A jó gazda gondosságával

Online fórum a felelős állattartásról

Az elmúlt évek bizonyították, hogy a környezeti veszélyekre történő felhívások, figyelmeztetések nem maradnak hatástalanul, visszajelzések nélkül. A Földünkre zúduló problémák iránt egyre fogékonyabbakká váltunk, a gyermekektől a felnőttekig szinte minden korosztály ismeri a globális változásokat érintő témák fontosságát. A Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. a környezet védelme, az ökológiai, szociális, kulturális és gazdasági fenntarthatóság érdekében 2020 őszén szemléletformáló rendezvénysorozatot indított, hogy felhívja a figyelmet mindannyiunk személyes érintettségére, a klímaváltozásra, a természeti erőforrások csökkenésére és az ökoszisztémák sérülékenységére vonatkozóan. A rendezvénysorozat online formában kerül megvalósításra, minden hónap első szerdáján, érdekes prezentációkkal, filmekkel, amelyek minden érdeklődő partner, továbbá az iskolai oktatás – a tanárok, a diákok és a szülők – és a lakosság számára is segítséget, támogatást nyújtva azokban a témákban, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot a klímaváltozással, környezetvédelemmel és természetesen a Balatonnal kapcsolatban. A rendezvény célja, hogy a résztvevők új ismeretekkel gazdagodjanak, tudományos értékű előadásokat és közérthető formában ismertetett jó gyakorlatokat hallgathassanak annak érdekében, hogy a saját felelősség felismerhető legyen mindenki számára, hogy a közös hang megtalálásával a közös cselekvés eredményre vezethessen. A kora ősz első programja valóban széles réteget érintett – a felelős állattartásról szóló téma számtalan családot megszólíthatott, hiszen csaknem minden família „külsős tagja” egy-egy cica, kutya, ebihal vagy éppen egy kellemes bariton hangon társalkodó papagáj. Autentikus személy, Dr. Pallos László állatorvos – a Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatalban az országos állatvédelmi főfelügyelő tisztséget betöltő szakember – rendkívül színvonalas prezentációval kötötte a képernyők és hangszórók mellé nézőit, hallgatóit. Történelmi áttekintést adva az ember és állat kapcsolatáról a szlogenként is hatásos „jó gazda gondossága” vissza-visszatérő útmutatás, vezérfonal volt. Hangsúlyozta: az ember az élőlények csúcsa, tehát felelős a gondjaira bízottak létéért. Ennek társadalmi vetülete jogszabályokban is jelentkezik, mert egy állat birtoklása – az érzelmi kötődés mellett – pénzben kifejezhető értéket is jelent. Védelmük érdekében 1822-ben Angliában született az első olyan törvény, amely paragrafusokba foglalta az állatkínzás tilalmát. A beteg állatok gyámolítására, gyógyítására is megfelelő lépéseket tettek: Mária Terézia uralkodásának utolsó évében, 1780-ban – a humán gyógyászat mellett – már egyetemen képezték a doktorokat. Az országos állatvédelmi főfelügyelő a kronológiai felsorolásból nem hagyhatta ki az európai állatvédelmi jog fejlődését, a változásokhoz való alkalmazkodás kényszerűségét. Kétségtelen ugyanis, hogy az iparszerű, új tenyésztési eljárások, a laboratóriumokba kerülő kísérleti lények esetenként áldozatul esnek a tudomány, a gyógyszerkutatás igényeinek. Mint megtudhattuk: Magyarországon kiemelten sok állatot tartanak ketrecben a társállatok közül, ezért célszerű megismerkedni optimális tartásukkal. E célt szolgálja a „gazdajogsi”, amely ingyenes, elméletigyakorlati képzést ad a felelős kutyatartóknak, felhívja a figyelmet a kutyanevelés tananyagára, a viselkedési problémák kezelésére, a betegségek megelőzésére. Varga Viktória, a Támugatók Terápiás és Segítőkutyás Alapítvány elnöke – segítőkutya kiképző, vizsgáztató – szerint csak akkor érdemes kutyát tartanunk, ha a kedvenc négylábú nem a hátsó kert dísze lesz a háztartásban. Segítő szerepük különösen kiemelkedő a vakok, gyengén látók, mozgássérültek esetében, de egyéb egészségügyi veszélyre – pánikroham, epilepszia – is felhívják a figyelmet. A szakértő szerint a társállat, főként a kutya kiválasztásánál arra kell törekedni, hogy a gazdához hasonló karaktere legyen. Biztosítani kell az eb komfortérzetét, a rendszeres közös programokat, az étkezési időpontok betartását. Varga Viktória felhívta a figyelmet arra, hogy a klímaváltozás hatással van háziállatainkra, köztük a segítő kutyákra is. Megjelentek a szívférgek, a kullancsszezon egész évben tart, komoly gondot jelent a hőség is. Záróakkordként pedig így fogalmazott: az ember és a hozzátartozó állat is a zöldebb, egészségesebb környezet létrehozásában érdekelt. Süli