Fenntarthatósági útmutató és ötlettár a Balaton kiemelt térség „szépítésére”

A legalkalmasabb időpont egy fa ültetésére húsz évvel ezelőtt volt.A második legalkalmasabb időpont most van. (kínai közmondás) Praktikus tanácsok, szakmailag megalapozott állásfoglalások, már megvalósult elképzelések gazdag tárháza a Balaton Fejlesztési Tanács honlapján olvasható Fenntarthatósági útmutató és ötlettár a Balaton kiemelt térség „szépítésére” című digitális kiadványban. Hazai és külföldi tapasztalatok, a lakosság komfortérzetét jelentősen javító fejlesztések, a környezettudatos tervezés és magatartás alappillérei képezik a kiadvány magvát – számtalan gyönyörű fotó kíséretében. A szerkesztők által sugallt szemléletmód szerint egy adott település lakói, egy térség fejlesztéséért felelős szervezet munkatársai, s az állampolgárok személy szerint is hozzá tudnak járulni a föld jövőjének alakításához, ha a megvalósuló beruházások, programok esetén figyelembe vesszük – és meg is valósítjuk – a természetközeli, fenntarthatóságot biztosító elemeket. Ezek az elemek jellemzően nem igényelnek jelentős többlet költséget, inkább csak egy kis plusz gondolkodást, új ötletek felkutatását, adaptálását és az üzemeltetés komplexebb átgondolását. Az útmutatóval ehhez a plusz gondolkodáshoz kíván a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. segítséget nyújtani, összeszedve, hogy egy településfejlesztési beruházás esetén milyen ötletek, javaslatok segíthetik a település és a térség jövőjét is befolyásoló, alakító fejlesztéseket. Az útmutató a települési zöldinfrastruktúra elemei (a növényzettel és vízzel borított felületek), mint fásított közterek, közkertek, közparkok, játszóterek, fasorok és zöldsávok, vízparti zöldsávok, intézménykertek, zöldtetők, zöldfalak kialakításához kíván segítséget nyújtani. Az útmutató az ENSZ fenntartható fejlődés alapelvei és a BKÜ Fejlesztési Program stratégiai környezeti vizsgálata alapján került kidolgozásra. A Fenntartható Fejlődési Célok a jövőre vonatkozó, a fenntartható fejlődés alapelveire, eszméjére alapozott fejlődés, az ezzel kapcsolatos nemzetközi együttműködés, azaz a nemzetközi fenntartható fejlődési és nemzetközi fejlesztési együttműködés céljait foglalja össze. Az ezzel kapcsolatos globális programot és 17 célt az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében fogadták el 2015-ben. Ezek közül a régió fejlesztése kapcsán az alábbi fenntartható fejlődési célokhoz való kapcsolódás az irányadó:

• Jó egészség. • Tiszta víz és köztisztaság • Újrahasznosítható és megfizethető energia. • Innováció és jó infrastruktúra. • Fenntartható városok és közösségek. • A források felelősségteljes használata. • Fellépni az éghajlatváltozás ellen. • Fenntartható földhasználat. • Egyenlőtlenségek csökkentése. Ezen alapelvek a Balaton zöldfelület-fejlesztése kapcsán az alábbi célok elérését, tevékenységeket jelenti: A fejlesztések óvják meg a Balaton biológiai sokféleségét és relatíve jó környezet állapotát, • összefüggő értékes zöldfelületek kialakításával (zöldfelületek mozaikosságának csökkentése és a biodiverzitás növelése), • a rendezetlen településkép javításával, • őshonos növények telepítésével, • idegenhonos fajok visszaszorításával, • helyi és környezetbarát építőanyagok felhasználásának ösztönzésével. További elérendő célok: • a felszíni és felszín alatti vizek védelmének megvalósítása, • a talaj és a földtani értékek védelme, • a tóhoz való hozzáférést biztosító terek növelése, illegális betöltések megszüntetése, • az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó módszerek megvalósítása, • a fejlesztések járuljanak hozzá, hogy a Balaton térség közösségei kitalálják saját jövőképüket, valamint felismerjék a térség egyedülálló értékeit és növeljék a helyi közösségek identitástudatát. A fenntartható fejlődés mindannyiunk, és különösen a fejlett világ felelőssége. A zöld infrastruktúra fejlesztése minden kétséget kizáróan a településfejlesztés egyik legfontosabb területe. A települési zöld infrastruktúra pozitív hatásai: • a csapadékvisszatartás, • a csatornahálózat terhelésének csökkentése, • a párologtatás általi hűtés, párásítás, komfortérzet javítása, • zajcsillapítás, • levegőminőség javítása, pormegkötés, • élőhelyek növekedése, fajok sokféleségének növekedése, • kedvező élettér létrejötte.

A lakosság, az ott élő, dolgozó vagy szabadságukat töltő emberek számára a közterek a közösségi élet színhelyei. A parkokban zajlanak az ünnepségek, célba ér az utcai maraton, a gyerekek sportolhatnak, érezzük az évszakok váltakozását, és ámulunk a kultúrák összevegyülésén. Az utcákon és a házunk előtti járdán barátok botlanak egymásba, üzletek köttetnek és társadalmi életet élünk. A közintézmények – a városháza, könyvtár és posta – előtti lépcsőn vagy sétányon az ügyeinket intézzük, mind egymással, mind a hatósággal. Az élénk, virágzó közterek erősítik egy település vagy környék lakóiban a közösségi érzést; ahol ezek hiányoznak, ott az emberek kevésbé élik át az együvé tartozás élményét. A teljes anyagot a www.balatonregion. hu Aktuális BFT pályázatok menüpontban találják meg olvasóink.