Monthly Archives: november 2014

Lapszél – A keret

Lassanként a 2014. évi költségvetési keretek kimerülnek, ami természetes, hiszen – ha ügyesen és felelősen gondolkodtak annak összeállítói – 12 hónapra szóltak. Az év vége felé közeledve aztán összedugja fejét képviselő és polgármester, s vizsgálatot tart afölött, vajon személyi keretéből mit, s mire tud még áldozni. Merthogy meghagyni nagy felelőtlenség lenne ám! Kinek-kinek íróasztalán ott tornyosulnak indokolt és indokolatlan kérelmek utcát, járdát, partfalat felújíttatni óhajtó választópolgároktól; sportegyesületektől, civil szervezetektől, meg mindenki mástól, aki életének jobbá tételét csakis az önkormányzattól reméli. Ez így is van rendben, de nem árt, ha kicsit elmerengünk az adhatóság fölött. Amikoron sor kerül polgármesteri vagy képviselői „keretből” történt átadásra (legyen az bármi is), illető szélesen mosolyog, adományozott szintúgy. Ennek így alakult ki a szokásrendje. A mosoly egyfajta oldószer, mely feledtetni igyekszik korábbi bosszúságot, levélváltás-sorozatot, sorban állást, kérvényfogalmazást (és az elutasítás utáni megismételt fogalmazást), egyszóval a procedúra minden stációját. Az eredmény megvan (kellett hozzá két levél nyugtató is, de ki bánja?): az utca, a járda sima; a kívánt támogatás szüleménye a szépséges szórólap, füzet, a sok-sok sportszer etc. etc. Akkor meg mi az ördög felett fanyalog az újságíró, s mártogatja tollát vitriolba? Igazából az önünneplés zavar a legjobban. Amúgy is egy erőltetetten ünneplő nép vagyunk. elkészül egy kereszteződés, vizet, csatornát kap ez és ez az utca, nosza: ünnepeljük meg tósztokkal, színészekkel és óvodásokkal, és persze eszem-iszommal. Kutatom a miértjét, de valahogy nem áll össze a kép. Tudom, bizonyos pályázatok esetén elszámolható a reprezentáció is (és ki a fene fogja tételesen megnézni, hogy lazac, friss eper stb. helyett mi is került az asztalra), de itt és most nem erről van szó. Másképp fogalmazva: néhányan úgy állítják be a „dolgot”, mintha az a saját keret saját zseb is lenne. Ennek megfelelően fogadják a hálás, meleg, könnyes kézfogásokat. Pedig milyen egyszerű lenne ekképp fogalmazni: Jogos volt a kérelmük (felülvizsgáltuk); tetszik, mert a közösség javát szolgálja; jó, mert X vagy Y kiérdemelte munkásságával. Éppen ezért adtam (adtuk). És ilyenkor jár a köszönet. Mindkét oldalról! Hiszen azzal, hogy én (a képviselő, a polgármester) segítettem, máris támasztok (jogos) elvárásokat. Nevezetesen: tartsák rendben a felújított parkot, ne a polcokon porosodjanak a szórólapok, térképek. Ugyanez a másik oldalról. Barátságos kézfogás, búcsúzás. Ennyi, nem több, mert azért csak valamiféle szolgálatra esküdtem négy (mostantól öt) évre! És ha így lesz, a „keret” jó helyre fog kerülni jó kezekből… Zatkalik

Emlékezések történelmi nagyjainkra

Civil szervezetek közreműködésével szobor- és zászlóavatóval, koszorúzással tisztelegtek történelmi nagyjaink elott Keszthelyen. A Rákóczi téren a névadó mellszobrát avatták a minap, létesítésére több civil szervezet, közösség összefogása révén kerülhetett sor. A Rákóczi Szövetség városi csoportja kezdeményezésének partnere volt a Keszthelyi Nemzeti Kör, a Nagycsaládosok Egyesülete, a Szent István Dalárda, a Balaton Fesztivál Alapítvány. A szobor emelvénye is jótékony segítséggel készült, fiatalok közreműködésével: az építőipari szakmára készülők gyakorlati képzőhelyét jelentő Tudor Kft. munkájával. Az avató műsorban közreműködtek az Asbóth Sándor Szakképző Iskola diákjai, a Rákóczi emlékét őrző szövetség ifjúsági tagozatának képviseletében. Az ünneplők köszönetet mondtak a szobor alkotójának, Túri Török Tibor helybeli szépmívesnek. A szobornál azóta újabb eseményre is sor kerül: ott avatták fel a Szent István dalárda és a működésükhöz kötődő több civil szervezet támogatásával újonnan elkészült 1706-os Rákóczi korabeli zászlót. Ezzel a fejedelem hamvainak 1906-os kassai újratemetésére is emlékeztek. A történelmi lobogót a város tulajdonának tekintik, őrzői a hozzá köthető programokon társszervezetek számára is biztosítják a vele való megjelenést. Jubileumi jegyben ünnepelte névadóját a Tájak Korok Múzeumok Egyesület 30 éve működő keszthelyi Kőrösi Csoma Sándor Klubja. Az alapításra emlékező programon megkoszorúzták Kőrösi Csoma Sándor a Szent Erzsébet téren található szobrát, ami ugyancsak Túri Török Tibor alkotói munkásságának köszönhetően lelhető fel Keszthelyen. A születésnapi találkozó alkalmával a Fejér György Városi Könyvtárban a közösség történetét bemutató kiállítás nyílt, mely a 3 évtized jeles eseményeiben enged tallózni, fotókkal. H. Á.

Untitled 46

A Rákóczi szobornál avatták az 1706-os a korabeli zászló mását

„Gömörszőlős – a fenntartható falu”

A Balatoni Civil Szervezetek Szövetségének részvétele a „Fenntartható életmód tudásátadás” Gömörszőlősi Látogatóprogramban

Untitled 45A Miskolci Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány Oktató Központja a „fenntartható életmód” legfőbb elméleti és gyakorlati ismereteinek továbbadása érdekében 2 napos programot szervezett Gömörszőlősön 2014. október 9-10 között, melyen a BCSZSZ tagszervezetei közül a NABE, a Forrásvíz Egyesület, a Közép-dunántúli Biokultúra Egyesület, valamint a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársa vett részt. A falu török eredetű nevét részben a történelmi Magyarország határmegyéinek egyikéről, akkori ispánjáról, részben virágzó szőlőkultúrájáról kapta; a szlovák-magyar határnál fekszik – idilli környezetben. Az intézet 1993 óta itt dolgozó munkatársai a zsákfalu még részben fennmaradt hagyományos termelői és fogyasztási mintáira, a még élo földhasználat és a helyi erőforrásokra épülő kismesterségekre alapozva lehetőséget láttak a „fenntartható fejlődés” gondolatának helyi gyakorlati bevezetésére. Azt tűzték ki célul, hogy a községnek ne a szegénység okán legyen kicsi az „ökológiai lábnyoma”, hanem a tudatos, a fenntartható fejlődés elvének gyakorlatba ültetése révén. „Oktatónk ”, vezetőnk, dr. Gyulai Iván ökológus szakmai, emberi hitelességét külön kiemelte az a tény, hogy amiről máskor/máshol tudományos előadásokat tart, azokat itt „élőben” – laikus érdeklődök számára is érthetően mutatta be. A „fenntartható fejlődés” általa említett – mindenki számára könnyen belátható – 2 legfontosabb feltétele: – az értékrendszer-váltás: a „jólét” helyett a „jól-lét”-re való törekvés, – a megfelelő technikai tudás. Az előbbi jelentése, hogy jól, okosan éljünk, igényeinket igazítsuk bolygónk teherbíró képességéhez, az utóbbié, hogy a természetes folyamatok alapos megismerése után azok működése szerint alakítsuk ki „szerkezeteinket”. Egyszerű példa erre aUntitled 44 fafűtésnél keletkező forró füstgáz ma általában szabadba történő kiengedése helyett annak tovább vezetése, keringtetése a kályhában, így hőtartalmát hasznosítani lehet. Megismerhettük azokkal a módszerekkel, amik segíthetnek egy környezetkímélő, foglalkozásbarát és termelésben eredményes családi gazdálkodást, pl.: – a talajjal való fenntartható gazdálkodást megvalósító mélymulcsos földművelés; – hőszigetelés polisztirol-darálékkal; – ahol lehet a „szürkevíz” felhasználása ivóvíz helyett; – komposztálás két aknás árnyékszékben; – „sörkollektor”/napkollektor aszalásra; – könnyű-vályogos, szalmabálás építkezés; Láttunk egy gyapjúfeldolgozót is, amit egy fiatalember bérel az intézettől. Bemutatta a gyártási folyamatot; érdekes volt közelről látni, hogy lesz tiszta gyapjú a piszkos „bundából”. Végezetül egy különleges természetjárásban volt részünk; a pár km-re lévő Keleméri láphoz kirándultunk, amely a jégkorszaki, 10-12 ezer ill. 5 ezer éves Nagy-és Kis-Mohos tóból alakult ki. Ritka növényeket, úgy mint tőzegmohaláp őrizte tarajos pajzsikát, gyapjúsást, molyhos nyírfát láttunk. Búcsúzóul Gyulai Iván jóvoltából meghallgathattuk Kelemér egykori református lelkészének, Tompa Mihály költőnek az 1856- ból való Mohos c. elgondolkodtató versét a tatárjárás után épült „Mohos” kővár maradványai közelében. dr.Burai-Kovács Jánosné NABE Bp-i csoport vezetője

Szoboravatás: Gróf Széchenyi Imre a panteonban

A jelszó, mely gróf Széchényi Imre mellszobrának talapzatán olvasható – tökéletesülni és tökéletesíteni -, egyaránt vall a családi tradíciók hu követőjéről, a politikusról, a lokálpatriótáról, a vidéki Magyarország modernizációjának, Untitled 43felemelésének elkötelezett hívéről. S vall az utódokról, akik miniszterként, településvezetőként, pedagógusként, vagy földművelőként évszázadok múltával is példaképüknek tekintik. Az ország szívében, a Földművelésügyi Minisztérium árkádsorán található panteonban november elején felavatott műalkotás ezért üzenet a jövőnek: a köz ügyei iránt elkötelezettek számíthatnak a későbbi generációk figyelmére, megbecsülésére. Szabolcs Péter Munkácsy-díjas szobrászművész alkotásának avatóján ezért nem csak egy régió – az egész ország – háláját fejezte ki Fazekas Sándor miniszter. Beszédében felidézte a XIX. század legjelentősebb somogyi agrárpolitikusának tetteit, családok ezreinek életére pozitív hatással bíró döntéseit. Emlékeztetett Széchényi Imre amerikai útjára, melynek konklúziója ma is érvényes: a gazdaságfejlesztés motorja a belső fogyasztás és a demokrácia. – Egy nagy név méltó képviselője előtt tisztelgünk ma, – fogalmazott Fazekas Sándor – aki szorgalmazta a konzervatív kis- és középparaszti birtokok kialakítását, a mezőgazdaság gépesítését. Kezdeményezésére alakult meg Somogy megye első földműves iskolája, melyet hasonló intézmények sora követett. Nevéhez kötődik a halászati szervezet létrehozása, a déli parti szőlőültetvények kialakítása, Földvár üdülőhellyé alakulása. Sokirányú érdeklődésére és elkötelezettségére jellemző, hogy országgyűlési képviselői tisztsége mellett ellátta a Balatoni Szövetség elnöki tisztét, o volt a Magyar Atlétikai Szövetség alapítója, elnöke, s hasonló tisztséget töltött be a Magyar Olimpiai Bizottságban is. Alapvetése szerint balatoni fürdőhely nem létezhet élénk sportélet nélkül. Galácz György, Balatonmáriafürdő polgármestere a település lakóinak nevében mondott ünnepi köszöntőt. Ismertette azt a folyamatot, melynek végén – a legnagyobb mezőgazdasági kártevő, a filoxéra által kipusztult zalai szőlőültetvények helyén – új remény és új élet sarjadt. – Széchényi Imrét 1890-ben nevezték ki szőlőtelepítési kormánybiztosnak, s o személyesen irányította a Keresztúr mellett fekvő Festetics-birtokon a parcellák kiosztását. Három év alatt közel kétszáz gazda kötött bérleti szerződést és az intenzív munkának köszönhetően a kilenc kilométeres partszakaszon hamarosan több millió szőlővessző került a talajba. S ahol hit van, remény a jövőben, ott házak épülnek, s otthonra lelnek a földművelők, a vincellérek is. Ez az alig fél évtized mérföldkövet jelent községünk életében: 1896-ban hivatalosan is megszületett Máriatelep. Az itt élők Széchényi Imre feleségéről, Andrássy Máriáról nevezték el lakóhelyüket. – A szőlőtelepítéssel egyidejűleg a fürdőélet is megpezsdült a településen, s hamarosan az egyik legkedveltebb déli parti úti cél lett. A ma is használatos név az önálló községi ranghoz kapcsolódik: ekkor 1927- et mutat a naptár. Széchényi Imre nevét a balatonföldváriak sem feledik: áldásos tevékenységének, adakozó kedvének köszönhetően ugyancsak a millennium évében teremtette meg az egyik legszebb balatoni üdülőhely alapjait. Mi, Széchényi Imre tisztelői – somogyváriak, balatonföldváriak, balatonfenyvesiek, balatonmáriafürdőiek a családdal összefogva tiszteletünk jeléül állítunk emléket gróf Széchényi Imrének, itt, a nagyok között is. – Tengerdi Győző, a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatója ünnepi beszédében a Széchényiéletmű jelentőségét méltatta. – Napjaink emberének, a mezőgazdaságban, az erdészetben dolgozók tízezreinek is üzen Széchényi Imre. Tanulmányaiból, tetteiből olyan konklúziókat vonhatunk le, melyek összecsengenek a VERGA működésének négy pillérével: a gazdálkodással, a hagyománnyal, a társadalmi felelősségvállalással, a közjóléttel. A tanulságokat különösen a mezőgazdaság fejlesztése, a természet szeretete és védelme, valamint az innováció területén kell hasznosítanunk. Méltó helyre került a szobor – olyan minisztérium épületéhez, ahol sokat tettek a nemzet felemelkedése érdekében. Nekünk gróf Széchényi Imre igazi példakép – erényeivel, munkásságával üzen a patrióta és lokálpatrióta miniszternek, képviselőnek, polgármesternek, állami cégvezetőnek, az utca emberének: „tökéletesülni és tökéletesíteni”. – A szeretet alkotó, a gyűlölet romboló – idézte meg a legendás történelmi család sarja, a Chilében élő Zahorán Széchényi Ákos a diktatúrák lelket romboló hatását, s a jelenlevők népes serege szomorúan konstatálhatta.: a kommunizmus bűne, hogy a gyűlölet miatt huszonkét Széchényi-dédunoka látta meg a napvilágot külföldön, s énekli kényszerből egy idegen ország himnuszát. – Huszonkét Széchényinek és utódaiknak is üzenet e szobor… Süli Ferenc

Éjszakai razzia az erdőben – együttműködik a VERGA és a rendőrség

Untitled 42A természetkárosítás, a falopás, az orvvadászat megelőzése nyújtotta a témát azon a képzésen, amelyen a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. erdészei, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság helyi és területi állományából kijelölt személyek, a Várpalotai HM Katonai Rendészet képviselői, valamint a Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség polgárőrei vettek részt. A VERGA Zrt. alsóperei Bakony Zöld Szíve Központjában lezajlott oktatást Tengerdi Győző vezérigazgató nyitotta meg. A vezérigazgató szólt a felek között több évre visszatekintő együttműködésről, valamint a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitánysággal tavasszal megkötött együttműködési megállapodásról, amelynek célja, hogy hatékonyabban ellenőrizzék a vadászati tevékenységet, valamint visszaszorítsák a természetkárosítást, falopásokat, orvvadászatot, és az engedély nélküli technikai sportokat (quadozás, motorozás, terepautózás) a környező erdőkben. A kölcsönös segítségnyújtás az egész Bakonyvidék területén előforduló szabálysértések és bűncselekmények számának csökkentését, megelőzését, illetve az elkövetik mielőbbi törvény elé állítását mozdítja elő. Az együttműködés eredményeként a felek számos közös, eredménnyel záruló razziát szerveztek már a VERGA Zrt. működési területén. Tengerdi Győző elmondta: „Bízunk benne, hogy a közös munka eredményeként sikerül megőrizni az elkövetkezendő generációk számára is a Bakonyvidék erdőségeinek háborítatlan tisztaságát és nyugalmát, amely a területet hazánk egyik legkedveltebb turistacélpontjává teszi. Az állami vagyon felelős kezelőjeként bízunk benne, hogy a ránk bízott természeti erőforrásokat a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitánysággal közös, hatékony és eredményes munka során még jobban meg tudjuk védeni és őrizni.” A köszöntőt követően a VERGA Zrt. munkatársai a falopások megelőzéséről, valamint az orvvadászat elleni fellépésről tartottak tájékoztatót. Előadásukban kifejtették, hogy az orvvadászat, valamint a falopás olyan probléma, amely a rendőrséget és az erdőgazdaságot is különösen érzékenyen érinti, és közös gondolkodást, együttműködést igényel. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság szakemberei a fegyvertartással, annak jogszabályi környezetével kapcsolatosan tartottak tájékoztatót az erdőgazdaságnak. Az előadásokat újabb nagyszabású, ezúttal éjszakai razzia követte. A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. területén 26 rendőr 11 erdészeti szakember, 2 polgárőr és 2 katonai rendész kapcsolódott be 19 gépjárművel a több ezer hektáros terület ellenőrzésébe. A közös járőrszolgálat ismét meghozta gyümölcsét: összesen 18 főt igazoltattak, 1 fővel szemben szabálysértési feljelentés készültUntitled 41 gáz-riasztópisztoly engedély nélküli tatása miatt. Az ellenőrzés során a rendőri jelzésre nem állt meg egy quaddal közlekedő férfi, a járművet hátrahagyva az erdőbe menekült. Ahogy a keresését végző rendőrök és erdészek egyre közelebb értek rejtekhelyéhez, a férfi önként előjött. Ellene erdőrendészeti szabálysértési feljelentést tettek. Az eset további körülményeit a Veszprémi Rendőrkapitányság vizsgálja.