A Balaton Fejlesztési Tanács felhívása: Mondja el, milyen Balaton régiót szeretne!

Tegyünk együtt javaslatot a döntéshozóknak!

Egy anonim kitölthető, online kérdőívvel kívánja megismerni és összegyűjteni a balatoni régió fejlesztésével kapcsolatos lakossági véleményeket és javaslatokat a Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete. A Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) feladata, hogy a régió szereplőivel együtt meghatározza a térség fejlesztési irányait, s egy közösen elfogadott fejlesztési program mentén ösztönözze és támogassa a régióban megvalósuló fejlesztéseket, felkarolja az új, innovatív ötleteket, ösztönözze a régió egészére kiterjedő elképzelések megvalósítását. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény alapján a Balaton Fejlesztési Tanács 2014-ben elkészítette, majd a kormánynak elfogadásra benyújtotta a kiemelt térség területfejlesztési koncepcióját és programját. A kabinet az előterjesztést elfogadta, annak megvalósításához hazai és uniós forrásokat rendelt. A Balaton Területfejlesztési Koncepció és a Balaton Területfejlesztési Stratégiai Program megvalósulását a BFT folyamatosan nyomon követte, s a fejlesztési dokumentumok 2018. évi felülvizsgálatát követően a testület ezen dokumentumok frissítését, módosítását tervezi. A szakszerű megvalósításhoz a Balaton Fejlesztési Tanács nemcsak a térségi szereplők, önkormányzatok, költségvetési szervek, vállalkozások, civil szervezetek jövőbeni fejlesztési igényeit, elképzeléseit, terveit, kívánja megismerni – ezek mellett kiemelt figyelmet kíván fordítani a lakossági vélemények, észrevételek és javaslatok összegyűjtésére is. Ezt a célt szolgálja az az online kérdőív, melyen a Balatoni Integrációs Kft. munkatársai a lakossági véleményeket, állásfoglalásokat várják az elmúlt években megvalósult balatoni fejlesztésekről, valamint a javaslatokat a jövőbeni teendőkről, szükséges és fontos beruházásokról. A kérdőívet a következő linken lehet elérni és kitölteni: https:// balatonregion.hu/kerdoiv. A vizsgálatban való részvétel anonim és önkéntes! A szerkesztők nem csak a Balatoni régióban élők – valamennyi honfitársunk véleményét várják! A felmérés készítői biztosak benne, hogy a beérkező válaszok hasznos információbázist szolgáltatnak a 2021- 2027 közötti fejlesztési időszakra történő felkészüléshez is.