Monthly Archives: május 2016

Címlap – Ajánló

Untitled 40

Colleen Bell a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkba látogatott

Füredi diákokkal is találkozott az amerikai nagykövet

Untitled 39

Colleen Bell Puskás Zoltán igazgató és
a füredi diákok társaságában

A Föld napja alkalmából a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkot kereste fel az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövete. Colleen Bellről köztudomású, hogy hazájában több környezetvédelmi, társadalmi és művészeti szervezetben vállalt vezető szerepet – érdeklődése a magyar nemzeti parkok iránt tehát nem tekinthető egyszerű protokoll eseménynek, rutinlátogatásnak. A tihanyi Levendula Házban tartott előadásán pedig az is kiderült: megkülönböztetett figyelemmel kíséri a világban folyó azon erőfeszítéseket, melyek bolygónk akut gondjainak megoldását karolják fel. Elmondta, hogy lenyűgözte a pannon táj szépsége, s hogy nagyra értékeli a nemzeti park szakembereinek felkészültségét, az itt élők elkötelezettségét a természeti kincsek, értékek megóvása iránt. Colleen Bell programjának befejező részében a füredi Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola tanárainak és diákjainak jelenlétében hangsúlyozta a nemzeti parkok fontos szerepét a természetvédelemben és a környezetvédelemben. – Az első, 1970-ben megtartott Föld napján amerikaiak milliói mozdultak meg. Aktivizmusok hatására jött létre az amerikai Környezetvédelmi Ügynökség és az o nyomásukra fogadták el a tiszta levegőről, a tiszta vízről és a veszélyeztetett fajokról szóló törvényt. Ma már 192 országban több mint egymilliárd ember vesz részt évente a Föld napi tevékenységekben, s így ehhez az időponthoz köthető a világ legnagyobb szabású civil megmozdulása. Idén a Föld napja mottója: „Fákat a Földnek.” Bolygónk minden évben több mint tizenötmilliárd fát veszít el – ez mintegy negyvennyolc futballpályányi területet jelent percenként – az erdőirtások, az ingatlanfejlesztések és a fenntarthatatlan erdőgazdálkodás következtében. A Föld napja ötvenedik évfordulójának megünneplésére, melyre 2020-ban kerül majd sor, a Föld Napja Hálózat bejelentette a „Fákat a Földnek„ tervet, melynek keretében 7.8 milliárd fát igyekeznek majd elültetni: egy fát minden egyes ember után. A faültetéssel ugyanis három fontos célt szolgálunk – enyhítjük a klímaváltozást és a környezetszennyezést: az elültetett fák felveszik a felesleges és káros széndioxidot a légkörből. Védelmezzük a biodiverzitást: a megfelelő fák elültetésével hatékonyan akadályozhatjuk meg fajok kihalását, valamint több élőhely kapcsolódási pontot hozunk létre az egyes erdőcsoportok között. Támogatjuk a közösségeket és azok megélhetését, a faültetéssel segítünk a különböző közösségeknek a hosszú távú gazdasági és környezeti fenntarthatóság elérésében, ennivalót, energiát és jövedelmet biztosítunk. Kutatások kimutatták, hogy azokban az iskolákban, melyeket fák vesznek körül, csökkent az asztmás és légzőszervi megbetegedések előfordulása. Ez az év fontos mérföldkő a környezetvédelemben és a természetvédelemben – két ok miatt is. A világ vezetői idén, a Föld napján történelmet írtak az ENSZ-ben: több mint száz ország képviselője látta el kézjegyével a klímaváltozásról szóló párizsi megállapodást, ezzel nyilvánítva ki szándékukat, hogy hivatalosan csatlakoznak az egyezményhez. Ez fordulópontot jelent bolygónk történelmében. Már felsejlik előttünk egy zöldebb jövő képe! Az országok és városok vezetői kezdenek innovatív megoldásokkal alternatívákat keresni a szénhidrogének helyettesítésére, a gazdasági szereplők pedig egyre többet fektetnek be a tiszta energián alapuló gazdaságba. Az Egyesült Államok kitart kötelezettségvállalása mellett, hogy a 2005-ös szinthez képest 2025-re 26-28%-kal csökkenti az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. Mindezt történelmünk legszigorúbb szabályozásának bevezetésével érjük el: a személygépkocsik és tehergépkocsik által használt üzemanyagok terén a 2009 óta hússzorosára növelt napenergia felhasználással, a legkülönbözőbb háztartási és más gépek energiahatékonyságát előíró új jogszabályoktól kezdve a városi hulladéklerakók metángáz kibocsátásának csökkentéséig terjedő változásokkal. Ez az év azért is nagyon fontos az USA számára a természetvédelem szempontjából, mert idén ünnepeljük a Nemzeti Park Szolgálat fennállásának 100. évfordulóját. A világ legelső nemzeti parkja a Yellowstone Nemzeti Park volt, melyet az amerikai kongresszus 1872-ben alapított, s a Yellowstone indította el világszerte a nemzeti park-mozgalmat. A nemzeti parkok létezése egy tökéletesen demokratikus gondolat. Egy ország gyönyörű természeti csodáit mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni, nem csak a kivételezett keveseknek. A nemzeti parkok ezen felül az örökség és önazonosság kulturális ikonjai is egyben. Sokak számára ezek a parkok az USA letisztult lényegének és úttörő szellemének őrzői. Az olyan ikonikus helyek, mint a Yellowstone, a Yosemite, vagy a Grand Canyon mára egész nemzetünket jelképezik. A nemzeti parkok az az örökség, melyet gyermekeinkre hagyunk. Az USA nemzeti park rendszere ma már több mint négyszáz területből áll, és mintegy harmincnégymillió hektáron terül el. A Nemzeti Park szolgálat több mint húszezer alkalmazottja óvja és védi a parkokat, együttműködésben a helyi közösségekkel, hogy megőrizzék a helyi történelmet és kikapcsolódási lehetőséget biztosítsanak a helyben és a távolabb lakóknak egyaránt. Az USA nemzeti parkjaiban legalább 247 féle veszélyeztetett vagy a kihalás szélén álló faj él; több mint hetvenötezer régészeti lelőhely található; csaknem huszonhétezer történelmi és őskori építmény áll; a parkokat tizennyolcezer mérföldnyi túraösvény szeli keresztül. Colleen Bell előadása után – nyelvi nehézségek nem lévén, s ez a gimnáziumban folyó oktatás minőségét is jelzi – elbeszélgetett a füredi diákokkal, a találkozó pedig közös fényképezéssel zárult. Süli Ferenc

Elkötelezetten a Balatonért

Civilek közgyűlése Fenyvesen

Untitled 38Másfél évtized jelentős múlt egy szervezet életében: ennyi idő után már lényegi összegzésre és újabb feladatok megfogalmazására is inspirálhatja a meghatározó szereplőket. Így történt ez a Balatoni Civil Szervezetek Szövetségének tagjaival is, akik az aktuális éves közgyűlés kapcsán tértek vissza április végén az alapítás helyszínére, Balatonfenyvesre. Székely Erzsébet elnök természetesen felidézte a hőskor gyönyörű pillanatait, az előkészítés lázasUntitled 35 tevékenységének lényeges pontjait, s felsorakoztatta azokat a személyeket, akik önzetlenül, fáradságot nem ismerve nem csak kitűzték az elérendő célokat: a feladatok végrehajtása során is példát mutattak. Simonné Zákonyi Tünde, Szabó Tivadar és Gál Lajos a szövetség vezetését is felvállalták. – A BCSzSz régiós szervezet, mindhárom tóparti megyében leteszi névjegyét. Jelenleg huszonhat tagszervezetünk serénykedik a Balaton partján: közülük feltétlenül ki kell emelnünk a Nők a Balatonért Egyesületet, amely önmagában is húsz településen van jelen. Az érdek-képviseleti tevékenységen túl környezet- és természetvédelmi,környezeti nevelési, kulturális örökségvédelmi, közrendvédelmi, családsegítő, biogazdálkodási, sőt a turizmust is támogató tevékenységet folytatnak tagszervezeteink. A Balaton Fejlesztési Tanács munkájában tanácskozási joggal veszünk részt. Céljaink megvalósítása érdekében tagszervezeteinkkel konferenciákat, érdekegyeztető tanácskozásokat, fórumokat szerveztünk – többek között például a Balaton Régió civil stratégiájával kapcsolatosan, illetve hazai és külföldi konferenciákon, műhely foglalkozásokon vettünk részt az elmúlt években. Együttműködünk az önkormányzatokkal, a hivatalos szervezetekkel, hazai és külföldi partnereinkkel, elmondjuk, hogy civil szemmel milyen gondokat, megoldandó problémákat és milyen előrelépéséket látunk a magyar tenger mellett. Ezek közül elsődlegesen a Balaton vízgyűjtőrendszerének vízminőségi problémái, a nyugati-medence iszapolódása, a szúnyogirtás technikai kivitelezésének nem megfelelősége, a lakosság és az ide látogató turisták környezeti tudatosságának erősítése, a szelektív hulladékgyűjtés hiányosságai, a meggondolatlan fakivágások, tájkép rombolások, valamint a Balaton Régió környezeti fenntarthatóságának, ökoturisztikai jellegének megvalósítása jelent igazi kihívást számunkra. – hangzott el az elnöki beszámolóban. Székely Erzsébet elmondta, hogy a Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége – Gál Lajos személyében – az előző évekhez hasonlóan 2015-ben is képviseltette magát a BFT ülésein, küldötteik pedig több rangos nemzetközi rendezvényen (Izlandi civil szervezetek jó gyakorlata, Izland; Living Lakes Média Tour, Mongólia) tartottak nagy érdeklődéssel kísért előadásokat. Az elnöki tájékoztató után a tagszervezetek küldöttei ismertették elmúlt évi tevékenységüket, idei terveiket, majd új tagok felvételére került sor. A balatoni civilek közgyűlésén két új szervezettel bővült az aktív szervezetek népes tábora. SF

Földnapi konferencia Siófokon

Utópia-e az alacsony szén-dioxid kibocsátású régió – tették fel az előadók a kérdést a Föld napja alkalmából Siófokon rendezett konferencián, s a válasz egyértelmű volt: a kormányzati intézkedéseken túl e cél érdekében nagyon sokat tehetnek a civilek is. A párizsi klímacsúcs nem csak szakmai – diplomáciai siker is volt, így a globális tervek, elképzelések mellett fontos feladat hárul egy-egy nemzet, régió lakóira is. Molnár Gábor, az eseményt szervező Balatoni Integrációs Kft. igazgatója elmondta: a Balatonra vonatkozó komplex fejlesztési program magas szintű infrastruktúra kiépítésével kíván a klímaváltozás gondjainak megoldásához hozzájárulni. Az egyik kulcsszó a gépjárművek átalakítása: az elektromobilitás a jövő fenntartható energiarendszerének szerves része, s ez az alapvetés nem csak a politikai életben lett prioritás – a piaci szereplők többsége is hasonlóképpen gondolkodik. E témaköréhez kapcsolódott előadásában Szabó Richárd, a Közlekedéstudományi Intézet igazgatója is, aki úgy látja: már eddig is számos pozitív eredmény született, szinte hihetetlen csökkenés történt a káros anyagok kibocsátása területén. A globalizáció természetesen az áruszállítás vonatkozásában is jelentkezik – óriási üzlet, a cégek pedig a gazdasági élet jelentős szereplői. Az állami szerepvállalás nagyot lendíthet a kedvező tendenciák térhódításán: az elektromos autók terjedése, a buszok átalakítása, az alternatív – nap, szél, nukleáris, földenergia – üzemanyagok, megújuló energiák aránya napjainkban is folyamatosan no. Miókovics Eszter, a Dél-balatoni Természetvédelmi Egyesület elnöke a természettel való közvetlen kapcsolat kialakítására hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta a környezeti nevelés jelentőségét, a döntéseknél az érzelmek fontos szerepét, s hogy a civilek érdemben tudják befolyásolni a körülöttük lévő világ alakulását. Az általuk szervezett jeles napok, a mozgalmak, a kiadványok és programok tudatformálók, aktivitásra serkentők.

Felnőtt korba lépett a Forrásvíz egyesület

Modell értékű tevékenység Gyenesdiáson

Untitled 32A Forrásvíz Természetbarát Egyesület 1998. december 17-én alakult közhasznú egyesületté egy olyan önszerveződött aktív kis közösségből – Forrásvíz Természetbarát Kör -, amely már 1998-ban is sok kisebb-nagyobb térségi családbarát, valamint környezeti érzékenységre fogékony megmozdulásban vett részt, illetve ezek kezdeményezője volt. Támogató és aktív tagjaik között számos szakterület jeles képviselői az értékteremtő építőkövei az egyesületnek – ok munkájuk mellett civil módon, nagyon aktívan és rendszeresen vállalják fel környezetükben a mindenkori aktuális környezet- és természetvédelmi, társadalmi, közösségi feladatokat. Az egyesület létszáma és más szervezeti kapcsolatai a mai napig is folyamatosan bővülnek. Tevékenységi körük kiterjed bármely Nyugat- Balatonon belül megtalálható (alrégió, kistérség) önkormányzatok területét érintő regionális, illetve helyi problémára. A feladatok koordinációja a székhelytelepülésről, Gyenesdiásról történik. Jelenleg az egész Nyugat-Balaton térségben vannak aktív tagjai az egyesületnek. Számos civil egyesülettel rendelkeznek partnerségi megállapodásokkal, így közösen tevékenykednek már évek óta családbarát rendezvényeken, turisztikai eseményeken, képzéseken, szakmai napokon, zöld programokon. Értékes többletet jelent tagtársaik családtagjainak, más családok, magánszemélyek sorának kötődése több programhoz és rendezvényhez: nevezetes Zöld Napok, családbarát és öko-rendezvények, forrás-újraöltöztetések gyerekekkel közösen, turisztikai fejlesztések a hagyományok és helytörténetiség mentén. Több család és a tagok többsége kiáll az egyesület hagyományőrző és hagyományteremtő tevékenysége mellett is.

Az egyesület „szakmai hitvallása”

Fontos, hogy minden tag és az egyesület segítő aktivistája tudja, honnan indult egykoron és merre tart az egyesület, s milyen nehéz, komoly feladatokon és projekteken van túl, nem kevés eredménnyel és komoly közösséggel. Bizonyíthatóan az igazi élő közösség szervezésnek, a családok megszólításának, valamint a természet- és környezetvédelemnek, amely adott kompetenciákon túl megsokszorozta a társadalmi tőke befektetett erejét. A források rendbetételén túl, a túraútvonalak és védett természeti értékek táblázásán keresztül egészen a hagyományőrzésig és értékápolásig jutott a vállalható feladatok köre. Az oktatásban és a jeles „zöld” napi ünnepek programjain való igazi szemléletváltó és közösségépítő programok a mai napig meghatározzák az egyesület mindennapjait. Az utóbbi évek fejlesztési pályázatai is értékesek, hiszen új közösségi tereket adtak a családbarát székhelytelepülésnek: Kárpáti korzó, Darnay-pince. A térségi szerepkör vállalása – mint ahogy azt több KeszthelyUntitled 33 környéki feladat is bizonyítja – összefogással megoldható. Az elmúlt évben geo-túravezető programot szerveztek a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal közösen, s több olyan pályázaton is részt vettek, ahol közösségi terek létesültek és civil szervezeteket megmozgató igazi családbarát programok zajlanak a mai napig, benne zeneterápiával és játszóházakkal. Az egyesület és a helyi önkormányzati együttműködés 2011-ben elnyerte a Biodiverzitás Fővárosa (nagyközség) díjat.

Környezetvédelmi együttműködési modell

A Vizek Varázsa, avagy Varázslatos Vizes Világ kategóriában első helyezést ért el a szerveződés a gyenesdiási civil együttműködés terén, legfőbb feladatként bemutatva a vízminőség védelem fontosságát. Két éve a Zala Megyei Közgyűlés díját vehették át a környezetvédelemben és az ökológiai közösségépítésben nyújtott munkájuk elismeréseként.

Visszatérő, közérdeklődésre számító programok

Rügyfakadás-Tavaszünnep szabadtéri családbarát rendezvényhétvége a megalakulás óta, melynek célja az ökológiai gondolkodás és a civil mozgalmak erősítése. Immár tizenhat alkalommal az Iskolai Öko Napok és Óvodai Zöld hetek programsorozatán belül a „Természetesen Gyenesdiás” rendezvény szervezése jelentős civil háttér biztosításával. A Keszthelyi-hegységben forráskutatás, környezetük rendbetétele, helytörténeti jellegű forráskútfők rekonstrukciója, források természetszerűvé alakítása. Az egyesület egy évtizeden keresztül vizsgálta a kijelölt források víz hozamát, s az adatok a balatoni vízbázisvédelmi programok eredményeiben hasznosultak. Az egyesület alakulása óta megszervezi a tavaszköszöntő kulturális, természetvédelmi rendezvényeket – ennek társadalmasított eredményeként belterületi források helyreállítására, 3 regös prés, térségi tornapálya környezetének rendbetételére, famatuzsálemek jelölésére, zalai Balaton-parti mandulafa ültetésekre, túrajelzés rendbetételekre került sor. A Víz és Föld, valamint a Madarak és Fák Napja alkalmából évente rendezvényekre és természetvédelmi kiállításokra, illetve sport és családi rendezvényekre kerül sor. Szakmai tevékenységei sorából kiemelkedik a téli környezetvédelmi előadássorozatok szervezése.

Regionális rendezvényeken való társadalmi szerepvállalások

A Zöld Balaton programban való aktív részvétel a lakosság bekapcsolásával az energiahatékonysági programokba; a Zöld Balaton fotópályázat iskolai meghirdetése és lebonyolítása; több ezer emberhez történő eljuttatása a zöld gondolkodásra való ösztönzés programjának; öko-tudatosság meghirdetése más civil szervezetekkel karöltve. Mintegy húszezer Balaton környéki háztartásba jutott el a „Zöld Balaton-kampány” kiadványa, a „Zöld ábécé”. A 24 oldalas füzet nem más, mint egy fenntartható életmóddal kapcsolatos fogalomtár. A program része volt a Környezetvédelmi Együttműködési Modell népszerűsítése: Gyenesdiás után Keszthelyen, Balatonfüreden és Fonyódon. Ehhez a Forrásvíz Természetbarát Egyesület szakemberei és civil segítőik, családjaikkal jelentős részt és missziót vállaltak. A Diós települések országos fesztiválját az egyesület indította útjára. Napjainkra már nemzetközi fesztivál program a Kárpát-medencében. Az előző években már kigurult az országból az általuk és a székhelytelepülés által alapított vándordió. „Cserszegtomaj zölden gondolkodik” – címmel az egyesület egy ökológiai gondolkodást segítő program- és előadássorozatot indított, mellyel a gyerekek és a felnőttek szemléletformálását és környezettudatos gondolkodását segítette a fenntarthatóság jegyében. A projekt során az ESZA program levezetése a Forrásvíz egyesület tagjainak feladata maradt! A cél a környezettudatosságon alapuló közösségi rendezvények civil megszervezése a település lakóinak és az általános iskolásoknak. E programsorozat összhangban állt a 2013-ban megvalósuló „Települési gyógy- és fűszerkert” megvalósulásával, valamint több utcát is érintő fásítással és zöldterület gondozással. Iskolai és tavaszköszöntő gyerekbarát foglalkozásokra került sor több ízben és előadások is szerveződtek e körül. Az egyesületi munka gyümölcseként meg tudott jelenni egy „Természetesen Gyenesdiás” – 4 kötetes füzetsorozat a helyi iskolai oktatás szolgálatába állítva. Tíz éve egy balatoni civil kutatás bevont és a társadalmasításban aktív szerepet vállaló partneregyesületeként is tevékenykedtünk, valamint a most készülő balatoni civil stratégiához is nagy hozzáadott értékkel számolunk. 2011-ben leszerveztük a 19. Gyalogtúrázók Országos Találkozóját, amellyel Zala megyei programszervezőként a Nyugat-Balaton térséget, annak természeti és társadalmi értékeit is bemutattuk. A Keszthelyi-hegység védett területein került sor került az elhagyott illegális hulladéktelepek felszámolására: nyolc településrol kétszázötven tonna hulladék elszállíttatásával. Az egyesület szerepet vállalt a Balatoni stratégia és a vidékfejlesztési programok társadalmasításában is! Térségi turisztikai fejlesztésekben a túrautak festése (200 km), Darnay-Dornyai Béla kilátótúra útvonal kialakítása (17 km), tanösvények kijelölése, együttműködés a térség más civil szervezeteivel – a közös programok megvalósítása lényeges működési elem. Az egyesület nevéhez fűződik több helytörténeti és kultúrtörténeti értek megmentése, pályázati felújítása (Darnay-féle boronapince) és gondozása, valamint közösségi terek létesítése, a térségben több fásítás és parlagfű irtáshoz kapcsolt zöldterület fejlesztő iskolai és ANTSZ-szel együttműködő program is. A természetvédelmi területeken ökológiai monitoringozást, területtisztításokat, szemétszüreteket szervez az egyesület. Ősszel nagy sikerű a Márton napi Zöld Est, egyben civil találkozó a hagyományőrzés nevében, valamint később az „egy ház – egy szóló” akció, télen pedig „madárkarácsony”. Az őszi szemétszüret, szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan akciók, bemutatók iskolákban, óvodákban. Népszerű a „Forrásvíz túranapok” programsorozat – Orchidea és Árvalányhaj túranapok – is.

Jövőkép

Tizennyolc év elteltével a Forrásvíz Természetbarát Egyesület legfontosabb feladatának az eddig elért eredmények megtartását tekinti. Éves programjaikban kiemelt módon szerepel a család- és gyermekbarát programok felkarolása, a zöld napi rendezvények szabadtéri játszóházas és ökotudatos megszervezése. A civil kapcsolati tokén belül mindazon szervezetekkel való szoros viszony ápolása, melyek programjaikban az együttműködésen túl a Untitled 34hagyományápolást, a helyes polgári értékrend szerinti értékteremtést és család-gyerek centrikus hangsúlyt fektetik le. Jelenleg az aktív zöld napi programok futnak éves programterv szerint, de fontos a természetjáró nagyközönségnek hirdetett családbarát túraprogramok köre is (LEPKE program és Zalai Természetjáró Nap). Az ökológiai lábnyom csökkentésében fontos szerepet vállalnak a bakancsos- és kerékpáros, de a lovas turizmus feltételeinek javításában is a térség turisztikai egyesületeivel közösen. A környékbeli turistajelzések ápolásában és a túrázás népszerűsítésében is élen járnak, hiszen környékükön – általuk – valósult meg a családi túra /5-10 km/, valamint Orchidea és Fedezd fel a Keszthelyi-hegységet jelzéskör is! S az is természetesnek mondható, hogy a „Te Szedd!” akcióban már évek óta aktív szerepet vállalnak a helyi iskolásokkal és tanáraikkal – így történt ez a közelmúltban is.