Faültetési programot indít Balatonföldvár

2018-tól kezdődően – fél évtizeden keresztül – évente harminc nagynövésű fa elültetésére kerül sor kertészeti szakértő javaslatának figyelembevétele mellett a város közterületein. A telepítés során az őshonos tölgy, kőris, hárs, fűz fafajták, továbbá a Balatonföldvár történetéhez, hagyományaihoz illeszkedő platán válaszható. A város közterületeire nyár, fenyő és akác nem kerülhet többé – e fafajták kiültetése a magántulajdonban lévő ingatlanokon történő fapótlás, faültetés esetében sem támogatott.. A közterületi faállomány karbantartására és a fásítási program megvalósítására az önkormányzat költségvetésében minden évben elkülönített forrásnak kell rendelkezésre állnia. A fásítási program megvalósítása során a képviselő-testület fokozott figyelmet fordít a védett fasorok, parkok, egyéb fás területeken lévő faállomány állapotának figyelemmel kísérésére, állagának megőrzésére, megóvására. Az elmúlt időszak gyakorlatával megegyezően fa kivágására kizárólag a fa betegsége vagy balesetveszély esetén, szakértői vélemény alapján kerülhet sor. A faültetési akció alkalmával, az ültetés évét megelőző évben született balatonföldvári lakóhellyel rendelkező gyermekek részére ünnepélyes keretek között ültetnek el egy-egy fát a szülők kérésére.