Korabeli unikális keszthelyi kötet

A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum történelmi könyvtárában a Hónap könyve bemutatót sorozat novemberi darabja duplán is érdekessége a korának. Fejér György (1766-1851) munkája egyrészt az első magyar nyelvű antropológiai írásmű, továbbá egy újabb keszthelyi unikum is található benne: a szerző egy kézzel írott versciklusa a könyv elejére van bekötve, gróf Festetics I. Györgyhöz íródott, méltatva személyének nagyságát. Az 1807-ben kiadott kötet ízes magyar nyelven ismerteti az ember testi felépítését, szerveinek működését és a benne végbemenő lelki folyamatokat. A keszthelyi születésű Fejér György nevét ma a város könyvtára viseli, édesapja a Festeticsek uradalmi ácsmestere volt. Az 1775-1776-os tanév folyamán lépte át a Festetics III. Pál alapította gimnázium kapuit. Majd teológiai doktor, prépost-kanonok, könyvtárigazgatóként sem feledkezett meg a gyökereiről. Jutalmazta a keszthelyi jó tanuló diákokat, két obsitost is segélyezett, valamint 1841-től folyamatosan támogatta a városbeli árvákat. Vagyonát jótékonysági célokra fordította, végrendeletében ingóságait a keszthelyi kórház javára hagyta. Ars poeticáját a most bemutatott munkájának bevezetőjében olvashatjuk: „… az igazságot minden elfogódás nélkül nyomozni, és felfedezni; minden esméreteket a’ haszonvételre intézni: – ez volt czélom.” A vaskos mű aranyozott gerincű bőrkötésben nagyon jó állapotban maradt fenn.