Történelem a természettudományban

A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum történelmi könyvtára a Hónap könyve bemutató sorozata részeként többkötetes természettudományi munka darabjait állította ki. Az intézmény a 18. század jeles természettudósára emlékezik a szeptemberre kiválasztott kötetbemutatóval. A több darabból álló igényes olvasmány igen nagy jelentőségű hagyaték az évszázadok távlatából. A mű Európa kék szalagja, a Duna magyarországi és szerbiai szakaszának a leírása. Nagy horderejű munkáról volt szó, megjelentetése a kiadók számára is komoly feladat volt, kétszáznál is több rézmetszet és térképek sokaságának beszerkesztésével. A szerző Luigi Ferdinando Marsigli grófot a magyar történészek így jellemzik: „Ezerarcú, egyetemes ember, aki átmenetet jelent a magyarországi háborúkban harcoló itáliai hadvezérek és a magukat filozófusnak nevező felvilágosodás kori értelmiségiek közt.” Számtalan tudományággal foglalkozott, értékeket, eredeteket kutatott nagyon sok területen. Szolgált az osztrák hadseregben, 1686. szeptember 2-án részt vett Buda töröktől való visszafoglalásában. Elsőként irányította a figyelmet a török uralom alól frissen felszabadított Magyarországra, illetve Európa népeket és kultúrákat összekötő fő folyójára, a Dunára. Partja mentén térképeket készített, megkereste a folyó eredetének helyét a Fekete erdőben. Leírta a folyam élóvilágát, a halakról szép rajzokat, metszeteket készített, szemléltetve belső szerveiket is. Elemezte a Dunánál élő emberek életformáját, szokásaikat. A latin nyelven 1726-ban megjelent művével rengeteget adott Magyarországnak. A barokk bőrkötésű, aranyozott gerincű, a borítóoldalakon arannyal nyomott nyomdászjelvénnyel ékes kötetek koruk ellenére még mindig nagyon jó állapotban vannak.