A Balaton Fejlesztési Tanács pályázati felhívása

Száznegyvenmillió forinthoz juthatnak a régió önkormányzatai

A Balaton Fejlesztési Tanács kiemelten fontosnak tartja a térség életében a fenntarthatóság kultúrájának megjelenését az épített környezet, a természeti területek megóvása és kezelése, a lakosság életmód és szemlélet változása, az ember és a természet kapcsolata terén. Ez a koncepció jelenik meg a térség hosszú távú Fejlesztési Programjában is: „A Balaton térsége az egyedülálló természetes környezetben, az egészséget és a fenntarthatóságot kiemelten kezelő, a környezetkímélő technológiák alkalmazásának széles körű elterjedését támogató és ennek következtében lakói és vendégei számára magas minőségű környezetet biztosító térséggé kíván válni.” A cél elérése érdekében a Balaton Fejlesztési Tanács – az Innovációs és Technológiai Minisztérium által biztosított forrás terhére – pályázatot hirdet a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben található településfejlesztési beruházások támogatására. A pályázati forrás a következő beruházások megvalósításához nyújt támogatást: – Parti sétányok kialakítása, fejlesztése – Települési zöldfelületek kialakítása, rehabilitációja – Partvédőművek fejlesztése – Helyi értékeket bemutató és/vagy közösségfejlesztést célzó közterületi fejlesztések. A helyi programok megvalósításához a Támogató a pályázati felhívás 3. számú mellékletében található Fenntarthatósági útmutatóval kíván segítséget nyújtani. Az útmutató a települési zöldinfrastruktúra elemei, a növényzettel és vízzel borított felületek, úgymint fásított közterek, közkertek, közparkok, játszóterek, fasorok és zöldsávok, vízparti zöldsávok, intézménykertek, zöldtetők, zöldfalak kialakításához ad tervezési-megvalósítási szempontokat, ötleteket. A pályázat meghirdetésekor a rendelkezésre álló forrás száznegyvenmillió forint. Pályázatot nyújthatnak be: A BKÜ településeinek helyi önkormányzatai és a BKÜ települési önkormányzatainak 100%-os tulajdonában lévő vagyonkezelő, településüzemeltető gazdasági társaságok. A pályázati kiírás keretében egy település vonatkozásában csak egy pályázat támogatható. A jelen pályázati kiírás keretében kizárólag a pályázat meghirdetését követően megkezdett beruházások támogathatóak. Támogatás abban az esetben nyújtható, ha a pályázó: megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek; – a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett; – átlátható szervezetnek minősül. A pályázónak vállalnia kell a támogatásból megvalósított fejlesztés üzembe helyezésétől számított legalább 5 évi, a pályázati célnak megfelelő fenntartását. A pályázónak a támogatás elnyerése esetén a „Nyilvánosság biztosítása a Balaton Fejlesztési Tanács által támogatott projekteknél” című dokumentumban szereplő előírásokat be kell tartania. A dokumentum a pályázati felhívás részét képezi, letölthető a www.balatonregion. hu honlapról, a Pályázatok, támogatások / Szabályzatok / Arculati elvárások menüpontból. A kettős finanszírozás elkerülése érdekében a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg benyújtott-e, és ha igen, mikor és hol nyújtotta be. A támogatás minimum és maximum értéke: a) minimum 1 millió Ft – maximum 5 millió Ft a legfeljebb 1.500 fő állandó lakossal rendelkező nem parti települések és Aszófő részére; b) minimum 3 millió Ft – maximum 15 millió Ft a parti települések (kivéve Aszófő) és az 1.500 főt meghaladó számú állandó lakossal rendelkező nem parti települések részére. Egy pályázat keretén belül több célterületre is lehet támogatási igényt benyújtani, de ez nem jelenti a támogatás maximum értékének többszöröződését! A projekt megvalósításához a jelen pályázat keretében igényelt támogatáson felül saját forrás és egyéb források vehetők igénybe. A saját forrás részei lehetnek: saját erő, hitel. A támogatás folyósítása a szakmai-pénzügyi beszámoló Tanács általi elfogadását követően utófinanszírozással, vagy szállítói finanszírozással (nettó 1 millió forint feletti beszerzés) teljesítés- és forrásarányosan történik. Az (első) kifizetés feltétele a jogerős engedély/ ek benyújtása – a projekt megvalósítása során 1 alkalommal részelszámolás beadható. A pályázati dokumentumok elektronikus feltöltésére 2020. május 20-tól nyílt meg a lehetőség. Jelen pályázati felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2020. május 7-től 2021. február 1-jéig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra (elektronikus feltöltésre) került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: I. értékelési határnap: 2020. szeptember 30. 24.00 óra II. értékelési határnap: 2021. február 01. 24.00 óra. A pályázatot benyújtó szervezet a jelen felhívás keretében egyszer részesülhet támogatásban. Újabb támogatási igény az előzőleg benyújtott támogatási igény visszavonását, elutasító döntés meghozatalát követően nyújtható be. A rendelkezésre álló forráskeret kimerülése vagy annak veszélye esetén a pályázatok benyújtására vonatkozó további lehetőséget a támogató lezárhatja. A támogató a lezárásról a pályázati kiírás közzétételének módjával azonos módon közleményt tesz közzé. A lezárás nem érinti a lezárásra vonatkozó közlemény közzétételét megelőzően benyújtott pályázatokat. • A projekt adatlapot és a többi mellékletet (a költségvetési tábla kivételével) kinyomtatott, cégszerűen aláírt és az aláírást követően pdf fájlban, szkennelt dokumentum formájában is fel kell tölteni a honlapra. Az eredeti dokumentumokat csak a szerződéskötésre kell benyújtaniuk a támogatást nyert pályázóknak, postai úton, a támogatási értesítő levélben foglaltak szerint. A beérkezett pályázati anyagokat a Tanács bizalmasan kezeli. A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további felvilágosítás kapható: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. (8600 Siófok, Batthyány u. 1.) • Projektmenedzser neve: dr. Horváthné Labát Márta • E-mail: labatmarta@balatonregion.hu • Tel.: 84/317-002/115 Időpont: munkanapokon 8.30 – 12.00 között A részletes pályázati feltételek megismeréséhez olvassa el a pályázati felhívást a www. balatonregion.hu honlapon.