuk, hogy egy másik pályázattal közel 30 millióért digitális eszközöket vásároljanak. Szendi Péter

Időutazás fiatalokkal a reformkorba

Prágay János emléktábláját Bóka István és Hermann István koszorúzták. Oldalt Molnár Judit önkormányzati képviselő

Vetélkedőkkel, szavalóversennyel vonta be a XIII. Romantikus reformkor fesztivál programjaiba az ifjúságot a szervező Balatonfüredi Turisztikai Egyesület. Idén az 1848–49-es eszmék kerültek a háromnapos programsorozat középpontjába. A város valamennyi iskolája mellett környékbeliek, sőt: debreceniek képviselői is részt vettek a Vaszary-villában és a Helytörténeti Gyűjtemény épületében rendezett versmondó versenyeken, illetve az első nap vetélkedőin. Noha a szeptemberi időjárás kevésbé volt kegyes az érdeklődőkhöz és a látványos felvonulás résztvevőihez, a programok kavalkádja mindenkinek biztosított valami színvonalasat vagy szórakoztatót. Csaknem kétszázan – köztük több gyermek is – bújtak korhű öltözékbe, hogy megjelenésükkel is erősítsék: Balatonfüred (hacsak pár napra is) a reformkorba lépett vissza. A Szerenád Cigányzenekar vezetésével ezúttal nem a hagyományos helyszínre, a Balaton-parti Kisfaludy Színpadhoz, hanem a sportesemények otthonához, a Balaton Szabadidő Központhoz vonultak a „polgárok” és „nemesek”, ahol a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület elnöke, Böröcz István mondott köszöntőt, melyben kijelentette: a fesztivál értékekre alapoz, s értékeket is szeretne teremteni. Az elnök megemlékezett a korábbi fesztiválok nemrég elhunyt támogatójáról, Bethlen Istvánról. Személyét elveszítettük, de szelleme megmaradt – mondotta. A rendezvény illik Balatonfüred profiljához, imázsához, s visszavezet bennünket településünk talán legszebb korszakához – hangsúlyozta a város polgármestere, Bóka István –, a XIX. századhoz, mely nagyjainak Magyarország, azon belül is Füred is sokat köszönhet. A folytatásban előbb a Reformkori Hagyományőrzők Társasága palotását láthatta a közönség, majd a Csík Zenekar népzenei elemekkel „mai” muzsikába font koncertje következett. A kiemelkedő színvonalú előadását hatalmas taps fogadta.

Koszorúzás Széchenyi szobránál

A reformkor messze kiemelkedő személyiségének, Széchenyi Istvánnak Balatonra néző szobra előtt Oberfrank Pál (Petőfi Színház, Veszprém) színművész szavalta el Illyés Gyula Széchenyi hídja c. versét, majd Erdődy Gábor történész mondott beszédet, utalva Antall József alapértékekre, alapeszmékre, nemzeti mitológiára épített gondolataira. A történész felelevenítette elődeink szoborállítási elképzeléseit, nem elhallgatva a Széchenyi szobrok körüli szenvedélyes vitákat sem. Sokat kevéssel! – ez volt az egyik vezérelv, melyet a „csöndes nagyság”, vagyis a belső szellemi nagyság indokolt. A legtöbb szoborral (így a füredi szoborral is) nem az értelemhez, hanem érzülethez szóltak az alkotók – tette hozzá. A 3.5 méter magas Kurta János alkotás találóan illeszkedik Füred arculatához – magyarázta Erdődy Gábor –: Széchenyi, mint a tett embere, csak állva ábrázolható, hiszen a fürdőváros és a legnagyobb magyar elképzelései itt fonódtak össze. A szónok szerint a Széchenyi vagy Kossuth vita manipulált, hiszen épp Széchenyi jelentette ki: „Batthyányt és Kossuthot szolgálni fogom”. Az ünnepség részeként vehette át a Félszigetkerülő Széchenyi István vitorlás emlékverseny első díját Bóka István polgármestertől Király Zsolt, aki 225 hajót maga mögé utasítva RC44-ese legénységével két óra pár perc alatt futott be a füredi kikötőbe. Befejezésül a megye és a város képviselői, a pártok, szervezetek, iskolák delegáltjai koszorúztak Széchenyi szobra előtt.

Emléktábla egy kalandos életű katonának

A kultúra városaként fémjelzett Füred – igazodva a fesztivál szellemiségéhez – impozáns emléktáblát állíttatott annak a Prágay Jánosnak, aki egyike volt az elsőknek, aki a szabadságharc történéseit papírra vetette. Az Anna Grand Hotel épülettömbjének Zsigmond utcai falánál Molnár Judit önkormányzati képviselő mondott rövid ismertetőt a Komáromot védő Klapka alezredesének pályájáról, majd Hermann Róbert hadtörténész rajzolt pályaívet Prágayról. Az utókor emlékkoszorúját Bóka István polgármesterrel Hermann Róbert helyezte el a tábla előtt. Prágay életéről, s az általa írt könyvecskéről a Hotel Blaha különtermében Csikány Tamás és Németh Balázs hadtörténészek, Hermann Róbert, valamint a fordító Burza Patrícia Kármen és a kiadó Tóbiás Krisztián beszélgettek. Pontosan ki nem derített úton-módon Lopezzel is találkozott, s felajánlotta segítségét Kuba felszabadítására. Ám ez kudarccal végződött, lábát lövés érte, s hogy ne kerüljön spanyol fogságba, önkezével vetett véget életének 1851-ben Las Pozasban. Könyve ugyan nem mentes tévedésektől, azzal azonban jelentős szolgálatot tett a nemzetközi viszonylatban is hatalmas érdeklődésnek, mely Magyarországot övezte 1849 után. Vitatható a Görgey (Görgei) szerepéről írt véleménye (ő árulónak tartotta), de a történészek szerint igen sok megállapítása (több ezek közül személyes élményén is alapszik) helyes.

Bál a hagyományőrzőkkel

A XIII. Romantikus reformkor fesztivál a hagyományos bállal folytatódott az egykori Kúrszalonban. A korabeli ruhákban megjelenteket Böröcz István nyitóbeszédében ekképp köszöntötte: „Legyünk arra büszkék, hogy fürediek vagyunk!” A társaság a Beat Bulls zenéje mellett éjszakába menően szórakozott, diskurált. A fesztivál több kísérőprogramja is megszólította a családokat, ifjakat. A kirakodóvásáron az eső ellenére is érdemes volt szemlélődni, vásárolni. szöveg és képek: Zatkalik András

Gyenesdiás: terítéken a burgonya

Idén hetedik alkalommal vette már az őszi ünnepei sorába a burgonyát Gyenesdiás. A helyi termelői piacon a keszthelyi nemesítésű fajták kerültek terítékre. A termést hozó őszt köszöntő hagyományos burgonyanapi programra ezúttal is a házigazda önkormányzat, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség és a Pannon Egyetem Keszthelyi Burgonyakutatási Központja közös szervezésében került sor a Kárpáti korzón. A keszthelyi nemesítésű burgonyafajták sokféleképpen kerültek a terítékre: új termésként, sülvefőve, helyben készült burgonyás étel kínálatával. Gál Lajos polgármester megnyitó szavait követően Tóth Zoltán, a Georgikon egyetemi kar dékánhelyettese üdvözölte az eseményt, köszönetet mondva azért, hogy a település így felkarolta a keszthelyi burgonyafajtákat, megismertetésük segítése elismerés az intézménynek. Versenyben, 11 csapat között zajlott a főzés, mindeközben chili mustrát tartott a Gyenesdiási Kertbarát Kör. A zsűrizett ételek kínálatáig színes műsor szórakoztatta a vendégkört, szerepelt a Rezidance Táncstúdió, a gyermekek Kolompos mulatságon vehettek részt, s Szemfüles játszóház is várta őket. Majd az elkészült ételek pedig reprezentálták, hogy a krumpli a bő fajtaválasztékkal milyen sokoldalúan érdemel helyet a gasztronómiában. H. Á.

Festetics városok hévízi találkozója

Immáron 20 esztendős hagyomány szerint emlékezik évente együtt közös mecénására 3 város: Hévíz, Keszthely és Csurgó. Gróf I. Festetics György munkássága nyomán ápolnak történelmi kapcsolatot. A Festetics városok – ezúttal jubileumi – találkozójára a minap Hévízen került sor. A program keretében a települések fiataljai vetélkedőkön vettek részt a Bibó István Gimnáziumban, majd a házigazdák és a delegációk részvételével a Festetics téren tartottak megemlékezést. Az ünnepségen Kepli József János, a fürdőváros alpolgármestere Festetics Györgyről a közügyekért való munkálkodás példaadójaként beszélt. Hangsúlyozta, hogy a gróf a tevékenységével kiemelkedett a nemes családok közül. Mint mondta: a három város közös ünnepe szövetség arra, hogy a fiatalok ezt a példát megismerjék, ennek továbbadása az utókor feladata, felelőssége. Keszthely részéről Csótár András önkormányzati képviselő arra utalt, hogy olyan javak gyökereznek a Festetics korban, amik méltóak a közös tisztelgésre. Füstös János, Csurgó polgármestere pedig azt emelte ki, hogy nagyjai minden településnek vannak, ám olyan személyiség, aki három helyen is annyit dolgozott a közjóért, mint Festetics György, szinte páratlan. Rámutatott, hogy nem csak a maga korának szólóan teremtett javakat, hanem olyan alapokat rakott le, amik máig meghatározóak mindhárom város életében, fejlődésében. A szónokok a kísérőikkel koszorút helyeztek el a Festetics szobornál, majd a városok kultúrcsoportjai adtak gálaműsort. Fellépett a helyi Happy Dixieland Band, Kádár Viktória diák, a keszthelyi Vajda János Gimnázium és a Festetics György Zeneiskola tanulói, valamint Csurgó ifjúságának küldöttei. H. Á.