Monthly Archives: október 2014

Lapszél – Szavaztok? Szevasztok!

A címbeli kérdés-felelet egy – ma már az égieket nevettető – humorista szájából hangzott el ugyancsak régen. Most mégis idecitálom, hiszen a helyhatósági választások ezt aktuálissá teszik.

Ki-ki belátása, politikai hozzáállása, szimpátiája alapján ikszelt október 12-én, majd hazament, fogasra tette ünneplőjét, aztán folytatta mindennapjai monoton vagy éppen változatos cselekmény-sorozatát. Magam is ezt tettem, aztán asztalom túloldalára ültettem (ha csak jelképesen is) képviselő- és polgármester-jelöltjeimet.

A választó szigorával néztem rájuk, emlékeztetve mindegyiküket feladatvállalásukra. Hölgyem, Uram, Cimborám stb. megszólítással illettem őket, aztán rátértem mondókám lényegére.

Én (meg rajtam kívül x számú választó) adtam Önnek, Neked egy voksot. Döntse(d) el, mennyit ér ez. Lehet, hogy az enyémmel lett(él) polgármester, képviselő? Mert ha igen (és miért ne lehetne így?), akkor most nagyon figyelj(en) rám! Adtam, tehát jogos, hogy kérjek is. Nem siettetem (-lek), hiszen öt év tekintélyes idő.

Mit is kérek? Kemény, folyamatos (nem kampány-) munkát. Érettem, családomért, ismert és ismeretlen polgártársaimért. Avagy: a balatoni közösség minden tagjáért. Történjen az, amit mindannyian akarunk: rend és biztonság a tó környékén; gazdasági felvirágzás, az idegenforgalom anyait-apait beleadó fejlesztése, a balatoni szellemiség (identitástudat) tudatos építése mindenki bevonásával.

Hogy ezek mind ismerősek? És hogy az elődök is ezt tették? Igen. És köszönet érte mindazoknak, akik tényleg így cselekedtek; de korholás annak, aki nem ezt tette!

És még valamit ne feledjünk! A fentebb már említett voks árát mi, szavazók szabjuk meg. Éppen öt év múlva. Nem leszünk elnézőek, de fukarak sem. Öt éven át figyelünk, értékelünk, s ha megkérnek minket, még tanácsot, megerősítést is tudunk adni. Kézfogást, együtt érző váll-lapogatást. Minden azon múlik, találkozásainkkor tudunk-e egymás szemébe nézni. És ha ez sikerül, akkor könnyebben telik el az öt esztendő…

Szavaztok? – kérdeztem. Igen, szavaztunk.

Szevasztok? – kérdeztem ezt is. Nos, ha visszaemlékezünk a szó jelentésére (szolga, szolgáló stb.), kapásból tudjuk, hogy e köszöntésnél kölcsönösen vagyunk szolgák, szolgálók. Csak épp a szerepeket ne tévesszük össze! Hogy idealista lennék? – kérdezheti (kérdezheted). Dehogy! Kérő, számon kérő, de a megbocsátást is ismerő. Egyben azonban könyörtelen: a Balatonért, a Balaton-régióért… Ugye, értjük egymást?

Minthogy a cím többes szám második személyre utal (Ti, Önök), a válaszadás csakis többes szám első személyű lehet: MI. Mi, balatoni polgárok, akik – pártbéli hovatartozástól függetlenül – ugyanazt akarjuk.

Önök (Ti), kedves polgármesterek és képviselők, pedig velünk vagytok, velünk lesztek? Zatkalik András

Eredményes szezont zártak a balatoni hajósok

Szinte valamennyi üzletágában jelentősen javított elmúlt évi teljesítményén a százhatvannyolcadik szezonját értékelő Balatoni Hajózási Zrt. Az augusztus végi forgalmi adatok arról tanúskodnak, hogy a személyhajó forgalom közel húsz százalékkal emelkedett, míg a bevétel növekedése 16,5%-os volt. Az eredmény kapcsán fontos hangsúlyozni azt a tényt, hogy a cég idén nem emelte a hajózási szolgáltatások árait, sőt a kétgyermekes családok számára jelentős kedvezményeket biztosított.

Halmos Gábor, a részvénytársaság vezérigazgatója a tulajdonosi kört képviselő polgármesterek jelenlétében tartott szezonértékelő beszédében kiemelte: a tóparti településeken számos színvonalas rendezvény, fesztivál csábította a magyar tengerhez honfi társainkat, s a hűvös, esős időjárás is – a strandolás helyett – hajózásra inspirálta a turistákat. A szervezeti átalakítások, az üzletágak nagyobb önállósága ugyancsak kedvezően hatott a bevételek alakulására: így történt ez a kompforgalom és a két új, gyorsjáratú hajó esetében, de hasonló sikerről adhatott számot a vitorláskikötői üzletág irányítója is. S ami a hajós kirándulások számára kedvező volt, az a kempingek esetében negatívumként jelentkezett: a csapadékkal telített felhők látványa némileg távol tartotta a magyar tengertől a sátras nyaralást favorizálókat.

Halmos Gábor felsorolta a cég 2014. évi fontosabb fejlesztéseit is: ezek közé tartozik a siófoki üzemanyag töltőállomás, valamint több vitorláskikötő vizesblokkjainak korszerűsítése, utastájékoztató rendszerek, napkollektorok és ledfalak kihelyezése, környezetkímélő, takarékos motorok beépítése hajótestekbe és egy új, Beatrix nevét hordozó hajó vásárlása – ez utóbbi várhatóan a következő turisztikai szezontól szállítja majd az utasokat.

A balatoni hajósok természetesen az őszi-téli időszakban is várják a vendégeket: a kompok egészen a jég beálltáig Untitled 56közlekednek Szántód és Tihany között, az őszi Nyitott Balaton kapcsán pedig október 17-19 és 23-26 között menetrend szerinti járatok közlekednek Siófok – Balatonfüred – Tihany és Fonyód – Badacsony útvonalon. Azok a sportemberek, akik ugyan elkötelezettek a magyar tenger és vitorlázás iránt, ám nem rendelkeznek még az ehhez szükséges jogosítvánnyal, részt vehetnek a részvénytársaság által szervezett B és C kategóriás hajóvezetői tanfolyamon. Süli Ferenc

A régió jövőjéről tárgyalt a fejlesztési tanács

Ha a 2020-ig érvényes, hét évre szóló fejlesztési időszakban rendelkezésre álló forrásokat jól használjuk fel, kézzelfogható közelségbe kerül a balatoni emberek – titkolt, vagy a nyilvánosság számára is megfogalmazott – vágya: a tájegységet Közép-Európa mintarégiójaként tarthatják számon a kontinensen. Táj és egység – külön és összetett szóként is üzenet értékük van a jövőt tervezők és a magyar tenger mellett élők számára: hazánk legszebb természeti tájának földrajzi egységét, jövőjének alakítását konszenzussal kialakított koncepcióval kell garantálni.

Untitled 53A Balaton Fejlesztési Tanács októberi ülésén elfogadott tervezési dokumentumok ennek az elkötelezettségnek szellemében készültek: átfogják a régió társadalmi és gazdasági életének valamennyi szegmensét, meghatározzák az infrastrukturális és turisztikai beruházások irányát, fontosabb tételeit. A BFT az Államreform Operatív Program keretében anyagi támogatásban is részesült a 2014-20 közötti időszakra vonatkozó folyamat támogatására, a szükséges tervezési dokumentumok kidolgozására – az operatív tevékenységet munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft. végzi, s az eddigi eredményekről, a társadalmi egyeztetéseken elfogadott tervekről, elképzelésekről tájékoztatta októberi ülésén a tanácsot. A kidolgozásra került fejlesztési dokumentumok közé tartozik a helyzetértékelés aktualizálása, a koncepció-, a területfejlesztési program – Stratégia és Operatív Program -, valamint az uniós tervezési anyag. A kft. teendői hatásvizsgálatok elkészítésére, a partnerség és a fenntarthatóság biztosítására, továbbá a projektfejlesztési feladatokra is kiterjednek. A koncepció és a program szerint a térség jövőképe a természetességre, a megújuló képességekre, az egészségre és a fenntarthatóságra alapul – ezek képezik a konkrét stratégiai célok fundamentumát.

A fentieken túl a kormány kérésére el kell készíteni egy részletes dokumentumot (Balaton Integrált Területi programja), mely az ágazati operatív programoknak a Balaton térségében megvalósuló fejlesztési tervét és intézményi keretét foglalja össze. Ez a tervdokumentum Magyarországnak az Európai Bizottsággal a 2014–2020-as fejlesztési időszakra kötendő Partnerségi Megállapodása alapján lesz kidolgozva. Továbbra is fenn áll az a kormányzati szándék, miszerint e hét év alatt a Balaton térségben tervezett fejlesztések összehangolt, integrált finanszírozását szükséges biztosítani, melyet egyfajta kiemelt programként indokolt kezelni. Ehhez szükséges, hogy a kormány határozatban fogadja el a Balaton térség Koncepcióját és a Balaton Integrált Területi Programot, melyben meghatározásra kerül, hogy mely intézkedések valósulnak meg a Balaton Fejlesztési Tanács koordinációjában és mely intézkedéseknél veszik figyelembe az ágazati, illetve a megyei programok végrehajtásánál a Balaton térség fejlesztési szempontjait.

A balatoni fejlesztések kiszámíthatósága és a partnerek számára történő tervezhetőség érdekében egy kiemelt térségi beruházási program vonatkozhat a támogatási ciklus teljes tartalmára időközi értékeléssel, felülvizsgálattal megvalósítva, vagy kiemelt projektként 3-4 éves időtartamra. Fő cél a Balaton térségének dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése, hogy a térségben élők és dolgozók számára egész évben biztosítható legyen egy kiszámítható élet- és munkakörnyezet. További cél, hogy vonzó természeti és épített környezeti feltételeket és magas színvonalú szolgáltatásokat biztosítson a térséget felkeresők számára, melynek eredményeként növekedjen a Balaton térségébe látogató turisták száma, illetve a visszatérő látogatásban és szolgáltatásvásárlásban megmutatkozó elégedettsége. A helyi társadalom identitástudatának fejlesztése az egészséges társadalom kialakításáért és a Balaton sikeres turisztikai desztinációként és élettérként való azonosítás feltételeként szükséges a civilek közösségszervező és kulturális tevékenységének megerősítése. A Balaton Kiemelt Térség Területfejlesztési Programjának – stratégia, operatív program – markáns eleme a fenntartható környezet- és tájhasználat, mely során a tervezett beruházások figyelemmel vannak a természeti- és táji értékekre, a tájkarakter, a vízbázisok védelmére, a levegőszennyezés csökkentésére, a hulladékok keletkezésének mérséklésére. A fejlesztések során figyelemmel kell lenni a térségi, illetve települési rendezési tervekre, amelyek az egyes településeken, illetve térségekben a természeti, környezeti értékek, adottságok és erőforrások figyelembe vételével befolyásolják az egyes beruházások megvalósítását. A BFT – Bóka István elnök javaslatára – a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Fejlesztési Koncepcióját elfogadta, s a dokumentumot jóváhagyásra hamarosan megküldi a nemzetgazdasági miniszternek – a balatoni fejlesztési programot ezt követően terjesztik a kormány elé.

A Balaton Fejlesztési Tanács októberi ülésén napirendi pontként tárgyalták a Mozdulj, Balaton strandi szabadidős sport-programról szóló beszámolót. Összességében megállapítható, hogy a változékony időjárás ellenére is sikeresen lezajlott a 2014. évi rendezvénysorozat. A BFT hétmillió forintos fejlesztése jelentősen javította az eszközpark minőségét. A szervezők több mint huszonnégyezer strandra látogató vendég számára biztosítottak sportolási feltételeket, és a pályák, eszközök a szervezett programokon kívül is, a hét minden napján térítésmentesen álltak aUntitled 55 strandokra látogatók és sportolni szándékozók rendelkezésére. Sok a visszatérő vendég, igénylik és várják a rendezvénysorozat folytatását. Jövőre is szükség van az EMMI Sport Szakállamtitkárság, a BFT, az önkormányzatok, valamint a strandokat üzemeltető szervezetek összefogására, és a pénzügyi támogatásukra. Bartsch János, a Mozdulj, Balaton sorozat főszervezője kezdeményezte, hogy a strandokon űzhető sportágak világszerte népszerű volta miatt három balatoni helyszínen lehetőséget kellene biztosítani rangos nemzetközi versenyek rendezésére is. Így Füred a kézilabda, Siófok a labdarúgás, egy Zala megyei tóparti település pedig a röplabda sportágra „szakosodhatna”. Süli Ferenc

Balatoni élményturisztika: korlátlan növekedési lehetoségek

Amikor pár hónapja az AWC AG, Németország egyik vezető élményturisztikai tanácsadója szerződést kötött a Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezetével, a Balatoni Integrációs Kft.-vel az ATDS című, Horvátország – Magyarország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, sejtették, mire vállalkoznak. Nem csak az európai tendenciákat ismerik kiválóan, de a Balaton környéke sem ismeretlen számukra, többször dolgoztak a magyar tenger környékén, részt vettek tanulmányok elkészítésében, kerestek üzemeltetőt, értékeltek helyszíneket és ötleteket. És hiába múlt el hosszabb idő utolsó munkájuk óta, továbbra is a már korábban megismert helyzetet találták. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) és közvetlen környezete nem rendelkezik olyan élményturisztikai létesítménnyel (angol terminológia szerint: attraction), amely képes lenne jelentős számú látogatót vonzani a BKÜ lakosokon kívül vagy az úgynevezett 30 perces utazási körzeten túlról.

Ez pedig jelentős hátrány a turistákért folytatott versenyben. Semmi kétség, hogy a Balaton páratlan természeti adottságokkal rendelkezik, de ez nem egyedi, és nem elégséges a mai turisztikai piacon. Még a leg-szebb és legmelegebb nyári hónapok alatt is „megbízhatatlan” az időjárás, ami sok potenciális látogatót elijeszt. Hiába rendelkezik a BKÜ közel hetven múzeummal, számtalan kisebb-nagyobb uszodával és spa-val, valamint mintegy húsz olyan létesítménnyel (állatkert, kalandpark, vidámpark, stb.), amelyek közül nem egy valóban egyedi és kiemelkedő színvonalú. Egyik létesítmény sem elég nagy (kritikus tömeg) és nem rendelkezik megfelelő pénzügyi háttérrel ahhoz, hogy olyan mennyiségű és minőségű szórakoztatást kínáljon, amely egy hezitáló magyar vagy külföldi család esetében döntő lehet az utazási cél meghatározásában.

A magyarok körében is ismert és népszerű Garda-tó sok tekintetben a legkézenfekvőbb összehasonlítási példa. Az időjárás biztosította szezon itt is elég rövid, s ugyancsak a turizmus a környék egyik fo bevételi forrása. A Garda-tó nyolc olyan kiemelt élményturisztikai létesítménnyel rendelkezik (vidámpark, vízi vidámpark, aquarium, állatkert), amelyeknek optimális a mérete, s amelyek nem kis mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a múlt század 80-as éveiben megkopott vonzerejét a tó visszanyerje. Fontos megemlíteni, hogy itt nem egyszeri fejlesztésekről, hanem a fejlesztések mellett folyamatos megújulásról, megújításról is beszélünk az attrakciók esetében.

Bár az AWC AG vizsgálata még nem fejeződött be, az már most biztosan megállapítható, hogy rendkívül nagy szüksége van a balatoni turizmusnak egy vagy több kiemelt élményturisztikai létesítményre (például vidámpark vagy gyermek/tudományos múzeum). És bár lehet, sőt néha muszáj kísérletezni, a szakértők ezúttal a már Európában is bevált receptet fogják nagy valószínűség szerint javasolni: állami beruházás és tapasztalt magán üzemeltető. Ez a kombináció biztosíthatja a leggyorsabb felfutást mind a turisták számában, mind az állami befektetés megtérülésében.002 001 000

Halfesztivál Siófokon

Gyönyörű időjárás, sok ezres érdeklődő-had, a belvárost elözönlő árusítók tömege, s a színpadon a péntektől vasárnapig tartó bemutatók, koncertek, események sora. Ez jellemezte október 10-12 között az idén második alkalommal megrendezett Siófoki Halfesztivált. Az egykor több mint egy évtizedet „megélt” Nemzetközi Tojásfesztivál időpontjában sorra kerülő esemény gasztronómiai és kulturális programjain túl értékes „szakmai” eseményekre is sor került: bemutatkozott a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. hagyományos halászati eszközök kiállításával, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, a Balatoni Horgász Egyesület, az érdeklődök megtekinthették a Balaton élóvilágát – akváriumokban, sőt gyermekek részére interaktív ismeretterjesztő foglalkozásra is sor került. Kép és szöveg: Gyarmati László

Untitled 52