Balaton – biztonság

A Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Testülete 2020. február 5-én testületi ülést tartott Siófokon, amelyen több aktuális-, illetve rutinszerű feladattal foglalkoztak. Az ülést követően kértünk interjút Jamrik Pétertől, a testület elnökétől.

– Elnök Úr! Mi indokolta, hogy még a tél folyamán testületi ülés keretében foglalkozzanak a Balaton köz- és vízbiztonságával összefüggő ügyekkel? – Először is köszönöm az érdeklődést, hiszen számunkra rendkívül fontos a Balatont „használók” tájékoztatása. Örvendetes, hogy a régió havi magazinja, a Balatoni Futár is hosszú évek óta rendszeresen tudósít a munkánkról. Meggyőződésem ugyanis, hogy a problémák jelentős része megfelelő, korrekt tájékoztatással megelőzhető vagy kezelhető. A Balaton idegenforgalma ma még magán viseli a szezonalitás jellemzőit, azonban az elemzések, a következtetések levonása, illetve a felkészülés a következő szezonra elsősorban az ősztől tavaszig terjedő időszak feladata. Ráadásul most folyik a 2021-2027-es évekre vonatkozó stratégiai tervezés, s ez számos feladatot ró ránk is. Ha még unatkoznánk, akkor vannak olyan – a közvélemény által gerjesztett hangulati elemek -, melyeknek szakmai kezelése számunkra is hangsúlyos feladatot ad. Mindezek együttesen összeraktak egy olyan csomagot, amellyel már télen szükséges, vagy célszerű foglalkoznunk. – Milyen témákkal foglalkozott februári ülésén a testület? – Vannak olyan rutinszerű teendőink, amelyek egy része időszak függő, más részét viszont sikerült időben előkészíteni, így most megtárgyalhattuk, elfogadhattuk ezeket. Más témák időszerűségét az élet hozta s hogy néhány konkrétumot is mondjak: elkészült a 2019. évről szóló testületi beszámolónk, valamint az együttműködő köz- és vízbiztonsági szervek és szervezetek tájékoztató anyagának tervezete. Ugyancsak időben megszületett a 2020. évre vonatkozó és a Balaton Fejlesztési Tanács elé kívánkozó munkatervünk. A 2019. december 3-án tartott BFT ülés döntött arról, hogy szakterületünk 30 millió forint támogatással számolhat 2020-ban az idény jellegű többletfeladatok elvégzéséhez, a fejlesztésekhez. Ennek a szakterületi felosztása, a kiemelt támogatási program kiválasztása lehetőséget nyújt arra, hogy amennyiben a támogatási forrás rendelkezésünkre áll, úgy mielőbb meg tudjuk kötni a szükséges szerződéseket. Ugyanakkor az évek óta fennálló, hangulatot borzoló ügyek, vagy az újonnan generálódó problémák egy része állandó vagy időszerű együttgondolkodást igényel. – Olvasóinkat bizonyára érdeklik ezek az ügyek, problémák. Említene néhányat? – Csak azokból említenék, amelyeknek hatása van a köz- és vízbiztonságra. A többnapos szabadtéri zenés rendezvények a Balaton – turisztikai szempontból – fontos elemei, ugyanakkor a körülmények és jelenségek az itt élők, illetve nyaralók egy rétege számára komoly problémát, főleg az éjszakai nyugalom megzavarását okozza. Erről először nyilvános fórumon ejtettünk szót, vizsgáltuk a megoldási lehetőségeket. Örömmel számolhatok be arról, hogy a szervezők, rendezők jelentős része érzékelhető és mérhető mértékben módosította az éjszakai programokat, a hangerőt. Ezt a környékben – sok esetben a túlparton – élők örömmel nyugtázták. Ugyanakkor üröm az örömben, hogy néhány település nem él a jogszabályok adta lehetőséggel a működési kritériumok, jellemzők engedélyezése során, a törvényi szabályozás viszont nem ad lehetőséget normatív alapon hatósági beavatkozásra. Ennek megoldása még várat magára. Másik ilyen ügy a vízibiciklik használatának biztonságosabbá tétele. Ebben az ügyben két tárcához is fordultunk. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium illetékes államtitkára teljesen megértő volt a szándékokat illetően és úgy tűnik, hogy jogszabályi módosítással a biztonsági felszerelés megkövetelése rövidesen várható. Ennél fontosabb azonban, hogy a kölcsönző vállalkozások jelentős része maga is tett, tesz lépéseket annak érdekében, hogy ezen eszköz használatakor lehetőleg ne következzen be az amúgy elkerülhető tragédia. A MENTŐÖV nevű prevenciós programunkat 2018-ban fogadtuk el kiemelt támogatási projektként, s tavaly jelentős előrelépés történt a programelemek megvalósítása során. Ebben a vízibiciklikkel kapcsolatos veszélyek tudatosítása, illetve a tájékoztatás, felkészítés is szerepel. A Belügyminisztérium válaszlevelében támogatta a MENTŐÖV keretében folyó ezen munkánkat. Problémát jelentett az innovatív járművek – amúgy jogszerűen használható – megjelenése, hiszen úgy a közúti közlekedéssel, mint a vízi közlekedéssel kapcsolatos jogszabályok akkor születtek, amikor ezen járművekről még csak nem is hallottunk. A gyalogosok által használt balansz-járművektől kezdve a repülőszárnyas vitorlásokon át az elektrojet, vagy a hyperjet az utóbbi évek „termése”. Megjelenésük sok esetben már a tapasztalatokat megelőzően vihart kavart, de számos szárazföldi attrakció, vagy programelem is képes aggodalmat kiváltani. Ezért is tartjuk fontosnak és időszerűnek a „Milyen Balatont is szeretnénk?” kérdés társadalmi vitáját. – Hogyan értékelte a közbiztonsági testület a 2019. év idegenforgalmi szezonjának biztonságát? – A nyári szezon rendkívül tartalmas, zsúfolt és gazdaságilag – de mondhatom, hogy ország megítélése szempontjából is – eredményes volt. Nem volt sem mennyiségében, sem súlyosságában kiemelt köz-, vagy vízbiztonsági probléma. Persze ennek meg kellett fizetni az árát. Annak érdekében, hogy a szinte minden régiós településen megfelelő programkínálat legyen, azok végrehajtása során a szükséges biztonsági intézkedések hatékonyak, ugyanakkor a résztvevőket lehetőleg ne akadályozó, vagy zavaró jellegűek legyenek, sok szervezet és sok önkéntes összehangolt munkájára volt és van szükség. A szezon végére szinte minden érintett közreműködő kimerült, az önkéntesek – itt gondolok például a polgárőrökre, az önkormányzati, települési segítőkre, az elsősegélynyújtókra, a vízimentőkre, de sok esetben az önkéntes tűzoltókra is – kapacitásaik határára jutottak, a hivatásos állomány túlterhelődött. Ez a probléma már érezhető volt a szezon közepén. Át kell gondolni, hogy a kisebb méretű, illetve a helyi rendezvények költségvetésében is a szükséges biztonsági szolgáltatások teljes köre megjelenjen, ezeket meg lehessen követelni, illetve forrás álljon rendelkezésre ezen szolgáltatások igénybevételére. A tél elején Zalakaroson megrendezett nemzetközi „Turizmus és biztonság”című konferencián tartott előadásomat nagy érdeklődés követte úgy testületünk munkamódszere, mint a MENTŐÖV projekt témájában elmondottak alapján. – Melyek lesznek a 2020. év kiemelt támogatású köz- és vízbiztonsági projektjei? – Sajnos a felkészülés e területen a kívánatosnál lassabban történt, így az őszi testületi ülésünkön érdemben nem tudtunk erről dönteni. Amióta a rendelkezésre álló források egy részét egy-egy nagyobb léptékű és a teljes régiót érintő projektjavaslatra költjük, sok jó és hosszú távon is eredményt hozó fejlesztés valósult meg. Az első nagy programunk az EMESE projekt volt, amelynek keretében a sürgősségi mentőhajó állt üzembe. Ilyen formában készült a vízbiztonsági kamerafejlesztés, amely ma öt állomásból áll és TAVIKÉP névre hallgat, a Balatrönk-2 közösségi célú digitális rádiókommunikációs rendszer, a MENTŐÖV projekt, illetve tavaly az innovatív gyalogátkelők kialakítása. Idén a testület a VÉSZ Központ – a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság keretében és ingatlanában működő vízi életmentést koordináló hívásfogadó és tevékenységirányító szolgálata – fejlesztését, korszerűsítését, valamint a MENTŐÖV program újabb programelemeinek megvalósítását emelte a kiemelt programok szintjére. Ez utóbbiról azt kell tudni, hogy tavaly az új típusú és tartalmú tájékoztató táblák megalkotása és teszt célú alkalmazása volt az egyik legfontosabb elem és a tapasztalatok alapján a know-how ingyenes átadása és a megvalósítás folyamatának segítése mellett az érintett önkormányzatok rendelkezésre álló más forrásaira is számítunk. – Elnök úr említette a „Milyen Balatont is akarunk?” kérdéskör napirendre tűzését. Mi ezzel a céljuk? – A téma évek óta napirenden van, azonban az utóbbi egy-két esztendőben felerősödtek azok a kezdeményezések, amelyek széleskörű társadalmi-, szakmai egyeztetést – de megkockáztatom: politikai döntést is – igényelnek. Az idegenforgalom – csakúgy, mint a föld népszerű országainak nagy részénél – a GDP jelentős hányadát biztosítja. Ezen belül hazánkban a Balaton az egyik súlyponti terület s szeretnénk, ha ez így is maradna. A régiónak van múltja, hangulata és ennek erős vonzó ereje. Ugyanakkor a turizmus, az eszközrendszer, az attrakciók változnak, fejlődnek. A kettő a lokális érdekek mentén nehezen egyeztethető össze. Az építkezések folynak, a méretek nőnek, a Balaton vízfelülete azonban korlátos és roppant érzékeny. Mi, a Balaton szeretők, azért aggódók és abból élők is – eltérő elképzelések, értékrendek, érdekek és szándékok mentén – szeretnénk, ha unokáinknak a Balaton a sajátos értékei mentén fennmaradna, de a turizmus hozadékáról sem szeretnénk lemondani. Az úgynevezett „probléma-mátrix” minden irányban nő és változik. A korábbi, de ma is érvényes jogszabályok mentén nem lehet életszerű módon szabályozni a korszerű eszközöket, attrakciókat. Ugyanakkor számos technikai ellenőrző eszköz rendelkezésünkre áll, csak merni kell azokat használni. Példaként említem az elektrojet esetét. A közhangulat félt, fél ezen eszközök balatoni megjelenésétől. A keletkező hangulati hullámok okán kerestem meg a tervezőket, gyártókat, akik készek voltak arra, hogy a vízi közlekedés ellenőrzésére – sőt a vízi jármű sebességének befolyásolására is – alkalmas AIS eszközt a járműbe beépítsék, amennyiben ennek jogi és technikai feltétele megvan. Az AIS a világ nagy részén és számos célból működik. Miért is ne lehetne ezen eszközt a szabályozás, az ellenőrzés és a biztonságos vízi közlekedés érdekében a Balatonon is bevezetni? A járműfedélzeti eszköz ma már a százezer forintos ár környékén elérhető. Miért is ne lehetne a beépített motorral ellátott – általában több millió, vagy több tízmilliós értékű – vitorlásokat is ilyen eszközzel felszerelni, amennyiben olyan vízi turizmusba szeretnének bekapcsolódni, amelyben nincsenek annak kitéve, hogy a szél hiányában valahol egy előre nem tervezett helyen kell várakozniuk a kedvezőbb időjárásra. Ez csak egy példa volt, amely felmerült, de egy nyílt fórum ezeket a kérdéseket is tárgyalhatná. Ez az a cél, amely miatt testületünk támogatja a szóban forgó társadalmi egyeztetést. Süli Ferenc