Monthly Archives: december 2016

Címlap – Ajánló

Karácsonyfáim…

Ifjúságom és felnőttkorom évei úgy elszálltak, mint a fellobbanó nagy érzelmek. Emlékeim azonban itt vannak bennem. Mintha testem részei lennének. Egyik súlyos, a másik könnyed, mint a tavaszi szellő. Karácsonyaim legnagyobb része a Balatonhoz köt. Nem is csoda, hiszen Almádi, Füred, Siófok, Keszthely, Lovas töltött fel emlékmorzsákkal… Karácsony közeledtével egyre több karácsonyfa kontúrjai buknak elő az idők homályból elmémben. Az időben legtávolabbi és éppen ezért talán a legmeghatározóbb – a „hazai”. Édesanyám és nagyszülém díszítgette nagy gonddal, míg testvéremmel édesapánk dolgozószobájában vártuk a csilingelést. Az öreg vaskályhában durrogtak a szén közé dobált vadgesztenyék, a zománcos lavórban felfelgyöngyözött a víz: apánk borotválkozott, mi meg tátott szájjal néztük, hogyan is engedelmeskedik a penge… Aztán gyermeki ártatlansággal néztük a csillagszórót, melyet sziporkának mondott apánk, s a gyertyákat, meg a sejtelmes csomagokat. Anyámék a Mennyből az angyalt énekelték, a Papa csak dörmögött, mi meg kísérni próbáltuk valamelyikük hangját. Mégis harmóniává olvadt bennünk minden: illatok, színek, dalok, kinti hóesés, ölelések. Ajtón kívül maradt szentestére a szegénység, a hideg, a nélkülözés. Éreztük: a Megváltó ezt az ajándékot küldötte mindannyiunk számára. A megbékélés és az együtt örvendezés küldte reánk a szentestei álmot. Egy újabb karácsony árnya az iskolánkból vetül elém. Fenyőünnep, Télapó, versek és dallamok. Most is hallom belsőmben: „A zöld fenyőfán kigyúltak a gyertyák, kispajtások örvendezve körös-körül állják…” A Télapó is színre lépett a karácsonyfa mellett, de mintha o már Mikuláskor is ott lett volna… Zavar volt az apró fejekben és szívekben, de azért legalább kaptunk pár szem szaloncukrot. Az iskolában sem Jézuskáról, sem Betlehemről nem esett szó, mint otthon. Aztán láttam dísztelen fenyőfákat is (vagy csak a képzelet szüleménye volt?), melyek két oldalról vették közre egy mosolygós , sapkás bácsi szobrát, akiről – a kisdobos foglalkozások eredményeként – mindössze azt tudtuk, hogy neki köszönhetjük gondtalan gyermekkorunkat, meg hogy igazi hős volt, aki csak a népének élt. Ünnepein – ám ezek egészen már nem karácsonyra estek – zászlók lobogtak körülötte, virágágyások pompáztak, kisdobosok és úttörők szavaltak, s Lenin bácsi szobra reflektorfényben fürdött… A hosszú hazaút a templom előtt vezetett, ahova mindig betértünk. Elébb még katonásan tisztelegtünk, most térdet hajtottunk; elébb versre nyitottuk ajkunk, most imára; elébb villanyfényt láttunk, most dicsfényt; elébb mennünk kellett, most magunktól jöttünk; elébb felemeltük a fejünket, most felemeltük lelkünket… Karácsonykor szeretett templomunk lépcsőjén óvatosan emelgettük csizmácskáinkat. Lelkünk is ünneplőbe öltözött, s ruháink közül is a legkevésbé kopottat vehettük fel. Az oltártól jobbra állt a hatalmas karácsonyfa. Rajta minden ezüst volt: a kicsiny csomagok, az angyalhaj, a díszgömbök. Különös, ünnepélyes hatást árasztott az elébe kitett jászollal. A karzati orgona fenségesen zengett, a tisztelendő úr a szokásosnál is nyájasabb volt. Szentmise alatt azon gondolkodtam, vajon a pár nappal korábban a szentségtartó elé kitett levelünket hogyan olvashatta el a Jézuska ilyen hamar, s küldte a bizonytalan betűkkel rótt levélben kért játékokat lakásunk nagyszobájába. Igaz – győztem meg magam – anyámék megígérték, nyitva hagyják az ablakot, míg távol vannak, hadd repüljenek be az aranyszárnyú angyalkák… Egy „lopott” karácsony is eszembe jut, melyet szerelmemmel előre hoztunk pár nappal, hogy aztán ki-ki a sajátjainál is meg tudjon ünnepelni. Furcsán néztek ránk a siófoki szálloda dolgozói, mikor poggyászaink mellett egy kis fenyőcskét is a kezünkben szorongattunk. Azt hiszem, este alatta fogant meg az „összetartani mindörökre” gondolata. Ártatlan gyermeki és ifjúi képzelet angyalkái, hol vagytok? Ott vannak, tessék csak megfigyelni: neonfénybe burkolózva felfeszültek a lámpaoszlopokra már november elején. Ott vannak az üzletek portáljain, a pultokon, a hirdetésekben, csaknem mindenütt. Varázsuk régen elsilányosodott: a kereskedelem eszközei lettek. Ha szárnyra kapnának, akkor sem csodálkozna rajtuk senki: műangyalok műmosollyal, mű érzelmekkel egy mű világban. De ki is tárna manapság – decemberi hidegben – ablakszárnyat olyan angyaloknak, akikkel úton-útfélen találkozhat… Zatkalik András

Decemberi haltelepítés

Az idei utolsó haltelepítéssel 5 750 kg háromnyaras pontyot telepített a Balatonba a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. Ezzel együtt – mint honlapjukon olvashattuk – 376 803 kg pontyot telepítettek be a 300 000 kg-os kötelezettségükből. A túlteljesítésnek köszönhetően bizonyára a horgászok is örülni fognak. A halakat Balatonföldváron a Fesztivál Hotel előtt engedték a tóba, a helyi horgászok jelenlétében. A zrt. december elejére végzett a balatonföldvári tógazdaság lehalászásával is. A hozzájuk tartozó tavak jegesedése miatt az idei évre be is fejezték a balatoni haltelepítéseket. A folytatás 2017 elején az időjárás függvényében várható. -k -s

Továbbra is egy csónakban evezünk!

2017-ben is folytatódik a Balatoni Partnerségi Napok szakmai együttműködési rendezvénysorozat

/természeti értékek, öko-tudatosság, egészség fejlesztés, kulturális örökség, családbarát- szolgáltatások …/

A Balaton régió fejlesztése szempontjából elengedhetetlen a térség szereplői közötti együttműködések ösztönzése. A közös célok megvalósítása érdekében összefogásra van szükség a különböző érdekű és tevékenységű szervezetek és intézmények között. A térségi együttműködések elősegítése érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács támogatásával 2016 novemberétől folytatódik a Balatoni Partnerségi Napok szakmai együttműködési rendezvénysorozat, melynek keretében számos műhelyfoglalkozás és konferencia kerül megszervezésre neves szakértők és szakmai szervezetek bevonásával. A rendezvények célja szakmai közösségek létrehozása, melyek egy-egy szakterület, projekt mentén alakítják ki a későbbi együttműködések, további projektek megvalósításának feltételeit. A rendezvények hozzájárulnak a térségi szintű együttműködések ösztönzéséhez, a meglévő, vagy „alvó” partnerségi kapcsolatok felpezsdítéséhez, valamint újabb közös célok kialakításához. A rendezvények négy nagyobb tématerület mentén kerülnek megszervezésre. A környezetvédelem terén a rendezvények többek között a környezeti fenntarthatóság, vízgazdálkodás, természeti értékek, tájkép védelem, valamint városiasodás – urbanizáció témájával foglalkoznak majd. A turizmus- és gazdaság fejlesztés tekintetében a foglalkoztatás, kreatív ipar, helyi termékek, családbarát szolgáltatások, térségi vállalkozások, világörökségi helyszínné válás, valamint a térségmarketinggel kapcsolatos kérdések, kihívások kerülnek áttekintésre. A társadalmi kérdéskört illetően pedig a rendezvények az egészséges életmódra, egészségfejlesztésre, időskori szolgáltatások fejlesztésére, felnőttképzésre, öko-tudatosság növelésére, valamint a kulturális örökség megőrzésére fókuszálnak majd. Mindezek mellett jövőre várhatóan sor kerül még egy átfogó, térség fejlesztési célokat bemutató konferencia megszervezésére is. A rendezvénysorozat törekszik arra, hogy a különféle szaktudások és tapasztalatok egyesítésével, a kulcsfontosságú szereplők együttműködésével a természeti és kulturális értékek megőrzése, az életkörülmények javítása, az üdülés, az egészség és a munkakörülmények fejlesztése megvalósuljon, valamint az egyedi és komplex problémák megoldására projektek szülessenek. A rendezvények továbbá elősegítik a forrást biztosító szervezetek és a térségi szervezetek közötti együttműködést és együttgondolkodást is. A rendezvények pontos időpontjairól és helyszíneiről bővebb tájékoztatás a Balaton Fejlesztési Tanács honlapján (http://www.balatonregion.hu) található. A Balatoni Partnerségi Napok régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Balaton Fejlesztés Tanács támogatja.

Elfogadta a kormány az új balatoni fejlesztési koncepciót

A régió társadalma által egyhangúlag üdvözölt tavaly novemberi határozatában fogadta el a kormány a BFT által elkészített, a Balaton Kiemelt Térség 2014- 2020 időszakra szóló fejlesztési dokumentumokat. A határozat rendelkezett a balatoni fejlesztések integrált megvalósításának keretrendszeréről, a szükséges európai uniós és hazai forrásokról, valamint a kiemelt fejlesztések köréről. A Balaton Fejlesztési Tanács által elfogadott fejlesztési dokumentumok – koncepció, stratégia, operatív program – végrehajtását, valamint a kormányhatározatban meghatározott fejlesztések, beruházások megvalósításának elősegítését, koordinálását a BFT és munkaszervezete megkezdte, s folyamatosan végezte. Ez év nyarán már változott a helyzet: a kabinet a turizmusfejlesztési célra felhasználható európai források összehangolásáról szóló új határozatával visszavonta a korábbit. A Balaton Fejlesztési Tanács decemberi ülésén Dányi Gábor, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár arról tájékoztatta a grémiumot, hogy a kormány megtárgyalta az új koncepciót, s döntésének megfelelően több területen lesz forrásnövekmény. A tájegységre fordítható hazai költségvetési támogatás a teljes kereten belül ugyancsak emelkedik: meghaladja a százmilliárd forintot. Az államtitkár előadásában kiemelte a fejlesztési prioritásokat, néhány létesítmény esetében a funkcionális változásokat. Hasonló tájékoztatás hangzott a Nemzeti Turisztika Ügynökség részéről is. Bóka István, a BFT elnöke reflexiójában hangsúlyozta: rendkívül fontos, hogy a fejlesztések, beruházások megvalósítása során a korábbi elképzelések valósuljanak meg. A tanács megtárgyalta és elfogadta a partnerszervezetek – Balatoni Szövetség, Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége – tevékenységéről szóló beszámolót, majd a „Mozdulj Balaton”strandi szabadidős program nyári tapasztalatai kerültek terítékre. Bartsch János, a sorozat szervezője elmondta: huszonháromezer résztvevője volt az általuk szervezett vetélkedőknek. Az aktív pihenést favorizálók között meghatározó volt a fiatalok száma, de egyre több hölgy is pályára lépett. Úgy fogalmazott: az idegenforgalom és a sport kéz a kézben jár, ám rendkívül hiányos még a tóparti infrastruktúra: kevés a nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas létesítmény. Ami azonban örvendetes a jövőre nézve – a sportállamtitkárság 2017-ben is támogatja a sorozatot. Süli Ferenc