Daily Archives: 2014-07-23

Lapszél – Védd meg a Balatont!

Az elmúlt hetekben számos támadás érte a Balatont. Sajtóban, utcai beszélgetések során, sportberkekben. Volt köztük a vízminőségre, a kikötők állapotára vonatkozó; de az épített és a természeti környezet is kapott pofonokat. Emlékezzünk csak a tóparti megbetegedésekre, haltetemekre, különböző, kétes tartalmú „úszó szigetekre”. Végül is mindegyik a maga módján magyarázatot kapott, melybe ki-ki belenyugodhatott, de kételkedhetett is tovább. Másképpen fogalmazva: számos indoklás nehezen született meg, késve, rosszkor ért el a lakossághoz, mi több: akadt olyan is, melynek hitelességében jócskán lehetett kételkedni.

Nem kellettek ezek nekünk. Sem a megtörténtek, sem az ide-oda irányú magyarázgatások. Ám meg nem történtté nem lehet semmit sem tenni, s amilyen pletykaéhesek vagyunk (amilyenné tettek minket!), igen hamar elindul a vezérhangya. Ennek következményeként pedig olyan sebességre kapcsol az ellenpropaganda, hogy csaknem lehetetlen a védekezés ellene.

Mert igenis, van Balaton-ellenes propaganda, mely lecsap csip-csup ügyekre, felnagyítja, eltorzítja. Mindez nem is lenne katasztrofális, ha legyintenénk rájuk. Csakhogy cseppet sem így van! Egyrészt az „agymosottak” azonnal készpénznek veszik a fals (vagy ferdített) hírt, s bedőlnek a hitelesnek felmutatott híreknek. Ennek következtében szedik sátorfájukat, s máris mennek kétszáz kilométerrel délebbre. Előtte azonban telekürtölik a baráti kört, s tuti infókra hivatkozva lebeszélik őket a balatoni nyaralásról. Másrészt olyanok is vannak, akik kivárnak. Pontos, megbízható közleményt szeretnének, de hiába, mert az késik, ráadásul egy másik csatornán, másik lapban, másik rádióban, másik honlapon pont az ellenkezőjéről értesülnek. A bizonytalankodók mellett ott vannak a „durr bele” típusúak, akik azért is a balatoni nyaralást választják (mert befizették jóval korábban, mert a „hiszem, ha látom” elvet követik, s hisznek azoknak, akik egy-két nappal korábban „ott” jártak, s egészségesek, jókedvűek, élményekkel gazdagodva térnek haza a nyaralásból.

Emlékeimben élénken él egy kiváló (természetesen balatoni) tudós gondolatsora. Idézem: „Évek óta minden rendben van a Balatonnál. Éppen ezért nem is kapunk pénzt semmire. Akkor, amikor nagy volt a baj, szaporodott az alga, pusztult a hal, drasztikusan csökkent a vízszint, azonnal megnyíltak a pénzforrások. Bajra várunk? Ki védi meg a Balatont békeidőben?”

A kérdés határozott választ követel: nekünk, balatoni embereknek együtt kell megvédenünk a magyar tengert! Zatkalik

XII. Magyar Biodiverzitás Nap Hegymagoson

A Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság 2006. óta szervez Biodiverzitás Napokat az ország területén. A BioBlitz néven is ismertté vált gyors adatgyűjtés lényege, hogy botanikus és zoológus szakértők csapata 24 órás villámfelmérést végez egy előre kijelölt, gyakorta védett területen. Ez a típusú tudományos munka hathatósan világít rá, hogy a laikus ember mennyire alábecsüli a környezetében élő növények, gombák és állatok számát és sokszínűségét. Ebben az évben a Balaton-felvidéki Nemzeti Park felkérésére az akcióra a Balatontól nem messze, Hegymagas település határában került sor. A hegymagasi rendezvény természetvédelmi alapját a település közelében elterülő Kongó-rét adta. Az egykor virágzó, üde legelőt a 2000-es évek elejére szinte teljesen felemésztett az inváziósan terjedő aranyvessző. A nemzeti park 5 évnyi állhatatos munkával az özönnövényeket kiszorította a rétről, ami most ismét régi színpompáját nyújtja a látogatóknak. A rehabilitációs programot uniós finanszírozásból hajtották végre, de a kiváló természetességű táj hosszú távú fenntartásához már hazai forrásokra lesz szükség.

A főképp tudományos felméréseket végző civil szervezet 45 szakértő bevonásával 2 napig gyűjtött a területen. Végleges listát csak októberben várhatunk, mivel számos apró rovar meghatározását csak mikroszkóp és az otthoni nyugalom mellett lehet elvégezni. Az előzetes eredmények tükrében már most is látható, hogy a Kongó vizenyős rétje egyes csoportoknak kedvez, mások viszont jóval szerényebb fajszámban vannak jelen egy mozaikos tájhoz képest. Jelentős mennyiségben kerültek elő például pókok, azonban gombákból kifejezetten szegényes készlettel rendelkezik. „Természetesen minden terület biológiai sokféleségét a maga helyén kell kezelni, és egyes csoportok alacsony fajszáma cseppet sem csorbít a védettség mértékén” jegyezte meg Dr. Kovács Tibor, a Magyar Biodiverzitás- Kutató Társaság elnöke, a Biodiverzitás Napok szervezője, „így a gyűjtés során előkerült néhány ritka faj is, például a fűz-laposmoly nevű lepkefajnak ez a negyedik előfordulási adata hazánkból.”

Sallee-Kereszturi Barbara humánökológus, Hegymagas Község polgármestere szerint a felmérések eredményei a község természet közeli és helyi értékeit megbecsülő profilját is erősíthetik. „Fontos, hogy tudatosítsuk, hogy az egészséges környezet és szép táj valós értékei miben rejlenek, és hogy ezt a tudást a helyi érdeklődőknek és érintetteknek, az ide látogatóknak, de főleg fiataljainknak át tudjuk adni. Hegymagas Tájvédő Település, ezt azt jelenti, hogy minden erőfeszítésünk a tájértékek megőrzésére irányul, hiszen ez a helyi és térségbeli idegenforgalom egyik fő pillére és az itt élők számára kiemelten gazdasági jelentőséggel is bír. Ebbe közvetve a biológiai sokféleség értékei is beletartoznak.”

A felmérésben részt vettek a keszthelyi Georgikon Egyetem és a Gimnázium diákjai is. A Bakony Természettudományi Múzeum Baráti köre a rendezvényre szervezte tanulmányi kirándulását. A Biodiverzitás-kutató Társaság nagyon fontosnak tartja, hogy folyamatos legyen a kapcsolat a tudományos munkát végzők és a laikus lakosság között, és főképp a fiatalokat visszacsábítsuk a természetbe, ahol tudományos igényességű terepi oktatásban is részesülnek. A kutatók a lakosság és a helyi képviselő-testület felé is nyilvánosan beszámolnak munkájukról és a felmérések országos jelentőségéről, így visszacsatolva tevékenységüket egy szélesebb térségbeli érdeklődő kör felé. Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság

felmeres

Régiós fejlesztések a BFT napirendjén

A Balaton Fejlesztési Tanács júliusi ülésén módosították a testület szervezeti és működési szabályzatát: a BFT létszámát tizenkét főben határozták meg, s így lehetőség nyílik arra, hogy a Miniszterelnökség delegáltja is helyet kapjon a grémiumban. A füredi tanácskozáson megtárgyalták és elfogadták A Balaton környéki közlekedésfejlesztési projektek aktuális helyzetérőlbft2 szóló előterjesztést. Mint ismeretes, a BFT által elfogadott stratégia alapján elkezdődik a Balaton Nagytérség közlekedésfejlesztési programjának megvalósítása. Első lépésként a déli parti vasútvonal megújítása indulhat el, még az előző uniós ciklus forrásaiból – a beruházás összértéke csaknem harmincmilliárd forint. A projekt első ütemének munkálatai Lepsény és Szántód-Kőröshegy között a közműkiváltásokkal hamarosan megkezdődnek. Az ütemterv szerint 2014. szeptember 1-jétől teljes vágányzár lép életbe ez utóbbi vasútállomás és Siófok között, majd jövő év márciusától a teljes építési szakaszon szünetel a forgalom. Ezekben az időszakokban az utasokat autóbuszok szállítják az érintett települések között. A rekonstrukció eredményeképpen a vonatok százhúsz kilométeres sebességgel közlekedhetnek majd, így csökken az utazási idő, a menetrend betartása pedig lehetővé válik. A Balaton Fejlesztési Tanács szakértői figyelemmel kísérik a projekt előrehaladását és igyekeznek segítséget nyújtani a nem várt akadályok leküzdésében. A befejezési határidő ugyanis kritikus: a szerződés szerint 2015. június közepéig kell átadni a felújított pályát a forgalomnak. A tanács tagjai előterjesztést hallgattak meg a régió 2014-20 közötti időszak aktuális tervezési feladatairól. A koncepció, a stratégiai és az operatív program jövőképe és átfogó céljai vonzó, turisztikailag exponált tájat, magas életminőséget vetítenek elénk, s egy közép-európai mintarégiót vizionálnak. A jelszó egyúttal a cselekvésre, a követendő útra is utal: ”Együttműködő Balaton”! Süli

A BFT elfogadta a Balaton régió fejlesztési koncepcióját

bftA Balaton Fejlesztési Tanács százmillió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Területfejlesztési tevékenység fejlesztése a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 2014-20 tervezési időszakra irányuló sikeres felkészülése érdekében” című pályázatával, az Új Széchenyi Terv keretében. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás biztosít fedezetet a térség hosszú távú fejlesztési koncepciójának, illetve a régió középtávú, 2014–20 programozási időszakra vonatkozó stratégiai, valamint a részletesebb operatív programjának elkészítésére.

A Balaton Fejlesztési Tanács 2014. július 4-én tárgyalta meg és fogadta el a fenti fejlesztési időszak aktuális tervezési feladatairól szóló előterjesztést. A Balaton Fejlesztési Tanács az Államreform Operatív Program keretében részesült támogatásban a 2014-20 közötti időszakra vonatkozó tervezési folyamat támogatására, a szükséges tervezési dokumentumok kidolgozására – az operatív munkát a BFT megbízásából munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft. végzi. A kidolgozásra kerülő fejlesztési dokumentumok közé tartozik a helyzetértékelés aktualizálása, a koncepció-, az integrált területfejlesztési program (Stratégia és Operatív Program) és az uniós tervezési dokumentumok elkészítése. A kft. feladatai kiterjednek hatásvizsgálatok elkészítésére, a partnerség és a fenntarthatóság biztosítására, valamint a projektfejlesztési feladatok elvégzésére is.

A Balaton Kiemelt Térség egyeztetési változatát a Tanács 2014. április 18-i ülésén fogadta el, melyet hamarosan társadalmi egyeztetésre is bocsátott. A dokumentum száznegyven szakmai szervezetnek került megküldésre, illetve a www.balatonregion. hu oldalon is elérhetővé vált.

A társadalmi egyeztetés erősítéseként a Kft. a régió öt városában fórumot szervezett a térség szereplői részére a koncepcióban foglaltak megvitatására. A téma iránti érdeklődést jelzi, hogy a 2014. június 10-i határidőig beérkezett harminckét észrevétel száztizenkilenc javaslatot tartalmaz – melyek nagy része beépítésre került a koncepcióba.

A Koncepció elfogadását követően a BFT a Balaton Kiemelt Térség Területfejlesztési Programjának – Stratégia, Operatív Program – egyeztetési változatát is elfogadta. A koncepció és a program szerint a térség jövőképe a természetességre, a megújuló képességekre, az egészségre és a fenntarthatóságra alapul – ezekre épülnek a konkrét stratégiai célok.

A tervezési feladatok természetesen folytatódnak: a BFT júliusi döntése értelmében a munkaszervezet elvégzi a Stratégia és az Operatív Program társadalmi egyeztetését, elemzi a beérkezett véleményeket, s az összegzést ismét a testület elé terjeszti. A Stratégiához és az Operatív Programhoz kapcsolódó észrevételeket, véleményeket 2014. augusztus 18-ig várja a munkaszervezet.

A Fejlesztési dokumentumok elérhetőek a www.balatonregion.hu weboldalon.

Balaton Fejlesztési Tanács

Cím: 8600 Siófok, Batthyány u. 1.

Telefon: + 36 /84/ 317-002
E-mail: bftkht@balatonregion.hu
Honlap: www.balatonregion.hu

szechenyi-terv

Mosolygós kórház

Egymillióan a reumások „Mekkájában”

korhazMi tagadás, nem könnyű beutaltként bejutni a hévízi Szent András Reumakórházba. Igaz, akadnak, akik évről évre igénybe vehetik az intézmény 2-3 hetes gyógyító, rehabilitációs szolgáltatásait, ám sokan kénytelenek erre hosszú ideig várni. Ám ez utóbbiak is, mint azt a betegelégedettségi tesztek, s levelek százai igazolják, igencsak elégedetten távoznak Hévízről. S nemcsak a nemzetközi hírű reumakórház és gyógyfürdő nyújtotta széles körű kezelések okán, hanem mert orvosai, nővérei, alkalmazottai mindig készségesek, barátságosak, mosolyaikkal nagyban elősegítik a betegek eredményes rehabilitációját. Így nem véletlenül „mosolygós kórházként” emlegetik az intézményt.

– Küldetésünk is és egyben gyógyító, rehabilitációs tevékenységünk minőségének, hatékonyságának elengedhetetlen követelménye személyzetünk pozitív szemlélete, ez irányú elkötelezettsége – vallja az intézmény orvos igazgatója, osztályvezető főorvosa, Mándó Zsuzsanna is.

– Munkájukat küldetésnek tekintik?

– Feltétlenül, mivel a természet ajándékaként keletkezett Hévízi-tó üzemeltetőjeként, az ezt körülvevő természetvédelmi terület gondozójaként, s mindenekelőtt, az erre alapozott több mint kétszáz éves gyógyító tevékenység letéteményeseként és jogutódaként olyan felelősség terhel bennünket, amelynek csakis egyfajta küldetéstudattal felelhetünk meg.

– Kétszáz éves múltat említ, de magának a kórháznak a létrejötte végül is mikorra datálható, hiszen több dátum ismert?

korhaz2– A hévízi gyógykórház több mint hatvan éves, 1952-ben alapították. Hazánkban itt jött létre az első mozgásszervi rehabilitációs osztály. Napjainkban pedig a régió aktív reumatológiai ellátása mellett a krónikus mozgásszervi/ reumatológiai betegségben szenvedők panaszainak csökkentésében, állapotuk javításában, rekreációjuk reaktivációjuk segítésében, az intenzív és krónikus rehabilitációs szakellátásban országosan is kiemelt szerepet tölt be. A gyógyvíz, a gyógyiszap és a súlyfürdő alkalmazását kiegészítjük gyógytornával, gyógymasszázzsal, egyéb fizioterápiás kezelésekkel, így létrehozva a modern kor elvárásainak megfelelő komplex balneo-fizioterápiát, melyhez szükség esetén farmakoterápia is társul. Nem szabad elfeledkezni a gyógytó mikroklímájának hatásáról sem, és mindezen tényezőknek köszönhetően testben-lélekben megerősödve térhetnek vissza hazai és külföldi betegeink a mindennapi életbe.

– Számokban kifejezve mennyien?

– Csaknem negyven aktív reumatológiai ágyon látunk el akut jellegű mozgásszervi betegeket és 225 mozgásszervi rehabilitációs ágyon kezelünk krónikus mozgásszervi betegségben szenvedőket. Ez évi 4-5 ezres betegforgalmat jelent. Gyógyfürdő szolgáltatásainkat évente több mint háromszázezer járó beteg veszi igénybe. A gyógyfürdőinkben évente megjelent vendégek, betegek száma pedig meghaladja az egymilliót.

– A tekintélyes számú beteget milyen létszámú személyzettel szolgálnak ki?

– Több mint ötszáz dolgozója van intézményünknek: harminchét orvosunk van, ebből 22 főállásban dolgozik, a többiek megbízásos szerződéssel tevékenykednek. Kétszáz felett van a szakdolgozók száma. Hasonló nagyságrendű a kiszolgáló, kisegítő személyzeti állomány.

– A keszthelyi és hévízi kórházak első számú vezetője ugyanazon személy: Kvarda Attila. Ez a gyógyító munkában is elősegíti az együttműködést?

– Igen, méghozzá kétoldalú kapcsolatként. Keszthely a sürgősségi ellátásban nyújt hátteret mind a fekvő, mind a járó beteg ellátásban. Hévíz pedig a nemrég megújult keszthelyi rehabilitációs osztály munkáját segíti a nálunk igénybe vehető hidroterápiás szolgáltatásokkal.

– Miután a régiós, területi ellátási kötelezettségük mellett az ország különböző részeiből is fogadnak betegeket, gondolom, folyamatosan fejlesztik, bővítik az intézmény technikai, műszaki, műszerezettségi ellátottságát is.

– Ez elkerülhetetlen, bár az igényeinktől időként eltérnek a lehetőségeink, amelyek az elmúlt években nagyban függtek attól, miként alakultak az intézmény tulajdonosi viszonyai. Voltunk már állami, önkormányzati, gazdasági társaság tulajdonában. Most – visszatérve a kezdetekhez – ismét teljes mértékben állami kezelésben tevékenykedünk. Ám mindenkor igyekeztünk kihasználni az adott fejlesztési lehetőségeket, forrásokat. Ennek köszönhetően többek között például már digitális röntgen technikával rendelkezünk, korszerűek a laborgépeink is, számos modern fizioterápiás készülékkel rendelkezünk (pl. lökéshullám készülék, Spineliner gerincgyógyászati berendezés). Friss hírként pedig elmondhatom, hogy várhatóan ez évben elkezdhetjük fedett fürdőnk felújítását.

– A gyógyítás mellett milyen egyéb tevékenységeket folytat az intézmény?

– Sajátos gyógy-idegenforgalmi szerepet vállalva egy négycsillagos hotelt is működtetünk. Kiemelkedő az oktatási tevékenységünk, amelynek során többek között a reumatológus szakorvos, gyógytornász, gyógy-masszőr képzésben veszünk részt. Jelentős természetvédelmi feladataink is vannak a gyógytó és azt körülvevő véderdő kapcsán. Komoly balneológiai kutatásokat folytatunk egyrészt önállóan, másrészt pedig a Pécsi Tudományegyetemmel, valamint a Pannon Egyetem Keszthelyi Georgikon karával közösen. Kutatási eredményeink nemzetközileg is mind ismertebbé válnak. Gyógyító, rehabilitációs munkánk mellett mindezek – úgy vélem – ugyancsak hozzájárulnak ahhoz, hogy Hévízt, s benne a Szent András Reumakórházat, ahogy mondani szokták, a reumások „Mekkájának” tekintsék idehaza és a nagyvilágban. Szöveg és fotó: Andrássy Antal