Elfogadták a Balaton Fejlesztési Tanács idei költségvetését

Pályázati források önkormányzati támogatásokra

Siófokon tartotta aktuális ülését a közelmúltban a Balaton Fejlesztési Tanács, s a testület megtárgyalta és elfogadta idei költségvetését. A teljes büdzsé közel kétharmada az önkormányzati beruházásokra is kedvező hatással lesz, hiszen száznegyvenmillió forint pályázati forrás segíti terveik megvalósítását. A kiadási tételek között jelentősebb összeg szerepel a közbiztonság-vízbiztonság feltételrendszerének javítására, a kiemelt rendezvények támogatására, s természetesen ismét előtérbe került a sport, vagyis a Mozdulj, Balaton anyagi bázisának megteremtése. A tanács Füleky Zsolt helyettes államtitkár prezentációjában tájékoztatót hallgatott meg az építésügyi jogszabályok változásával kapcsolatosan. Megtudhattuk, hogy a területrendezési törvény kiemelt figyelemmel kíséri a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet száznyolcvan településének fejlesztéseit, beruházásait. A Balaton védettségi szintje nem változott, s a tulajdonjogok sem sérülhetnek. Az önkormányzatok ez irányú tevékenységét a települési arculati kézikönyv – amely digitális formában is elérhető – is segíti. Hangsúlyozta: a helyi építészeti kultúrát – a hagyományok őrzése mellett – továbbra is ápolni kell. Az államtitkár elmondta, hogy az építésügyet érintő kormányzati átalakítás – törvényi felhatalmazás alapján – március elsejével megtörtént, s így az építésügyi hatóság első fokon átkerül a kormányhivatalokba. A döntés nem előzmény nélküli, ugyanis korábban már hatvan helyen a járási hivatalok kötelezettsége volt ez a feladat, a jövőben azonban teljes körűen, a maradék 197 helyen is a jegyzőiből kormányhivatali körbe kerül az első fokú építésügyi hatóság. Ez olyan kedvező, egyértelmű és egységes jogértelmezésre ad majd lehetőséget, hogy mind az első fokú építésügyi hatóság, mind az építésügyi felügyelet még szorosabban tudjon együttműködni. Megtudhattuk, hogy 2018 óta egységes és digitális alaptérképe van Magyarországnak, s törvényi felhatalmazás alapján készülnek most a megyei tervek, melyet az államtitkárság munkatársai jelenleg is véleményeznek, a tervek készítését pedig anyagilag és szakmailag is támogatják. Így érhető el, hogy az adatok rendszeresen frissítve, Aktuális naprakészek legyenek, s a települések is ez alapján tudják aktualizálni saját fejlesztési terveiket. Füleky Zsolt hangsúlyozta: a kormányzati programban kiemelt szerepet kap a Balaton üdülőkörzete, s ez a kitüntetett figyelem és védettségi szint – melyet eddig is törvény garantált – csorbítatlanul tovább él. A régió egyedüli, kiváltságos terület a területrendezési törvényben, mert eltérő az ország más tájegységeitől mind az urbanisztika, mind a népesség, az infrastruktúra vonatkozásában. Az egyik legkényesebb kérdés a vízpart kijelölése, a tó megközelíthetősége, a százhúsz centiméteres vízállással járó feladatok és költségek meghatározása – erről a közeljövőben sorra kerülő tárgyalásokon esik majd szó. Bóka István elnök hozzászólásában jogszabályi „támogatást” igényelt a településképek védelme érdekében. Úgy fogalmazott: a polgármesterek sokkal nagyobb segítséget tudnának kapni, ha nagyobb hatáskörük lenne reklámok tiltásában, szabályozásában – akár homlokzatokon, akár kerítéseken, utcákban megjelenő reklámfelületek szabályozása kapcsán. Helyes és logikus kormányzati szándék, hogy egyszerűsödjön az építésügyi igazgatás, ám az önkormányzatok részéről megfogalmazott településképi koncepciónak dominánsabb szerepet kellene kapnia – ennek normatív megfogalmazásához kérnek segítséget. Az államtitkár válaszában kiemelte: léteznek az egyszerű bejelentéssel kapcsolatos olyan érdekérvényesítési lehetőségek, korlátok, amelyekkel akár a polgármester, akár a testület élhet. A reklámok tekintetében – vagyis a „vizuális környezetszennyezésnél” közös a cél, közös az erőfeszítés, hogy ezt minél inkább a háttérbe tudják szorítani. Ahhoz, hogy a joghézagok teljesen le legyenek fedve, a településképi arculati rendelet létrehozásakor is próbáltak minden egyes települést segíteni. Az érdekérvényesítés esetében az adóhatóság feladata, hogy a kiszabott településképi bírságot behajtsa és ezt a számonkérést végigvigye. E tekintetben Balatonfüred élen jár, sok jó példával. A szabályozásban más településnek és más városoknak is tudnak ilyen módon segítséget adni, – nem csak műemléki környezetben, vagy tájképi védettségi területeken – például a vezetékek földkábelre cserélésére. Elmondta, hogy a hivatali átszervezések végén döntenek egy új, megerősített mandátumú balatoni főépítész státuszának esetleges létrehozásáról. A Balaton Fejlesztési Tanács megtárgyalta a régió hosszú távú – 2030-ig szóló – fejlesztési koncepciójának módosításáról szóló napirendi pontot is. Fontos megemlíteni, hogy nem egy új tervezet készül, hanem a 2014-ben elkészült koncepciónak a felülvizsgálata, amelyre részben az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata, részben pedig a társadalmi, gazdasági helyzet változása miatt volt szükség. Fél évtizede még munkanélküliség volt a térségben, de az éghajlatváltozás hatásai, az erre való felkészülés is markánsabban megjelenik a mostani anyagban. Ezeket a szempontokat is beépítették a koncepcióba, s ez képezi a két legmarkánsabb elemet: – a népességmegtartó erő fokozottabb, intenzívebb figyelembe vétele, erre való intézkedések kidolgozása, – az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás eszköztárának, a térség ellenálló képességének a növelése. Harmadik elemként pedig elmondható, hogy mindez akkor lehet sikeres, ha a térség intenzívebb együttműködése bontakozik ki, ehhez új eszközöket, támogatási módokat kell meghatározni. Ezeknek a részletes kidolgozására majd a következő fázisban kerül sor, hiszen a koncepciót követően a területfejlesztési törvény rendelkezik arról, hogy a Balaton kiemelt térségre területi programot kell készíteni. A területi program két részből áll, stratégiai és operatív programból. A most hatályos, elfogadott stratégia 2014- 2020-ra szól. A következő hét éves program időszakra egy új stratégiát kell készíteni, – ez már nem felülvizsgálat lesz, hanem új stratégia és ehhez kapcsolódóan egy operatív program elkészítése. Süli