Újabb pályázati lehetőség a régió önkormányzatai számára

Száznegyvenmillió forint áll a BFT rendelkezésére

A Balaton Fejlesztési Tanács kiemelten fontosnak tartja a térség életében a fenntarthatóság kultúrájának megjelenését, mind az épített környezet, a természeti területek megóvása, kezelése, a lakosság életmód és szemlélet változása, az ember és a természet kapcsolatában. Ez a cél jelenik meg a térség hosszú távú Fejlesztési Programjában is: „A Balaton térsége az egyedülálló természetes környezetben, az egészséget és a fenntarthatóságot kiemelten kezelő, a környezetkímélő technológiák alkalmazásának széles körű elterjedését támogató és ennek következtében lakói és vendégei számára magas minőségű környezetet biztosító térséggé kíván válni.” A koncepció megvalósításának érdekében településfejlesztési beruházások támogatására írt ki pályázatot a Balaton Fejlesztési Tanács, a pályázat meghirdetésekor a rendelkezésre álló forrás száznegyvenmillió forint, a támogatott pályázatok várható száma tizenöt-húszra tehető. A pályázat keretében egy település vonatkozásában csak egy pályázat támogatható.

Részletes pályázati feltételek

A támogatás az alábbi fejlesztésekre igényelhető:

A. Parti sétányok kialakítása, fejlesztése

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Balaton törvény) által előírt parti sétány kialakítási kötelezettség teljesítése érdekében a vízpartrehabilitációs tervben szereplő parti sétány és/vagy a hozzá közvetlenül kapcsolódó zöldterületek kialakítása, fejlesztése, amennyiben a Helyi Építési Szabályzat összhangban van a Vprt. normatartalmával.

B. Települési zöldfelületek kialakítása, rehabilitációja

A települések turisztikai arculatának javítása érdekében a települési zöldfelületek kialakításának, rehabilitációjának támogatása. A pályázati felhívás értelmezésében települési zöldfelületnek tekintjük a település belterületén található közhasználatú, közcélú zöldfelületeket (pl. közparkok, parti sétányok, útmenti fasorok és növénykiültetések, stb.) A bírálat során a közpark, közkert területeken megvalósítandó fejlesztések előnyt élveznek.

C. Partvédőművek fejlesztése

Partvédőművek fejlesztése, jelenlegi műszaki konstrukció megváltoztatása, új part-víz kapcsolat létrehozása (pl. sólyapálya kialakítása, stb.). A fejlesztés magába foglalhatja a partvédőműhöz közvetlenül kapcsolódó közterület, önkormányzati terület fejlesztését is. Strandok területén fejlesztés nem támogatható!

D. Felhagyott temetők, kegyeleti parkok rehabilitációja

• Felhagyott temetők, kegyeleti parkok közcélú zöldfelületeinek felújítása • Kegyeleti park bekerítése, a meglévő kerítés felújítása • Kegyeleti park élősövénnyel való lehatárolása • Felhagyott temetőben, kegyeleti parkban levő hulladéktároló, vízvételi hely, illemhely korszerűsítése • Információs tábla a kegyeleti parkban nyugvó híres balatoni személyiségekről (pl. tudósok, művészek) – ez önállóan nem támogatható tevékenység.

E. Helyi értékeket bemutató és/vagy közösségfejlesztést célzó közterületi fejlesztések

A támogatás célja a település lakosságmegtartásának, közösségfejlesztésének érdekében, a helyi értékekre épülő kisléptékű közterületi fejlesztések megvalósítása. Például: szobor, emlékhelyek, emlékművek (új vagy meglévő megújítása), tanösvény, közösségi tér, rendezvénytér (tér+infrastruktúra+színpad) kialakítása, stb. A pályázónak vállalnia kell a támogatásból megvalósított fejlesztés üzembe helyezésétől számított legalább 5 évi, a pályázati célnak megfelelő fenntartását. A dokumentum a pályázati felhívás részét képezi, illetve letölthető a www.balatonregion. hu honlapról, az Pályázatok, támogatások / Szabályzatok / Arculati elvárások Aktuális BFT pályázatok menüpontból.

A támogatás mértéke:

a) A legfeljebb 1.500 fő állandó lakossal rendelkező nem parti települések és Aszófő részére a projekt elszámolható összköltségének maximum 90%-a.

b) Parti települések (kivéve Aszófő) és az 1.500 főt meghaladó számú állandó lakossal rendelkező nem parti települések részére a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-a;

A támogatás minimum és maximum értéke:

a) minimum 1 millió Ft – maximum 5 millió Ft a legfeljebb 1.500 fő állandó lakossal rendelkező nem parti települések és Aszófő részére;

b) minimum 3 millió Ft – maximum 15 millió Ft a parti települések (kivéve Aszófő) és az 1.500 főt meghaladó számú állandó lakossal rendelkező nem parti települések részére.

A megvalósítás határideje:

A támogatott projektnek legkésőbb 2019. október 31-ig kell megvalósulnia. A pályázati dokumentumok elektronikus feltöltésére 2018. szeptember 20-tól nyílt lehetőség. A pályázatok feltöltési / beérkezési határideje: 2018. október 29. 24:00 óra. (A határidő az elektronikus feltöltés végső időpontját jelenti). A projekt adatlapot és a többi mellékletet (a költségvetési tábla kivételével) kinyomtatott, cégszerűen aláírt és az aláírást követően pdf fájlban, szkennelt dokumentum formájában kell feltölteni a honlapra. A költségvetési táblát cégszerű aláírással ellátott pdf formátumban és excel (xls) formátumban is fel kell tölteni a honlapra.

Kapcsolattartás, információszolgáltatás:

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további felvilágosítás kapható: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. (8600 Siófok, Batthyány u. 1.) Projektmenedzser neve: dr. Horváthné Labát Márta E-mail: labatmarta@balatonregion.hu