Közép-európai projekt: sikerre ítélve

Összefogás a veszélyeztetett kulturális örökség megóvása érdekében

Az éghajlatváltozásnak a természeti és kulturális örökségre gyakorolt, általánosságokban elfogadott hatása ellenére annak védelméről és megóvásáról még nem kellően és nem megfelelő szinten és intenzitással foglalkozik a nemzetközi politika. Hazai kezdeményezésekre, a kulturális örökség szélesebb körű nemzeti és nemzetközi politikákba történő integrálására nemrégiben történtek kísérletek Olaszországban és Franciaországban. Ezen kívül kutatási szinten kiemelik a komplex rendszerek (kulturális tájak, történelmi központok, régészeti területek), a korai előrejelző rendszerek és a katasztrófákra való felkészülés intézkedéseinek szükségességét, amelyek kifejezetten a kulturális örökség kezelőinek szólnak (Bonazza et al., 2018. A kulturális örökség megóvása a természeti és az ember okozta katasztrófáktól). Ezt a célt szolgálja a Central Europe Program keretében megvalósuló, úgynevezett STRENCH projekt is, amely 2020 márciusában indult el. A nemzetközi projekt célja a kulturális örökség és erőforrások fenntartható használatának javítása. A feladat adott: az éghajlatváltozással összefüggő szélsőséges/rendkívüli események hatása miatt veszélyeztetett természeti és kulturális örökség megőrzése és kezelése a politikai döntéshozók, a közigazgatási szervek, a magánszektor, valamint a társadalmi szereplők együttműködése és koordinációs fellépése révén, s amelynek elsődleges célja a sikeres európai projektek eredményeinek kiaknázása. A STRENCH projekt 24 hónapos időtartamú és 1,3 M euros költségvetésű, amelyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap és – hazánk esetében – a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. A projekt vezetője az olaszországi Légköri Tudományok és Éghajlatvédelmi Intézet – Nemzeti Kutatási Tanácsa, míg a többi partner: Ausztriából (Krems-i Továbbképzési Duna Egyetem, SISTEMA Környezetvédelmi Információs Vállalat), Csehországból (Elméleti és Alkalmazott Mechanika Intézet), Horvátországból (Dugopolje Önkrományzata), Magyarországból (Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.), Németországból (Forchheim Kerületi Tanácsa), Olaszországból (Villa Ghigi Alapítvány), és Szlovéniából (Szlovén Köztársaság Várostervezési Intézete) származik. A projekt nyitó rendezvényét online formában valósították meg, amelyen a partnerek – bemutatkozó előadásaikon túl – áttekintették a két év alatt elvégzendő feladatokat, valamint egyeztették a projekt megvalósításához keretet adó adminisztratív és pénzügyi szabályozás partnerekre vonatkozó pontjait. A projekt során a Balatoni Integrációs Kft. közreműködik egy WebGIS eszköz kifejlesztésében (szélsőséges időjárással összefüggően veszély térképek kidolgozása, kockázatértékelés), amely támogatja az állami – és magánszervezeteket a döntéshozatali folyamatban, a veszélyeztetett kulturális örökség megóvása érdekében az éghajlatváltozás hatásainak figyelembe vételével. Továbbá hozzájárul a kulturális örökség éghajlatváltozás miatti sérülékenységének vizsgálatához, részt vesz a kulturális örökség védelmére szolgáló stratégiák, katasztrófakockázat-kezelési és csökkentési transznacionális tervekben való integrálásában, végrehajtásában. Együttműködik a döntéshozatalban részt vevő érdekelt felekkel a kulturális örökség védelme érdekében.

Fotó: Helényi Tamás