Monthly Archives: július 2019

Címlap – Ajánló

Vissza a gyökerekhez

Gruber Attila: közösen megvalósíthatjuk álmainkat!

Doktor úr, maga lesz a polgármesterünk – szólították le egy vasárnap délelőtti mise után a törökkopányi hívők az ifjú jogászt, aki pontosan tudta: a rendszerváltozás várható jogi következményei a közigazgatás érdemi átszervezésével, az önkormányzatiság megvalósításával járnak. Három évtizede a helybeliek felkérését Gruber Attila elfogadta, de természetesen még nem tudhatta – a beleegyezés gyökeresen megváltoztatja életét, szakmai karrierjét, sőt az ötszáz lelkes somogyi faluból a földgolyóbis másik oldalára, Ausztráliába repíti… – Négy év nagyköveti szolgálat Canberrában, egy földrésznyi, gazdag ország fővárosában az egyik legnagyobb megtiszteltetés, elismerés egy diplomata számára. Ez idő alatt barátságok szövődtek, értékes kapcsolatok alakultak, a leg fontosabb számomra mégis a küldetés magas szintű teljesítése volt. A szokásos, jelentős részben protokolláris teendők mellett kiemelten foglalkoztam a magyar diaszpóra ügyeivel, s egykori honfitársaink között több nagyszerű egyéniséggel, tehetséges üzletemberrel is találkoztam. Intézményünket a kultúra nagykövetségeként aposztrofálták a kollégák, ugyanis rangos hazai művészek, együttesek kaptak itt bemutatkozási, fellépési lehetőséget. Több száz fotó, élmények sokasága fűz – vélhetőleg egész életemben – Ausztráliához, ám most itthon nagy kihívás, jelentős feladatok várnak. – Csakúgy, mint a külszolgálat kezdetéig – ezzel a mondattal is folytathatná beszélgetésünket Gruber Attila, hiszen negyedszázadon keresztül meghatározó és rangos tisztségekkel bízták meg a választópolgárok helyben és országos szinten is. A törökkoppányi faluirányítás – melyhez iskolafelújítás, gyógyszertár- alapítás, utak építése kötődik – után nyolc évig a megyei közgyűlés alelnöke, három cikluson keresztül országgyűlési képviselő, tíz évig Siófok Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának elnöke volt. – Ez utóbbi funkció tette lehetővé, hogy részt vehessek a település fejlesztésének formálásában, a központ mai arculatának kialakításában. Most, visszatérve a gyökerekhez, szomorúan látom, hogy távollétem alatt vajmi kevés változás érzékelhető. A belváros, főként a Fő utca épületeinek állapota, kinézete méltatlan egy európai hírű fürdőhelyhez. Elhanyagoltak a közösségi terek, az utcák szemetesek, gazosak. Magam is azt tapasztalom személyes találkozások, beszélgetések alapján, hogy megrekedt az üzleti élet, míg a Balaton más részein jól prosperál, fejlődik a turizmus. A legnagyobb meglepetés mégsem ez volt, hanem a közélet változása, negatív irányba. Mélységesen lehangol a közbeszéd stílusa, a gyűlöletkeltés , a békétlenség – ez korábban nem volt jellemző Siófokon. Gruber Attila a reformok, a fejlődés, a változtatás híve. A FIDESZ – KDNP polgármester- jelöltje a helyhatósági választásokra készülve a lakossági fórumokon minden esetben hangsúlyozza: rendet kell tenni a fejekben és az utcákon. – A város mögött öt elvesztegetett év van – Facebookon keresztül ugyanis nem lehet egy települést irányítani, nem lehet fejleszteni. Elképzelhetetlen számomra, hogy fél évtized alatt ne lehetett volna több nyertes pályázatot produkálni. Ezek a források hiányoznak az infrastruktúrában, a turisztikai vonzerőben, a fürdővárosi jelleg erősítésében. Nem épült meg az uszoda, az elkerülő út, holott az itt lakók jelentős része szorgalmazta ezeket a beruházásokat – s ez csak néhány fájó hiány. A városvezetés tehetetlenségének ékes bizonyítékai. Ahhoz, hogy Siófok békés, boldog és élhető város legyen, cselekedni kell! Kálmán Imre Csárdáskirálynő című operettjéből idézve: új műsorhoz új férfi kell, s én egy többségében új csapattal szeretném dinamizálni városunk fejlesztését. A választópolgárokkal történő beszélgetések sok muníciót adnak programomhoz, a készülő koncepcióhoz. Ennek éppúgy részét képezik a tradicionális rendezvények – Aranykagyló-, Pálinkafesztivál, Stefánia napok -, mint a zsilip rekonstrukciója és a Sió csatorna állandó használhatósága. – Meggyőződésem: az eddig elkövetett hibák ellenére nem szabad hátratekintenünk – együtt, összefogva megvalósíthatjuk közös álmainkat. Süli Ferenc

Keszthelyi modell: generációk együttműködése

Interjú Nagy Bálinttal, a város alpolgármesterével

Fiatal szervezet, fiatal elnökkel. A feladatok mélységesen humánusak, s mondhatni egyidősek az emberiség történelmével. Keszthely Város Idősügyi Tanácsa ugyanakkor országosan is úttörő szerepet vállalt teendőinek meghatározásakor. Nagy Bálint, a testület elnöke szerint nem pusztán karitatív tevékenységet végeznek – álláspontja szerint a generációk együttműködése teszi élhetővé a települést, s boldoggá lakóit. – Mint számos más, tóparti településen, Keszthelyen is emelkedik az idősek száma – ez már önmagában nyomós érv volt a grémium létrehozására. Az alapítás óta eltelt két évben pedig számos olyan feladattal bővítettük szolgáltatásainkat, melyek megkönnyítik a nyugdíjas, esetenként mozgáskorlátozott polgártársaink életét. Hagyományteremtő, közösségépítő programokat szervezünk számukra, de a legnagyobb elismerést és a legtöbb pozitív visszajelzést a fél éve működő idősek szállító szolgálata érdemelte ki: előzetes bejelentkezés alapján orvoshoz, gyógyszertárba visszük el az igénylőket, s a vizsgálat, illetve vásárlás után hazautazásukról is gondoskodunk. Humánpoltikai tevékenységünket minősíti, hogy elsők között hoztuk létre a családi karrier pontot, ahol tanácsadással, képzéssel, a rugalmas munkaidő lehetőségével, gyermekmegőrzéssel, a munkaadóval való optimális kontaktus kialakításával kapcsolatos kérdésekre kaphatnak megnyugtató, megoldást jelentő válaszokat az érdeklődők. A település szempontjából nagyon fontosak a fiatalok, ezért kiemelten figyelünk azokra, akik tanulmányaik végeztével szeretnének itt letelepedni. A Keszthely hazavár program keretében számukra – pályázat útján – lakhatási lehetőséget fogunk biztosítani. A munkahelyteremtő beruházások ösztönzése mellett fontos a város turizmusának erősítése. Szólnom kell a legkisebbekről is: a gyermekrajzpályázatok egyik célja a helyi identitás erősítése. Emellett jótékonysági célokat is szolgál: a keszthelyi kórház gyermekosztályát támogattuk az értékesítésből befolyt összeggel. A közgazdász diplomával rendelkező Nagy Bálint az alpolgármesteri tisztség mellett a zámori választókerület képviselője is. S bár csak első ciklusát tölti e funkcióban, máris olyan tapasztalatokkal gazdagodott, melyeket – reményei szerint – októbertől városvezetőként is hasznosítani tud. – Az elmúlt közel öt év leg főbb tanulsága, hogy minden fejlesztési elképzelést a helyben lakókkal egyeztetve kell megvalósítani. A zámori városrészben például így került sor olyan közösségi tér kialakítására, amely megvalósítása óta rendkívül látogatott, s a kor igényeinek meg felelően sportolási lehetőséget is biztosít. Hasonlóan gondolkodtunk a kutyás stranddal kapcsolatosan is: megnéztük a fonyódi, földvári fürdőhelyeket, majd egyeztettük koncepciónkat és a helyszínt a város ebtartóival – a létesítmény átadására a következő szezon elején kerül sor. A lakosságot nagyban érinti, milyen beruházások valósulnak meg a közeljövőben. A sportfejlesztések keretében többek között bővítettük az atlétikai pályát, korszerűbb körülményeket biztosítottunk a teniszezőknek és a labdarúgóknak, miközben egy sportcsarnokfejlesztés is megvalósult. Városunkban folytatódnak az infrastrukturális beruházások – évente nagyságrendileg százmillió forintot fordíthatunk utcák, járdák aszfaltozására. Egyetemi város lévén különös figyelemmel kísérjük a campus sorsát, az ott folyó oktatási tevékenységet, s jelentős összegeket fordítunk intézményeink fenntartására, a szolgáltatások további fejlesztésére. Méltóak kívánunk maradni nagy elődeinkhez, a település arculatát meghatározó pompás középületeket gondosan kezeljük, így a Zöld város program keretében is az egységre, a harmóniára, az értékek megőrzésére fókuszálunk. A rendezett és ápolt zöldfelületeket különösen fontosnak tartjuk. Megtisztelő kötelezettségeink is vannak a szűkebb régióban: Keszthely húszezer lakosú város, ám egy körülbelül harmincötezres lakóközösség domináns települése. Illendő tehát, hogy erősítsük kezdeményező szerepünket. Süli Ferenc

Július: műanyagmentes hónap

A műanyagokból az élelmiszerekbe vándorló anyagok, mikroműanyagok, műanyagszálak napjainkban már megtalálhatók a vízben, a talajban, az élelmiszerekben és bennünk, emberekben is. Nem tudjuk megszüntetni, hiszen a jelenleg a természetben, lerakókban lévő műanyagok bomlási ideje – amely tulajdonképpen nem is „bomlás”, hanem felaprózódás – több száz év. Így a legelső műanyag darab is itt van még a Földön és itt is lesz még jó sokáig. A mikroműanyagok mennyisége a természetben egyre csak nő, hosszú távú hatásukról pedig nem tudunk szinte semmit. Az bizonyos, hogy 100%-osan nem lehet kiiktatni életünkből a műanyagokat, hiszen számos praktikus tulajdonságuk révén hamar teret hódítottak,ám mégis sok mindent tehetünk, és a mennyiségüket jelentősen le tudjuk csökkenteni. A műanyag hulladékok jelentős hányada csomagolási hulladék. Ezek pályafutása rendszerint csak rövid ideig tart, többnyire addig, amíg hazaérünk a vásárlásból és aztán a kukában landolnak, majd vagy a hulladéklerakóban, vagy hulladékégetőben végzik. Nagy részük közvetlenül a természetet szennyezi. Folyókban, végül az óceánokban köt ki, ahol szemétszigeteket alkotnak, közben megkezdődik a felaprózódásuk, végül bekerülnek a táplálkozási láncba, azaz végső soron a szervezetünkbe. A szelektíven gyűjtött műanyag hulladék újrahasznosításra kerül, de a folyamat nem tökéletes, az újrahasznosított termék már csökkentett értékű, és az újrahasznosítási ciklusok száma is korlátozott. Így tehát megint csak ott tartunk, hogy a legfontosabb a megelőzés lenne. Vagyis, hogy minél kevesebb műanyagot vonjunk be a forgalomba, használatba. Ehhez pedig az kell, hogy nemet mondjunk a műanyagra és ezzel csatlakozzunk a minden év júliusában meghirdetett kihíváshoz. A műanyagmentes július remek alkalom, hogy elkezdjük a műanyagmentes – vagy pontosabban a lehető legkevesebb műanyagot használó – életünket. Nem baj, ha nem lesz tökéletesen műanyagmentes a hónap, mérjük fel a szokásainkat és tűzzünk ki megvalósítható célokat. Ha nem is tudunk tökéletesen kiiktatni minden műanyagot, próbáljunk meg minél kevesebb hulladékot termelni.

Mit tehetünk?

Használjunk vászonzacskót és vászonszatyrot a műanyag helyett, vagy ha van még a háztartásban műanyagszatyor, hát használjuk bátran azt. A lényeg, hogy újabbat már ne szerezzünk be. Vásárláskor a textil zacskók mellett jól jönnek a kis műanyag vagy üveg ételtároló dobozok is, pl. felvágottnál, sajtnál. Műanyag ételtárolóinkat fokozatosan cseréljük le üvegre, jó választás a befőttes üveg is. Hasznosíts újra! A kiürült fagyis, krémsajtos vagy margarinos dobozok remekül használhatók többször is. Mondjunk nemet a műanyag szívószálra! Fültisztító pálcikákból már lehet találni olyat, aminek a pálcikája műanyag helyett papírból készül. Kerüljük a mikroműanyag gyöngyöket tartalmazó bőrradírokat, fogkrémeket, helyette válasszunk a natúrkozmetikumok közül. Használjunk samponból, hajkondícionálóból is műanyagflakon mentes, szilárd változatot, tusfürdő helyett pedig inkább szappant. Eldobható borotva helyett használjunk cserélhető fejest vagy epilátort, műanyag fogkefe helyett fából, bambuszból készültet. Az eldobható pelenka is kiváltható moshatóval, sminklemosó párnák helyett is van mosható alternatíva. Vásároljunk természetes szálakból (pamut, len, gyapjú) készült ruhát. A meglévő műszálas ruhákat ritkábban, rövidebb idő alatt és alacsony hőfokon mossuk ki, így kevesebb műanyag szál kerül a szennyvízhálózatba. Műanyag írószerek, tolltartók és füzetborítók helyett válasszunk fa ceruzát, vagy cserélhető betétes fa tollat, textil vagy bőr tolltartót, papír csomagolóanyagot. Ha kávét, ételt elvitelre kérjük, használjunk saját bögrét, ételtároló dobozt az eldobható helyett. Kerüljük az egyszer használatos műanyag evőeszközöket, tányérokat, poharakat, a kerti partik szülinapi zsúrok dekorációja legyen tartós, újrahasználható, és lufimentes! A hagyományos mosogatószivacs helyett használhatunk fa mosogatókefét, természetes anyagú szivacsot. Váltsunk környezetbarát tisztítószerekre, ecettel, szódabikarbónával és mosószappannal szinte mindent meg lehet tisztítani, alkalmasak vízkőoldásra, öblítéshez, súroláshoz, zsíroldáshoz és sok-sok műanyag flakont is meg lehet spórolni a használatukkal. Mondjunk határozott nemet mindarra, ami hasztalan, fölösleges műanyag vacak! Promóciós ajándékok, lufik, aprócska termékmintákkal összekapcsolt áruk.

A megjelenést támogatta az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács

Már túl a félmillió utason!

Szeptemberig tart a hajózási főidény a Balatonon

A július 6-án kezdődőtt, 58 napos személyhajózási főszezonban 15 útvonalon, 21 kikötőből több mint 4.000 alkalommal indulnak a BAHART települési menetrendi járatai. A főidényben a legkedveltebb útvonalakon, így Siófok-Balatonfüred-Tihany, illetve Fonyód-Badacsony között naponta összesen 14-14 járat közlekedik majd. Ráadásul a Siófok-Balatonfüred-Tihany útvonalon napi 12 alkalommal gyorshajó, Fonyód-Badacsony között pedig napi 16 alkalommal vízitaxi is igénybe vehető. A BAHART – az utazók igényeihez igazítva – több kikötőben tovább optimalizálta a hajóindulási időpontokat a főidényben, így például a Fonyód – Badacsony közötti járatoknál ütemes, jól megjegyezhető indulási időpontokat vezetett be. Idén már délelőtt és délután is el lehet jutni Badacsonyból Keszthelyre, illetve Balatonmáriafürdőről közvetlenül és átszállással is elérhető Badacsony. Balatonmáriafürdő és Balatongyörök között a BAHART növelte a napi járatok számát, míg Balatonszemes és Balatonakali között 2 új átkelő járatokat indít pénteki napokon. A Balaton-parti településeket összekötő menetrendi hajózás biztosításával a Balatoni Hajózási Zrt. célja, hogy a tónál nyaralók az aktív pihenésük alatt a hajókat válasszák, hajóval fedezzék fel a régió kincseit. A települések, mint célállomások látnivalóira és programlehetőségeire a BAHART valamennyi kommunikációs eszközével próbálja felhívni a figyelmet. Többek között a hajózási társaság napi szinten aktualizált honlapján (www.bahart. hu) található hajózási lehetőségkereső extra funkciójával, mely a célállomás kiválasztásával automatikusan kiadja a település látnivalóit és programjait. Ugyanezt a célt szolgálja a menetrendi hajó és komp menetjegyekkel együtt átadott kuponfüzet is, mely a Balatonparti településeken működő partnerek ajánlatait tartalmazza. A kuponok felhasználásával az utasok számos szolgáltatást tudnak kedvezményesen igénybe venni a Balaton körül. További családbarát szolgáltatásként 5 menetrendi nagyhajón gyereksarok is várja a kicsiket ebben az évben. SF