Daily Archives: 2020-03-25

Címlap – Ajánló

Lapszél… Érdekellentétek…

Bármilyen hatalmas is a tó, az érdekellentétek zsugorítani akarják. Érdekek feszülnek egymás ellenében, melynek hátterében gazdasági, pénzügyi, táj- és vízvédelmi és egyéb okok végeláthatatlan sora látható. Azaz: inkább kitapintható, mert számos érdek háttere egyszerűen nem látható, vagy ha igen, akkor pontatlanul, elferdítve. Mindez nagyon is tükröződik a Balatonnál élők reakcióiban. Mindenki szeretne tisztán látni, ám sok a fátyol, amin keresztül homályos a kép. Egyfelől tisztán látszanak a kormányzati célok (ld. strandfejlesztés), az önkormányzati elképzelések, a Magyar Turisztikai Ügynökség, a Balaton-fejlesztési Tanács, a Balatoni Szövetség és a civil szervezetek tervei; másfelől ilyen-olyan befektetői csoportok szinte a semmiből előbukkanó kivitelezései. Utóbbiak (tisztelet a kivételeknek) szinte versenyszerűen megelőznek mindent: települési és településfejlesztési, környezet- és tájvédelmi érdekeket. Minthogy számos ingatlan magánterületen van, erősen korlátozott a beleszólás lehetősége. Ennek folyományaként aztán sorra nőnek ki a földből tájidegen, gigantomán, a Balaton szellemiségétől igen távol álló létesítmények. A józan érdekek csorbulnak, a kisemberek méltatlankodnak, a tóvédelem elkötelezett harcosai pedig tehetetlennek érzik magukat. Bajos lenne (és tán illetlen is) egyfajta sorrendet felállítani arról, hogy kinek (vagy minek) az érdekei a legelébbvalók. Mégis bátorkodom a legsérülékenyebbet, a Balatont, s attól elválaszthatatlanul a régiót az élre tennem. Csak ezután jöhetnek az intézmények és a „privát” világ. Némi fellengzősséggel állíthatom: a Balaton köszöni, jól érzi magát egyedül. Jelezte ezt már nem is egyszer viharos haragjával, árbóctörő és vitorlaszaggató haragjával, partjainak összébb húzásával, de „kicsapongásaival” is. Nem mondanám bizton, hogy a homo sapiens ezt mindig is megértette… Így aztán a csatamezőn egymás ellen felállók meglehetősen aránytalan erősségű fegyverzettel bírnak: egy önmagát védő Balaton, egy mindenáron haszonhálót meríteni óhajtó hadtest, s azok, akik a védszerepet vállalják magukra… A 2020-as esztendő szezonja előtt tessék választani: ki kinek a pártjára áll, s milyen fegyverzettel. A józan észével, az érzelemével, vagy betonkeverővel… Zatkalik András

Négyévszakos programok kellenek

Turisztikai évadnyitó Füreden

Az Év vállalkozója: Márton Sándor

Négyévszakos programokat, szolgáltatásokat kell tudnunk nyújtani – mondta a februári balatonfüredi szezonnyitó rendezvényen a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület elnöke, Böröcz István. A Hotel Margarétában tartott tanácskozás végén átadták az „Év turisztikai vállalkozása” díjat is. Bóka István polgármester egy régóta vágyott fejlesztésről is szót ejtett: Balatonfüred azon kevés helyek közé tartozik az országban – mondotta -, ahol létjogosultsága lenne egy nagyobb befogadóképességű konferencia- központnak. Egy nyertes pályázat eredményeként erre meg is van hárommilliárd forint támogatási összeg. A létesítményt az egykori Huray utcai piac helyére tervezik, amely jelenleg parkoló. A beruházásra csak akkor kerülhet sor, ha a parkolóhelyeket képes lesz pótolni a város. A városvezető kitért a zöldterületek, parkok növelésére, a Balaton partszakaszának minél szélesebb elérésére, és egy új sportcsarnok létesítésére is, de megerősítette Böröcz István gondolatát is, mely szerint az elő- és utószezon, valamint a hétköznapok turisztikai kínálatát is tovább kell erősíteni úgy, hogy megtartják a minőségi szolgáltatásokat. A fórumon szó volt a várost átszelő 71- es főút közlekedésének újragondolásáról, a jelenlegi csomópontok átalakításáról is. A népszerű Forrás Sport Park fejlesztésére másfél milliárd forint támogatás gyűlt össze. Ide tervezi a város egy nagyobb sportcsarnok építését. A park alatti 13 hektáros ingatlant már megvásárolta az önkormányzat, az elhanyagolt területet rehabilitálni kell, ide nagy közparkot terveznek. A füredi fejlesztések része továbbá az Aranyhíd sétány kiépítése, a kemping előtti korzó kialakítása is. A Brázay strand területén száz, a vitorlás szövetség telepén pedig kétszáz méter új partszakaszt nyitnak meg, ezzel is még nagyobb szakaszon elérhetővé téve a Balatont. A fürediek másik régi igénye a első városrész rehabilitációja, valamint az Esterházy- kastély felújítása. Most ezekre is sor kerülhet. Az önkormányzat tulajdonában álló kemping területén pedig négymilliárdos fejlesztési program indul. Bóka István nem rejtette véka alá a város életét megkeserítő témákat sem, amikor a még rendezetlen területekről szólt. Ezek – mondta – vállalhatatlanok, és sok kritikát kap miattuk a városvezetés. Hozzátette: magántulajdonban lévő ingatlanokról van szó, nehéz így a megoldást megtalálni, pedig a teljes városkép szemszögéből tekintve komoly probléma ez. Balatonfüred prémium kategóriájú várossá vált, amely igazi minőségi turizmust kínál – hangsúlyozta Cserép László, az önkormányzat művelődési osztályának vezetője, míg Böröcz István rávilágított: az elmúlt években lefektetett idegenforgalmi stratégia mentén alakítják a város turisztikai programjait, aminek meg is van az eredménye, hiszen a vendégforgalomban a főváros után a Balaton térség teljesít a legjobban. Ám van még teendőnk – folytatta -, hiszen csökkent a városban eltöltött átlagos tartózkodás ideje, ami most jellemzően három nap. Ezen mindenképpen indokolt javítani. Négy évszakos programokat, szolgáltatásokat kell tudnunk nyújtani, s ezen dolgozunk – foglalta össze gondolatait az egyesület elnöke. Az év turisztikai vállalkozója díjra négy jelölt is volt: Márton Sándor (Bagaméri Fagylaltozó), Papp Zsolt (Papok Borozója), Polyák Georgina (Mindegy jóga), Rádóczy Andrea (Hotel Silverine Resort). Rájuk lehetett szavazni egyrészt az interneten, másrészt a rendezvény helyszínén. A díjat Márton Sándor kapta. -k -s

Elfogadták a Balaton Fejlesztési Tanács idei költségvetését

Pályázati források önkormányzati támogatásokra

Siófokon tartotta aktuális ülését a közelmúltban a Balaton Fejlesztési Tanács, s a testület megtárgyalta és elfogadta idei költségvetését. A teljes büdzsé közel kétharmada az önkormányzati beruházásokra is kedvező hatással lesz, hiszen száznegyvenmillió forint pályázati forrás segíti terveik megvalósítását. A kiadási tételek között jelentősebb összeg szerepel a közbiztonság-vízbiztonság feltételrendszerének javítására, a kiemelt rendezvények támogatására, s természetesen ismét előtérbe került a sport, vagyis a Mozdulj, Balaton anyagi bázisának megteremtése. A tanács Füleky Zsolt helyettes államtitkár prezentációjában tájékoztatót hallgatott meg az építésügyi jogszabályok változásával kapcsolatosan. Megtudhattuk, hogy a területrendezési törvény kiemelt figyelemmel kíséri a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet száznyolcvan településének fejlesztéseit, beruházásait. A Balaton védettségi szintje nem változott, s a tulajdonjogok sem sérülhetnek. Az önkormányzatok ez irányú tevékenységét a települési arculati kézikönyv – amely digitális formában is elérhető – is segíti. Hangsúlyozta: a helyi építészeti kultúrát – a hagyományok őrzése mellett – továbbra is ápolni kell. Az államtitkár elmondta, hogy az építésügyet érintő kormányzati átalakítás – törvényi felhatalmazás alapján – március elsejével megtörtént, s így az építésügyi hatóság első fokon átkerül a kormányhivatalokba. A döntés nem előzmény nélküli, ugyanis korábban már hatvan helyen a járási hivatalok kötelezettsége volt ez a feladat, a jövőben azonban teljes körűen, a maradék 197 helyen is a jegyzőiből kormányhivatali körbe kerül az első fokú építésügyi hatóság. Ez olyan kedvező, egyértelmű és egységes jogértelmezésre ad majd lehetőséget, hogy mind az első fokú építésügyi hatóság, mind az építésügyi felügyelet még szorosabban tudjon együttműködni. Megtudhattuk, hogy 2018 óta egységes és digitális alaptérképe van Magyarországnak, s törvényi felhatalmazás alapján készülnek most a megyei tervek, melyet az államtitkárság munkatársai jelenleg is véleményeznek, a tervek készítését pedig anyagilag és szakmailag is támogatják. Így érhető el, hogy az adatok rendszeresen frissítve, Aktuális naprakészek legyenek, s a települések is ez alapján tudják aktualizálni saját fejlesztési terveiket. Füleky Zsolt hangsúlyozta: a kormányzati programban kiemelt szerepet kap a Balaton üdülőkörzete, s ez a kitüntetett figyelem és védettségi szint – melyet eddig is törvény garantált – csorbítatlanul tovább él. A régió egyedüli, kiváltságos terület a területrendezési törvényben, mert eltérő az ország más tájegységeitől mind az urbanisztika, mind a népesség, az infrastruktúra vonatkozásában. Az egyik legkényesebb kérdés a vízpart kijelölése, a tó megközelíthetősége, a százhúsz centiméteres vízállással járó feladatok és költségek meghatározása – erről a közeljövőben sorra kerülő tárgyalásokon esik majd szó. Bóka István elnök hozzászólásában jogszabályi „támogatást” igényelt a településképek védelme érdekében. Úgy fogalmazott: a polgármesterek sokkal nagyobb segítséget tudnának kapni, ha nagyobb hatáskörük lenne reklámok tiltásában, szabályozásában – akár homlokzatokon, akár kerítéseken, utcákban megjelenő reklámfelületek szabályozása kapcsán. Helyes és logikus kormányzati szándék, hogy egyszerűsödjön az építésügyi igazgatás, ám az önkormányzatok részéről megfogalmazott településképi koncepciónak dominánsabb szerepet kellene kapnia – ennek normatív megfogalmazásához kérnek segítséget. Az államtitkár válaszában kiemelte: léteznek az egyszerű bejelentéssel kapcsolatos olyan érdekérvényesítési lehetőségek, korlátok, amelyekkel akár a polgármester, akár a testület élhet. A reklámok tekintetében – vagyis a „vizuális környezetszennyezésnél” közös a cél, közös az erőfeszítés, hogy ezt minél inkább a háttérbe tudják szorítani. Ahhoz, hogy a joghézagok teljesen le legyenek fedve, a településképi arculati rendelet létrehozásakor is próbáltak minden egyes települést segíteni. Az érdekérvényesítés esetében az adóhatóság feladata, hogy a kiszabott településképi bírságot behajtsa és ezt a számonkérést végigvigye. E tekintetben Balatonfüred élen jár, sok jó példával. A szabályozásban más településnek és más városoknak is tudnak ilyen módon segítséget adni, – nem csak műemléki környezetben, vagy tájképi védettségi területeken – például a vezetékek földkábelre cserélésére. Elmondta, hogy a hivatali átszervezések végén döntenek egy új, megerősített mandátumú balatoni főépítész státuszának esetleges létrehozásáról. A Balaton Fejlesztési Tanács megtárgyalta a régió hosszú távú – 2030-ig szóló – fejlesztési koncepciójának módosításáról szóló napirendi pontot is. Fontos megemlíteni, hogy nem egy új tervezet készül, hanem a 2014-ben elkészült koncepciónak a felülvizsgálata, amelyre részben az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata, részben pedig a társadalmi, gazdasági helyzet változása miatt volt szükség. Fél évtizede még munkanélküliség volt a térségben, de az éghajlatváltozás hatásai, az erre való felkészülés is markánsabban megjelenik a mostani anyagban. Ezeket a szempontokat is beépítették a koncepcióba, s ez képezi a két legmarkánsabb elemet: – a népességmegtartó erő fokozottabb, intenzívebb figyelembe vétele, erre való intézkedések kidolgozása, – az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás eszköztárának, a térség ellenálló képességének a növelése. Harmadik elemként pedig elmondható, hogy mindez akkor lehet sikeres, ha a térség intenzívebb együttműködése bontakozik ki, ehhez új eszközöket, támogatási módokat kell meghatározni. Ezeknek a részletes kidolgozására majd a következő fázisban kerül sor, hiszen a koncepciót követően a területfejlesztési törvény rendelkezik arról, hogy a Balaton kiemelt térségre területi programot kell készíteni. A területi program két részből áll, stratégiai és operatív programból. A most hatályos, elfogadott stratégia 2014- 2020-ra szól. A következő hét éves program időszakra egy új stratégiát kell készíteni, – ez már nem felülvizsgálat lesz, hanem új stratégia és ehhez kapcsolódóan egy operatív program elkészítése. Süli

Állattartás, felelősséggel

Manapság egyre többen osztják meg életüket társállattal. Ez lehet kutya, cica, papagáj, hörcsög és akváriumban lakó halacska is. Bármilyen kisállat tartása rengeteg örömmel tud megajándékozni és köztudottan rendkívül kedvező hatással vannak egészségünkre is, hiszen nő a stressztűrő képesség és általánosságban egészségesebbek is az állattartók. Ennek kapcsán szerencsére egyre többször és egyre többet hallunk a felelős állattartásról is. Alaptézis, hogy csak akkor szabad magunkhoz venni bármilyen állatot, ha alaposan és jól átgondoltuk a vele járó felelősséget, kötelezettséget, terheket. Ha meghoztuk a pozitív döntést, egész életünket úgy kell szerveznünk, hogy abban kedvenceinknek részük legyen – minden egyes napot úgy kell megszerveznünk, hogy kisállataink igényeinek kielégítése is beleférjen. Általános követelmény, hogy mindig legyünk tekintettel környezetünkre: szedjük össze kedvencünk után a kutyagumit, ne a játszótérre hordjuk le a dolgát végezni, és ne hagyjuk kóborolni. Gyermekünknek csak akkor vegyünk kisállatot, ha már elég érett az állattartással járó felelősség felvállalására. Amennyiben a gondozás mégis ránk hárul – akár időszakosan is, például tábor, kollégium miatt – vállalni tudjuk helyette a feladatot. Lakótelepi lakásba csak olyan fajtájú kisállatot tartsunk, amelynek az igényeihez az ilyen környezet megfelel és nem lesz folyamatos konfliktusforrás a szomszédokkal. Mindig az állat méretének és mozgásigényének megfelelő, könnyen tisztítható és biztonságos helyen tartsuk a kedvencünket. A kutya legjobban a közelünkben érzi jól magát. Ehhez nem kell feltétlenül lakásban tartani, vannak olyan fajták, melyek kifejezetten a szabadban érzik jól magukat. A benti kutyusoknál (akár lakás, akár családi ház) ez lehet egy kosár, vagy egy pléd a szoba sarkában, vagy az előszobában. Azoknak a kutyusoknak, melyeket kint tartanak, ki kell alakítani egy száraz, szigetelt, meleg helyet, ahová rossz idő esetén behúzódhatnak. Ez lehet akár a kazánházban, garázsban vagy egy jól kialakított, megfelelő méretű kutyaházban. Az a tulajdonos, akinek a kapcsolata ténylegesen a szereteten alapul, nem tartja láncon, vagy egy néhány négyzetméteres kennelben a kutyát. Ha a kutya „funkciója” csak az, hogy őrizze a házat és csupán egy eszközt látnak benne, semmi többet, inkább ne tartsanak kutyát. Nagyon jó riasztóberendezéseket lehet kapni manapság, amivel nem kell foglalkozni, etetni, orvoshoz vinni. Aki pedig félti a virágokat, vagy veteményest, kerítse el azokat, vagy ne tartson kutyát. A helyes, minőségi táplálással rengeteg betegséget lehet megelőzni. Fontos, hogy állataink a nekik megfelelő minőségű, mennyiségű és összetételű tápot kapják, tekintettel életkorukra, illetve esetleges betegségükre. Ennek kiválasztásában az állatorvos tud segíteni. Minden nap, lehetőleg azonos időben etessük az állatainkat, kialakítva egy biztonságot adó napi ritmust, ami segít a kedvencünknek az egészséges emésztés kialakításában. Fontos a friss, tiszta ivóvíz, amiről soha nem szabad elfeledkezni. Természetes a rendszeres állatorvosi ellenőrzés, amibe nem csak a kötelező védőoltások tartoznak bele, hanem az évenként négyszeri féregtelenítés, valamint a külső élősködők (bolha, kullancs, fülatka, szőrtüsző- atka) elleni folyamatos védelem is. Még az első oltási sor beadásakor chipeztessük be kedvencünket. Amint azt látjuk, hogy állatunk másképpen viselkedik, letört, vagy fájdalmai vannak, vagy kevésbé élénk, mint ahogyan megszoktuk tőle, azonnal forduljunk állatorvoshoz. Soha ne próbáljuk meg otthon kezelni, mert számos olyan emberi gyógyszer van, ami az állatokra ártalmas. Az állatok ugyanúgy igénylik a szeretetet, a szociális kapcsolatokat, mint az emberek. A kutyasétáltatás sem csak azért fontos, hogy kedvencünk elvégezhesse a dolgát, hanem főleg azért, hogy kimozoghassa magát, találkozzon más kutyákkal, új szagokkal, ingerekkel, élményekkel. Ezért a kertes házban tartott kutyáknak is ugyanolyan szüksége van a rendszeres sétákra. A lakásban tartott kutyákat naponta kétszer-háromszor legalább fél órára sétálni kell vinni, de még szerencsésebb, ha összekötjük a saját sportprogramjainkkal. Fussunk, kiránduljunk, frizbizzünk együtt. Sok ember az állattartást a lehető legolcsóbban akarja megúszni, és ez már megmutatkozik az állat megvásárlásakor is. Sokan szaporítóktól – s nem elkötelezett tenyésztőktől – veszik meg kutyájukat. A szaporítók azok, akik megélhetés céljából elletik szuka kutyájukat, össze-vissza pároztatva, s csak a mennyiség a lényeg. Nem törődnek sem az anyaállattal, sem a kölykökkel, ha nem tudják eladni a kicsiket, a felesleges egyedektől megszabadulnak. Az állatokat borzalmas helyen és módon tartják, mintegy futószalagszerűen működtetve telepeket. Soha ne vegyünk állatot szaporítótól, mindig nézzünk utána az eladónak és az állatok tartási körülményeinek. Fogadjunk örökbe menhelyi állatot, ha tehetjük. Biztosak lehetünk benne, hogy kivételesen hűséges és odaadó kutyánk, vagy macskánk lesz, hiszen ezek az állatok szeretetre kiéhezve várják az álomgazdit. Vannak azok a kisállatok is, amelyek „túl sokáig élnek”, esetleg eközben még ki is növik a rendelkezésükre álló teret, vagy csak úgy gondolja a felelőtlen tulajdonos, hogy „visszaengedi a természetbe”, ahol óriási pusztítást okozhatnak. Ilyen például az ékszerteknős, vagy a hazai fajok szempontjából másik veszélyes terráriumi faj az alligátorteknős is. Invazív, inváziós vagy özönfajokról akkor beszélünk, ha egy eredetileg nem őshonos, azaz idegenhonos faj egy ökoszisztémába bekerülve tömeges elterjedésével elnyomja, sok esetben kipusztítja az addig ott honos fajok populációit. Magyarországon egyre szélesebb körben terjed az egzotikus állatok hobbiállatként történő tartása. Míg régebben kuriózumnak számított, manapság már nincs olyan trópusi vagy mérsékeltövi ritkaság, amely ne képviseltetné magát hazánk egy-egy lelkes állattartójánál. Sok faj tartása nem is okoz különösebb gondot, de előfordulhat az is, hogy nagy testméretet érnek el és egyesek rendkívül sokáig élhetnek. Emiatt is indokolt, hogy egy ilyen állat megvásárlását legalább annyi felkészülés és tervezés előzze meg, mint egy kisemlős vagy kutya/ macska beszerzését. És még egy fontos dolog, amit akkor vállalunk, amikor egy állatot a szívünkbe fogadunk. Tisztában kell lennünk azzal is, hogy a kutya, macska, madár az emberi élethez képest jóval rövidebb ideig él. Egyszer meg kell gyászolnunk kedvencünket, s ez a legnehezebb feladat mind között.