A BFT elfogadta a Balaton régió fejlesztési koncepcióját

bftA Balaton Fejlesztési Tanács százmillió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Területfejlesztési tevékenység fejlesztése a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 2014-20 tervezési időszakra irányuló sikeres felkészülése érdekében” című pályázatával, az Új Széchenyi Terv keretében. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás biztosít fedezetet a térség hosszú távú fejlesztési koncepciójának, illetve a régió középtávú, 2014–20 programozási időszakra vonatkozó stratégiai, valamint a részletesebb operatív programjának elkészítésére.

A Balaton Fejlesztési Tanács 2014. július 4-én tárgyalta meg és fogadta el a fenti fejlesztési időszak aktuális tervezési feladatairól szóló előterjesztést. A Balaton Fejlesztési Tanács az Államreform Operatív Program keretében részesült támogatásban a 2014-20 közötti időszakra vonatkozó tervezési folyamat támogatására, a szükséges tervezési dokumentumok kidolgozására – az operatív munkát a BFT megbízásából munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft. végzi. A kidolgozásra kerülő fejlesztési dokumentumok közé tartozik a helyzetértékelés aktualizálása, a koncepció-, az integrált területfejlesztési program (Stratégia és Operatív Program) és az uniós tervezési dokumentumok elkészítése. A kft. feladatai kiterjednek hatásvizsgálatok elkészítésére, a partnerség és a fenntarthatóság biztosítására, valamint a projektfejlesztési feladatok elvégzésére is.

A Balaton Kiemelt Térség egyeztetési változatát a Tanács 2014. április 18-i ülésén fogadta el, melyet hamarosan társadalmi egyeztetésre is bocsátott. A dokumentum száznegyven szakmai szervezetnek került megküldésre, illetve a www.balatonregion. hu oldalon is elérhetővé vált.

A társadalmi egyeztetés erősítéseként a Kft. a régió öt városában fórumot szervezett a térség szereplői részére a koncepcióban foglaltak megvitatására. A téma iránti érdeklődést jelzi, hogy a 2014. június 10-i határidőig beérkezett harminckét észrevétel száztizenkilenc javaslatot tartalmaz – melyek nagy része beépítésre került a koncepcióba.

A Koncepció elfogadását követően a BFT a Balaton Kiemelt Térség Területfejlesztési Programjának – Stratégia, Operatív Program – egyeztetési változatát is elfogadta. A koncepció és a program szerint a térség jövőképe a természetességre, a megújuló képességekre, az egészségre és a fenntarthatóságra alapul – ezekre épülnek a konkrét stratégiai célok.

A tervezési feladatok természetesen folytatódnak: a BFT júliusi döntése értelmében a munkaszervezet elvégzi a Stratégia és az Operatív Program társadalmi egyeztetését, elemzi a beérkezett véleményeket, s az összegzést ismét a testület elé terjeszti. A Stratégiához és az Operatív Programhoz kapcsolódó észrevételeket, véleményeket 2014. augusztus 18-ig várja a munkaszervezet.

A Fejlesztési dokumentumok elérhetőek a www.balatonregion.hu weboldalon.

Balaton Fejlesztési Tanács

Cím: 8600 Siófok, Batthyány u. 1.

Telefon: + 36 /84/ 317-002
E-mail: bftkht@balatonregion.hu
Honlap: www.balatonregion.hu

szechenyi-terv