Rövid élelmiszerlánc szervezet kialakításán dolgoznak Somogyban

Az Interreg V-A Magyarország – Horvátország Együttműködési Program 2014- 2020 keretében támogatást nyert, lapunk hasábjain is immár több ízben bemutatott AgriShort projekt a zárásához közeledik. Augusztus végéig azonban még számos teendőjük van a projektben résztvevő szakértőknek. A Balatoni Integrációs Közhasznú NKft. partneri részvételével zajló projekt végső célja egy a Balaton-part somogyi területrészén működő, de az egész megyét átfogó rövid élelmiszerlánc szervezet létrehozása. E szervezet célja a rövid élelmiszerláncok fogalma és funkciója értelmében az lehet, hogy a termelői termékeket a lehető legrövidebb úton, maximum egy közreműködő szereplő közbeiktatásával juttassa el a potenciális vásárlókhoz. A projekt keretében lezajlott egy széleskörű piackutatás, mely rámutatott, hogy a térségben a helyben élő lakosság mellett a turisták, valamint a minőségi gasztronómia képviselői, éttermek, strandbüfék is jelentős vásárlói potenciált jelentenek a termelői termékek számára, azonban az alapanyagok és feldolgozott termékek értékesítési csatornái még nem megfelelő hatékonysággal épültek ki és működnek. E probléma feloldására az AgriShort keretében egy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Balatoni Integrációs Közhasznú NKft., helyi termék előállítók és Kujáni Katalin külső szakértő részvételével egy szakmai munkacsoport alakult meg, mely június-július folyamán előkészítette az augusztus végéig megalakításra kerülő „Balatoni Gazdapiac” rövid élelmiszerlánc csoport feladatait, céljait, jövőbeni arculatát. A „Balatoni Gazdapiac” egy rövid élelmiszerlánc kezdeményezés célja egy olyan, közösségi alapokon, széleskörű szakmai összefogáson alapuló, kezdetben Dél-balatoni termelői piac-hálózat, és hosszú távon többcsatornás közösségi értékesítési rendszer kialakítása, amely a magas minőségű termelői élelmiszertermékek számára kíván teret biztosítani. E termékek egyrészt kielégítik a térségben prosperáló magas minőségű gasztronómia igényeit a termelői termékek egy helyben, egy közösségi márkanév alatt, de az egyedi termelői arculat megőrzése mellett történő széleskörű megjelenítésével, másrészt, megjelenésük kreatív módja miatt turisztikai vonzerőként is funkcionálnak az érintett településeken. A „Balatoni Gazdapiac” koncepció első lépésként a hagyományos piaci rendezvények megszervezését, lebonyolítását és promócióját célozza azokon a településeken, ahol a turizmus és az infrastrukturális alapok biztosítottak. Hosszú távon azonban nem csupán piacszervezési, -összehangolási funkciót látna el, amelynek oka, hogy azonosítható olyan termelői igény, mely kiemelten az online értékesítés közösségi lehetőségeinek megteremtését, valamint a későbbiekben egy agrologisztikai központ („food-hub”) létrehozását tartja kívánatosnak. Éppen emiatt a koncepció úgy épül fel, hogy a piaci rendezvények szervezésével párhuzamosan a fentiekhez szükséges feltételeket is meg kívánja alapozni. E széles spektrumot átfedő tevékenységkörhöz, a közösségi értékesítés működtetéséhez ugyanakkor vélhetően egy önálló termelői csoport létrehozása szükséges, amely szintén célja a jelen projektnek. A rövid élelmiszerlánc csoport megalakítását a felek 2018. augusztus 15-én egy siófoki tanácskozáson tervezik, ahol az érintett termelők, amellett, hogy széleskörű szakmai plénum előtt fogalmazhatják meg javaslataikat és igényeiket, nyilatkozhatnak arról, hogy részt kívánnak- e venni a rövid élelmiszerlánc csoport munkájában és az általa szervezett programokon.