Rövid élelmiszerlánc – összehangolt piaci kínálat

A Balaton déli partján számos hagyományos, illetve termelői piac működik, azonban színvonaluk, a megvásárolható termékek köre és ezek minősége meglehetősen változó. Emellett jellemzően egyik piac kapcsán sem azonosítható a déli parton igazán erőteljes turisztikai potenciál. Az elmúlt évek termelői piac fejlesztési pályázatainak is köszönhetően a déli parton számos településen jöttek létre olyan kihasználatlan, alulhasznosított települési infrastruktúra-elemek, melyek bázisát jelenthetik egy összehangolt piaci kínálatnak – ismerteti a jelenlegi helyzetet Fekete Károly, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. területfejlesztő kutatásszervezője – Az évek óta tartó nemzetközi együttműködésnek, sikeres projektnek köszönhetően napjainkra már biztosított egy olyan szakmai háttér, amely megalapozott információkkal láthatja el a rövid élelmiszerlánc iránt érdeklődőket. A hazai hagyományokhoz hű termelők természetszerűleg vegyes érzelmekkel viszonyulnak az újhoz, a bejáratlan csatornákhoz, ám az európai trendek igazolják: az összefogás, a közös célok és feladatok dinamizálhatják – régiós szinten is – az élelmiszerpiacot. Somogy megyében – így a Balaton déli partján is – eddig csak foltszerű, mozaikos módon alakultak ki igazán erős termelői-vásárlói kapcsolatok, bár a minőségi gasztronómia, a színvonalas, a balatoni gasztro-forradalom élén járó vendéglátók sokat tettek az előrelépés érdekében. A kiterjedt értékesítési csatornák hiánya abban is szerepet játszik, hogy bár a Balaton északi partján egyre erőteljesebb népszerűségnek örvendenek a termelői termékek és piacok a térségbe érkező vendégek körében, ez egyelőre a déli parton még nem alakult ki, holott a forgalmi, keresleti potenciál itt ugyanúgy adott. Mindezeken túl az érintett somogyi termelők részéről az INTERREG Magyarország- Horvátország Együttműködési Program keretében megvalósult AgriShort projekt rendezvényein is megfogalmazódott az igény és javaslat, hogy termékeik értékesíthetőségét, presztízsét, piacra jutását nagyban segítené, ha egy közösségi alapokon szerveződő, márkanévvel és arculattal rendelkező termelői együttműködés egységesen szervezné a termékek promócióját, marketingjét, valamint a termékek piacra juttatását. Olyan, közösségi alapokon, széleskörű szakértői és termelői összefogáson alapuló, kezdetben dél-balatoni termelői piac-hálózat, és hosszú távon többcsatornás közösségi értékesítési rendszer kialakítása a cél, amely a magas minőségű termelői élelmiszertermékek számára kíván teret biztosítani. E termékek egyrészt kielégítik a térségben prosperáló nívós gasztronómia igényeit a termelői termékek egy helyben, egy közösségi márkanév alatt, de az egyedi termelői arculat megőrzése mellett történő széleskörű megjelenítésével, másrészt, megjelenésük kreatív módja miatt turisztikai vonzerőként is funkcionálnak az érintett településeken. Az alapötlet Franciaország baszkföldi régiójából származik, ahol több évtizedes munkával egy számos értékesítési csatornát alkalmazó (háznál, webshopban, kiszállítással történő értékesítés), de a piacokat kiemelt eseményként, turisztikai attrakcióként kezelő rövid élelmiszerláncot sikerült kialakítani, mely egyfelől a régió turisztikai kínálatát is nagyban erősíti, másrészt a térségi gasztronómia fellendülését is szolgálja. Az eddig megtett lépések biztatóak, s megfelelő keretet adnak a sikeres folytatáshoz: a júniusban létrejött, tudományos hátteret biztosító munkacsoport kidolgozta a Balatoni Gazdapiac koncepcióját, augusztusban tizenkét somogyi termelő szándéknyilatkozatot írt alá az együttműködés folytatására, a közelmúltban pedig – a Gasztrotali rendezvényen – a további közös munka elmélyítése, a tagok által összeállított minőségbiztosítási- és kritériumrendszer, a jogi forma volt a téma. – Sokan vagyunk, akikben egyre erősebb az együttműködési készség. A tanácskozáson is megerősítettük: a közösségi erő jóval hatékonyabb lehet, mint az egyéni próbálkozás. Várhatóan egyesületi formában hozzuk létre hamarosan azt a szervezetet, amely ellátja a helyi termelők érdekképviseletét, kidolgozza a közös stratégiát, betölti a tanácsadói szerepet, összehangolja a logisztikai munkát.Meggyőződésem, hogy ebben a formációban jelentősebb pályázati források is segíthetik a hatékony gazdálkodást, a piacra jutás lehetőségét – nyilatkozta lapunknak Vrancsik Tibor gombaszakellenőr, a Balatoni Gazdapiac létrehozásának egyik élharcosa. Süli Ferenc