Monthly Archives: január 2014

Megújult Natura 2000 területek

Balatonederics_erdo1

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökségbe-natur Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. februárban kezdte el a BE-NATUR – Natura 2000 területek hatékonyabb kezelése elnevezésű projekt megvalósítását Európai Unió társfinanszírozásának felhasználásával.

 A projekt előnye, hogy nem csak kezelési tervek készültek a Natura 2000 területek védelme és megóvása érdekében – konkrét beavatkozásokra is sor került Szigliget és Balatonederics külterületén. A munkálatok folyamán területtisztításra került sor, inváziós növényeket számoltak fel, illetve az erdészeti beavatkozásnak köszönhetően megtörtént az erdő „többkorúsítása”. A mintegy négyszáz madáretető, keltető láda kihelyezésével a madárfajokat kívánják védeni a szakemberek.

A projekt lehetőséget biztosított a környezettudatos nevelés népszerűsítésére is: ennek keretében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetében lévő általános iskolák közel hétszáz diákját és a kísérő tanárokat tudták elvinni a Kis-Balaton fokozottan védett természetvédelmi területeire, ahol a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársainak szakvezetésével közelebb kerülhettek a természet értékeihez, azok védelméhez.

A projekt zárásaként a Tihanyi Limnológiai Intézetben tanácskozásra került sor, melyen számos kutató mellett a tóparti civil szervezetek képviselői is részt vettek.

munkavegzes2-1 ut_mellett1 munkavegzes1-1

 

Hidegre, jégre várva

hidegre-varva

Fotó: Gyarmati László

Lapszél – Huszonegyedik évfolyam

Húsz kötet simul egymáshoz a könyvespolcomon: testvérek ők, egymáshoz tartozók – a Balatoni Futár bekötött példányai. Kordokumentum valamennyi: húsz év történései a magyar tenger partján. Fotókkal illusztrált jelentések a balatoni települések mindennapjairól – önkormányzati fejlesztésekről, víz- és környezetvédelemről, turizmusról, civil szervezetek munkájáról, elkötelezett lokálpatriótákról, a tó mellett élő és alkotó művészekről.

S persze eredményekről, melyeket esetenként súlyos, a Balaton idegenforgalmát is veszélyeztető helyzetek előztek meg. Talán a fiatal felnőttek is emlékeznek a 90-es évek elejére, a halpusztulásokra. Az első angolnavész idején négyszázötvenöt tonna haltetemet távolítottak el a tóból, egy évvel később hasonló mennyiségű kopoltyústól kellett idő előtt búcsút venni, s mindezt tetézte az 1994-es, mennyiségében már jóval csekélyebb keszeg hullás.

Mindezeket pusztán azért idéztem fel, mert az elmúlt évi lapszámokban arról adhattunk hírt, hogy egyre gyakrabban keresik a kapcsolatot a külföldi szakemberek a Balaton Fejlesztési Tanács munkatársaival. Arra kíváncsiak, miként sikerült egy évtized alatt ivóvíz minőséget produkálni, s hogyan lehetett a magyar tengert a rekreáció, a pihenés középpontjába állítani.

Húsz kötet – húsz év gondjai és örömei az esetenként már sárguló lapokon, s most indul egy új év, s a Balatoni Futár huszonegyedik évfolyama.

Vajon miről írhatunk ebben az évben? Sikerekről, rekordot döntő turizmusról, elégedett vállalkozókról, gazdagodó, szépülő településekről? Reményeink szerint igen! Szerencsés, boldog új évet, Balaton! Süli Ferenc


Nincs vészhelyzet, csak vízhelyzet!

Hosszú távú gondolkodásra – és döntésekre – van szükség!

Az elmúlt évtizedek egyik legkedvezőbb vízállása van jelenleg a Balatonnál, mondják sokan a szakemberek közül, s mi, egyszerű állampolgárok és balatoni emberek is ezt tapasztaljuk a partot járva.

A tavalyi nyáron igazán nem lehetett okunk a panaszra „vízügyben”, hiszen még a nyár végén is kellő mennyiségű, és ráadásul egészen jó minőségű vízben fürödhettünk. Reményeink az idei évre is hasonlóak, s úgy tűnik, az érdekelt szakemberek is ma már jobban odafigyelnek, körültekintőbben és biztonságra törekedve döntenek a tó vízének eresztéséről, illetve nem eresztéséről.

vizhelyzetA múlt év végén a víz szintje 100 centiméter fölött volt, s ismerve az időjárási előrejelzéseket és a sok éves tapasztalatot, várható, hogy a nyarat optimális szinten, azaz 120 centiméter körül kezdhetjük. Több szakember is úgy véli, hogy ezt a magasságot kellene hivatalosan is a felső szintnek tekinteni. A gond csak az, hogy ez „veszélyes magasság” lehet a nyugati medencében, Fenyves térségében, ahol az ilyen magas víz egy erős hullámzás hatására elöntheti a település jó részét. Sokan állítják, hogy ennek ellenére ezt a magasságot kellene „megcélozni”, méghozzá úgy, hogy a veszélyeztetett területeken a védőgátakat kellene megmagasítani. Persze ez nagyon sok pénzbe kerülne, de… mindenképpen szükség lenne egy átfogó, tudományos vizsgálatra és gyors döntésre az ügyben. Hiszen a globális felmelegedés hatására a tudósok véleménye szerint egyre melegebb hónapok, nagyobb párolgás, kevesebb csapadék várható, ezért szükség lenne az említett megemelt partvédő műveken kívül sok egyébre is, mint például tartalék víztározók kialakítására, amelyek segíthetnének a vízszint folyamatos szabályozásában, szükség szerinti pótlásában .

Tudományos kutatók szerint hosszú távon a Balaton vízmennyisége vészesen is lecsökkenhet, s ahhoz, hogy még unokáink is itt élhessenek, fürödhessenek, pecázhassanak, hajózhassanak a Balatonon, nekünk, a mai generációnak (szakembereknek, gazdasági és politikai vezetőknek) a felelőssége és feladata azoknak a döntéseknek a kidolgozása, meghozása, amelyek szükségesek a tó hosszú távú fennmaradásának érdekében! Gyarmati László

Közfoglalkoztatási program érettségizettek és diplomások számára

A régióban ötszázan számíthatnak új munkahelyre

A Balaton Fejlesztési Tanács a nemzetstratégiai célokhoz kapcsolódva a közfoglalkoztatás keretében mintaprogramot kíván elindítani – elsősorban magasan képzett pályakezdő, fiatal diplomások érdeklődésére,forizs-zoltan részvételére számítanak. A konkrétumokról a testület decemberi ülésén Fórizs Zoltán programkoordinátor tájékoztatta a grémium tagjait. A Carpathia Nemzeti Kreatív Gazdaságfejlesztő és Innovációs Kft. ügyvezetőjét a lehetőségekről és célokról kérdeztük.

– Igazgató úr, az ön által irányított szervezet mindössze egy hónapos múltra tekint vissza. Mi tette indokolttá a kft. létrehozását és milyen feladatokat szabott meg önök számára a tulajdonos?

– Valóban csak az elmúlt év utolsó hónapjában született meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. alapítói határozata, amelyben létrehozta a 100%-os állami tulajdonban lévő projekt társaságot. A szervezet feladatai közé tartozik a jövő évi milánói világkiállítás gondos, szakszerű előkészítése, az ehhez szükséges koordináció irányítása, a magyar pavilon megépítése, a rendezvény zárása után pedig annak hazaszállítása. Teendőink közé tartozik továbbá minden olyan kezdeményezésnek a támogatása, amely a nemzeti kreatív gazdaságot, a régiók, térségek, települések gazdaságfejlődését szolgálja. Elképzeléseinknek az országhatárok sem szabnak gátat, hiszen az ezzel kapcsolatos programokban a Kárpát-medencében élők is részt vehetnek.

– A program előkészítése közel egy évet ölelt fel, a konkrét feladatok végrehajtása azonban áthúzódott erre az évre. A Balaton régióban is január elsejével kötötték meg az első munkaszerződéseket…

– A Balaton Fejlesztési Tanács számára készített előterjesztésben megfogalmaztuk azokat a feladatokat, törekvéseket, projekteket, amelyeket a régióban lévő településekkel közösen szeretnénk megvalósítani. Ezért hoztunk létre egy munkacsoportot, s bízom abban, hogy ennek tevékenységéhez már januárban több település csatlakozik. Úgy gondolom, hogy a magyar tenger partján élő, s jelenleg munkahellyel nem rendelkező érettségizettek és diplomások számára számos feladatot, értelmes tevékenységet tudunk biztosítani. Mint említettem: a teendők egy része a 2015-ös milánói világkiállításhoz kapcsolódik. A koncepció ugyanis tartalmazza a helyi információk gyűjtését, feldolgozását is. Szeretnénk bemutatni a régió egészséges, minőségi élelmiszereit, a családi- és kertgazdaságokat, a kertészeti kultúrát, a turisztikai látványosságokat, kínálatot – ehhez megfelelő adatbázist kell létrehoznunk. Különös hangsúllyal kezeljük a magyar tengert, mint a „vizek régióját” is.

Az utolsó statisztikai jelentések arról tanúskodnak, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben a munkanélküliségi ráta nem érte el a nyolc százalékot, s ez számottevően alacsonyabb, mint az azonos időszakra vetített országos érték. A Carpathia Nemzeti Kreatív Gazdaságfejlesztő és Innovációs Kft. december közepén több mint ezerhétszáz fő foglalkoztatására vonatkozó szerződési igényt nyújtott be a Fővárosi Munkaügyi Központhoz, s egyben kérte a Belügyminisztériumot a projekt „mintaprogramként” történő nevesítésre. Az országos foglalkoztatási lehetőségeken belül meghatározó lehet a Balaton régió szerepe, ugyanis mintegy ötszáz diplomás és érettségivel rendelkező álláskereső foglalkoztatására számítanak.

– Milyen konkrét feladatokat kell megoldaniuk azoknak az érintetteknek, akik részt kívánnak venni e programban?

A regisztrált munkanélküliek az illetékes munkaügyi központokban jelentkezhetnek, s számíthatnak lakóhelyük önkormányzatának támogatására is. A feladatok jelentős részét ugyanis ez utóbbiak határozhatják meg. A kreatív jelzőnek azért adunk nagyobb hangsúlyt, mert bizonyos alapismereteket, illetve az adott szaktudás mellett az érintettek speciális érdeklődését is feltételezi. E program keretében sor kerülhet a települések internetes kommunikációjának fejlesztésére, rendszerezésére, feldolgozására, a szolgáltatásfejlesztést érintő tervek kidolgozására. A Balatonnál nagy segítséget jelenthet tevékenységük a turisztikai kínálat népszerűsítésében, hiszen a program kedvezményezettjei részt vehetnek a kulturális, természeti és épített környezeti örökséget érintő információk gyűjtésében, digitális feldolgozásában, egységes internetes szolgáltatással elérhető adatbázis létrehozásában, de munkájuk kiterjedhet helyi gazdasági, illetve vállalkozási információk gyűjtésére, rendszerezésére, digitális feldolgozására, egységes kreatív gazdasági és szolgáltatási adatbázis létrehozására is.

Reményeink szerint perspektivikusan hozzájárulhatnak az egységes balatoni régióra kiterjedő online, több nyelven elérhető turisztikai információs rendszer, vagyis egy „Kulturális GPS” létrehozásában. Ha céljaink megvalósulnak, a Balaton mellett gazdasági és társadalmi fejlődést elősegítő kreatív termékek és szolgáltatások jönnek létre. Bízunk abban, hogy a szülők, pedagógusok számára is létre tudunk hozni olyan kulturális és oktatási programokat, melyek a környezettudatos nevelést, későbbiekben pedig a lokálpatrióta szellem erősítését segítik elő. Ugyancsak a célok között szerepel a Balaton régió jövőbeli kreatív szolgáltatásait megalapozó kulturális, szellemi, tárgyi, épített és természeti örökséget feldolgozó egységes adatbázis létrehozása.

– Meddig biztosított a mintaprojekt anyagi háttere, s mi vár azokra a foglalkoztatottakra, akik részt vesznek ebben?

– Az állam 2014. április végéig biztosítja a mintaprogram anyagi támogatását. Abban bízunk, hogy az érintettek ez idő alatt felkészülnek egy önálló vállalkozás létrehozására, megalapozására, vagy csatlakoznak egy új, regionális hálózatként létrehozni kívánt Kreatív Balatoni Foglalkoztatási Szövetkezeti programhoz. Süli Ferenc