Ülésezett a Balaton Fejlesztési Tanács

Nagy ívű fejlesztések országosan és régiós szinten

December elején ez évi utolsó ülését tartotta a Balaton Fejlesztési Tanács, s ahogy ez napjainkban már megszokottá vált, a pandémia miatt ezúttal is online formában. A fórum első napirendjéhez – a Tájékoztató a Balaton fejlesztéséhez kapcsolódó kormányzati feladatok előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekről című előterjesztéshez Nagy Attila, az Agrárminisztérium főosztályvezetője tartalmas, lényegekre törő előadásban ismertette a tárca teendőit, a rendelkezésre álló anyagi forrásokat. Megtudhattuk, hogy a közös agrárpolitikán belül a vidékfejlesztési program 2021-2022-ben átmeneti időszakát éli, mivel az EU-s jogszabályok nem születtek meg időben – ezért a régi jogszabályok alapján, de már az új források terhére hirdetik meg a pályázati felhívásokat. A Balaton régióban élők számára elsődlegesen a turizmust, az egyedi szennyvízkezelést, a helyi termékértékesítést segítő termelői piacok infrastrukturális fejlesztését és a külterületi utak építését segítő pályázatok lehetnek fontosak. Ágostházy Szabolcs, a Miniszterelnökség uniós fejlesztésekért felelős államtitkára előadásában a 2021-2027 között érvényes pénzügyi ciklussal kapcsolatosan elmondta, hogy a magyar kormányzat a hazai és uniós forrásoknak köszönhetően jelentős beruházásokat kíván megvalósítani. A tervek a gazdasági növekedés mellett az innováció felfutását, a települések dinamikus fejlesztését tartalmazzák. Örvendetes, hogy a turizmus támogatására fordítható tétel csaknem duplája az elmúlt hét évben e célra biztosított összegnek, bár abban az időszakban sem panaszkodhatott a balatoni régió: háromszázhetven milliárd forint érkezett a magyar tenger partjára. A jelenleg futó költségvetés a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben – százhetvenkilenc települést érintően – közel tízmilliárd forint turisztikai célú forrást tartalmaz, de Somogy, Veszprém és Zala megye is a kiemeltek közé tartozik a TOP Plusz keretnek köszönhetően. A tanács megtárgyalta a partnerszervezetek – a Balatoni Szövetség és a Balatoni Civil Szervezetek Szövetségének – munkájáról szóló beszámolót. Bóka István, a BFT elnöke elismerőleg szólt mindkét szervezet és az aktivisták önzetlen, lokálpatrióta tevékenységéről. A tanács tagjai hasonlóan nyilatkoztak a Balatoni Integrációs Kft. nemzetközi projektekben való részvételéről. A beszámoló hű képet ad arról, milyen szoros munkakapcsolatot ápol a kontinens környezetvédelmi, fejlesztési és turisztikai szervezeteivel. Az Interreg Europe Program keretében megvalósuló úgynevezett DESTI-SMART projekt turisztikai és közlekedési ágazatok fokozott együttműködését, innovációját és integrációját célozza meg, olyan kiemelt fontosságú kulcsfontosságú témakörökön belül, amelyek várhatóan hozzájárulnak az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttéréshez a fenntartható mobilitás és a hozzáférhetőség révén. A programban görög, angol, olasz, német, portugál, spanyol, lett és ciprusi partnerek vesznek részt. A STRENCH projekt célja a kulturális örökség és erőforrások fenntartható használatának javítása – hét ország közreműködésével. Az Inspiring for Biodiversity – Biológiai sokféleség ösztönzése (ERASMUS+ Program) program alapvetése szerint az emberi élet minden mozzanatát a Föld élővilágának sokszínűsége táplálja, a biológiai sokféleség a legértékesebb természeti kincs. A projekt célja a szemléletformálás a biológiai sokféleséggel kapcsolatban Európa országaiban. A projektben hat ország szervezete vesz részt. A Lakes without Limits – Tavak határok nélkül (ERSAMUS+ Program) A „Tavak határok / Természet korlátok nélkül: A környezeti neveléshez és természeti élményekhez való hozzáférés biztosítása a fogyatékossággal élő emberek számára” elnevezésű projekt célja elősegíteni, hogy a természet mindenki számára élmény lehessen három ország együttműködésével. A Living Gardens célkitűzése élőhelyek kialakítása a kertekben a veszélyeztetett fajok védelmére Ausztriában és Magyarországon (Interreg V-A Ausztria- Magyarország Együttműködési Program). Az ECHOES – Ecomuseums and Museums as Communities for Heritage resilience, Openness, and Economic Sustainability – Ökomúzeumok és múzeumok, mint közösségek az örökség ellenálló képességéért, nyitottságáért és gazdasági fenntarthatóságáért nyolc ország részvételével. E téma kapcsán hangzott el, hogy jövőre Balatonfüreden tartják meg a II. Fenntartható Kultúrtáj Menedzsment Nemzetközi Kongresszust. Elkészült a turisztikai szezon köz- és vízbiztonságát elemző beszámoló is. Ezen a nyáron tizennégy vízbefulladásos esemény következett be. Az esetek szinte kizárólag – egy kivételével – a fürdés vagy úszás során, illetve valamilyen felfújható vagy egyéb fürdőeszköz alkalmazása kapcsán történt Tavaly nyolc halálos áldozata lett a Balatonnak, ám a balesetek elemzése során – s ez a konklúzió erre az évre is vonatkozik – minden alkalommal megállapítható a személyes felelősség. Emelkedett a strandi lopások száma is, különösen „veszélyes” hónapnak számított a kánikulát hozó július. A megelőzés terén egyetlen megoldás lehet a hatékony tömegtájékoztatás, a prevenciós előadások, nyilatkozatok folyamatos megjelentetése, és az íratlan vízi ismeretek állandó sulykolása. Ez év tragikus eseményei közé tartozik, hogy márciusban elhunyt Bartsch János, a Mozdulj, Balaton szabadidős eseménysorozat szülőatyja, programigazgatója. Közel két évtizedes tevékenységének eredményeképp a rendezvény otthonra lelt a tóparti strandokon, aktivizálja, mozgásra serkenti a fürdőhelyek látogatóit. A tanács elé került beszámolóból kiderült, hogy a 2020-as 31.336 fős létszámhoz képest örvendetesen nőtt a programsorozaton résztvevők száma! Idén összesen közel negyvenezer fő részvételét regisztrálták a szervezők, ami komoly emelkedést mutat. Balatonfüred, Gyenesdiás, Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonföldvár és első ízben Zamárdi két-két stranddal vett részt a 2021-es programsorozaton is, új belépőként pedig Balatonkenese és Balatonudvari csatlakozott. A feltételek optimális biztosításához a szervezők már tavaly ősszel megkezdték az idei rendezvények sportszer beszerzésének előkészítését. Ebben az évben összesen 3.470.000 forintot fordítottak erre a célra az EMMI Sportért Felelős Államtitkárság támogatásából. A nők részvételi aránya idén a tavalyi 35%-hoz képest 38,88 %-ra emelkedett, de néhány strandon ez az arány elérte a 45 %-ot is. Két éve még az összes résztvevő 74%-a a huszonöt év alatti korosztályból került ki, tavaly ez az arány 55%-ra módosult, 2021-ben pedig 54,34 %-kal zártak. Pozitívum, hogy sok strandról jelzik a magas számban visszatérő vendégek részvételét, akik várják és igénylik is a helyi programokat: a magyar résztvevők száma 37.268 volt, a külföldieké pedig 2.191 fő. Továbbra is a német ajkú területekről érkeztek a legtöbben, de jelentettek nagyobb létszámú lengyel, holland, román résztvevőt is. A helyi szervezők által regisztrált résztvevők száma alapján a strandröplabda, a vízi játékok és a foci volt a legnépszerűbb a sportolók körében. Süli