Az új év első napjaiban lapunk munkatársai több településre is ellátogattak, hogy mérleg készítésre és az idei tervek összefoglalására kérjék a polgármestereket. Ezúttal Fűzfő, Felsőörs, Fonyód, Szárszó, Zamárdi és Almádi volt az útirány.

Marton Béla – Balatonfűzfő

2019-ben szeretnénk megkezdeni annak a pályázati forrásnak a felhasználását, amely a Sirály étterem és a Kalóz köz közötti parti sétányt összekötő kerékpárút kiépítését célozza meg. Ugyanezen forrásból újul meg a fövenystrandi parkoló Sirály utca felé kivezető szakasza és egyidejűleg kiépül több, kisebb parkolóhely is. Mindkét érintett szakaszon, tehát a Fövenystrandtól a Kalóz közig folytatódnak a képviselő-testület által elfogadott, érvényes koncepció szerinti közpark kialakítások. Ez strandröplabda pályák kialakítását, a fás terület aljnövényzetének kiirtását és ligetes, tisztásokkal szabdalt gyérítését jelenti, jellemzően a vegetációs időszakon kívüli ütemezéssel. Természetesen a tervek tartalmazzák a szükséges, nemesebb fajtákból összeállított fapótlásokat is a megfelelő helyen, az előírt mennyiségben. Terveink között szerepel a Hegyalja utca, mint több utcát kiszolgáló gyűjtőút felújítása. A szükséges tervek nagy része már rendelkezésünkre áll, de a megvalósítás anyagi háttere kérdéses. Szeretnénk folytatni a közösségi ház udvarának felújítását és a belső tereit is korszerűbbé kívánjuk tenni. Lehetőségeinkhez mérten folytatni kívánjuk az önkormányzati beruházásban megvalósuló, kisebb léptékű út- és járda felújításokat is. Többször nekifutottunk már a volt Jókai iskola értékesítésének, bízva abban, hogy ezen a területen szintén megindulhat egy célirányos fejlesztés. Fontos hangsúlyoznom, hogy a volt Klebelsberg iskola országos védelem alá került – ez az állapot megerősítette a képviselő-testület korábbi döntését, mely szerint érdemes volt helyileg védetté nyilvánítani az épületet. A tobruki strand főépületének tetején a Föveny strandéhoz hasonló fejlesztést képzeltünk el, a munkálatok folyamatban vannak. A Fűzfői Atlétikai Klubbal együttműködve megújulhat a városi stadion élőfüves nagypályája és a sportöltözők. Keressük a lehetőséget a tobruki településrészen egy, a mostaninál nagyobb közösségi tér kialakítására. Nem adjuk fel azt az elképzelést sem, hogy a Gyári utca folytatásaként az elkerülő út alatti aluljárón keresztül kerékpárút vezethessen Fűzfőgyártelepig, mert szeretnénk, ha gyermekeink biciklivel is biztonságosan eljuthassanak az iskolába, illetve a lakótelepen élők gond nélkül közelíthessék meg a fürdői településrészt, a strandot és a temetőt is. Hatalmas kihívás elé állít bennünket a csapadékvíz-elvezető rendszer problémáinak megoldása, a leromlott műszaki állapotra, a megváltozott időjárási viszonyokra és a Balaton vízszintjének emelésére is tekintettel. Hasonló nagyságrendű feladat útjaink állapotának felújítása is. Ezen problémákat előrelátó, gondos tervezéssel és a pályázati források aktív igénylésével tudjuk majd lépésről lépésre sikeresen megoldani. Elképzeléseink szerint a volt vízmű épülete helyén hamarosan egy modern kereskedelmi egység építkezése kezdődhet meg.

Szabó Balázs – Felsőörs

Országgyűlési képviselőnkkel, Kontrát Károly államtitkárral közösen tavaly éppen egy éve jelentettük be azokat a jelentősebb fejlesztéseket, melyeket nagyobb részt a magyar kormány támogatásával valósulhatnak meg. Azóta már némelyik el is készült, más projektek kivitelezése 2019-ben is zajlik, vagy hamarosan elkezdődik. A nyár végére készült el a Fő utca mentén a járdafelújítás, melyre sikerült 85 százalékos támogatási intenzitás mellett tizenötmillió forint állami támogatást szerezni. A gyalogos közlekedés fejlesztése, biztonságosabbá tétele kiemelt figyelmet kap Felsőörsön. Az elmúlt években is több gyalogátkelőhely, járdaszakasz épült. Az elmúlt hetekben készült el a belterületi Miske utca építése, a közvilágítás kiépítését is beleértve. Az út építésére valószínűleg még évekig nem lett volna anyagi lehetősége közösségünknek, ha Felsőörsöt, mint adósságkonszolidációval nem érintett települést nem támogatta volna a magyar állam negyvenmillió forinttal. A teljes beruházás egyébként több mint nyolcvanmillió forintba került. Mindeközben az óvoda telkén zajlik a bölcsőde építése, melyet 95 millió forintos állami támogatásból tudunk megvalósítani. Reményeink szerint 2019 szeptemberében ezzel a fejlesztéssel teljesen új szolgáltatást tudunk elindítani Felsőörsön. Az elmúlt évben egyre intenzívebben zajlik az Alsóörssel közös, a megyeszékhelyet a Balatonnal összekötő kerékpárút-építési projektünk megvalósításának előkészítése. Mindeközben egy 1,6 millió forintos állami támogatásból zajlik a ravatalozó külső-belső felújítása, valamint az óvoda nagy kazánjának cseréje. A faluház felújításának 2018. év végén kezdődött nagyszabású munkálatai is tovább zajlanak ebben az évben. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán a beruházáshoz 44 millió forintot nyert az önkormányzat. Az előttünk álló időszakban pályázati forrásból térfigyelő kamerarendszert építünk ki a Batthyány és a Szabadság téren. Három külterületi utca (Hosszú, Főszőllőki, Köveskút-pusztai utcák) építésére a Vidékfejlesztési Program keretében nyertünk mintegy 73 millió forint támogatást. Nem hagyható szó nélkül az iskolabővítés-tornateremépítés ügye sem. A kormány továbbra is támogatja terveink megvalósítását, melynek során két új tanteremmel és egy tornateremmel bővülhet a jelenlegi iskolánk. A közbeszerzés és a beruházás lebonyolítása az újonnan létrejött, állami Beruházási Ügynökség irányításával, év elején indulhat.

Keszey János – Balatonalmádi

A városban az idegenforgalmi adó mértéke tavaly 490-ről 500 Ft-ra emelkedett vendégéjszakánként, s a tervezettet (66 millió Ft) meghaladóan már október végéig 68,7 millió Ft idegenforgalmi adó folyt be, ami közel 8%-os növekedést jelent. Mindemellett az adómentes vendégéjszakák száma is nőtt, ami azt mutatja, hogy sok a családdal, gyerekekkel idelátogató vendég – hangsúlyozta a polgármester –, s ennek hátterében hatvannyolc (nem magánszálláshelyként üzemelő szálláshely) vállalati üdülő, panzió, tábor, szálloda működött, fogadott vendégeket, s fizetett idegenforgalmi adót. A strandi bevételek 10%-os emelkedése (nettó 150 millió Ft) nemcsak a már említett kiváló időjárásnak, hanem a korábbi fejlesztéseknek is köszönhető – tette hozzá. Az évértékelésben kiemelt szerepet kapott a csapadékvíz „állapot”: az előző évek rövid idejű, de nagy mennyiségű csapadékvizei miatt fokozott figyelem fordult a városi csapadékgyűjtő rendszer felújítására és bővítésére. Az önkormányzat eredményes pályázatot nyújtott be a Vörösberényi Séd 71-es főút alatti szakaszának mederrendezésére. Európai uniós támogatás és hazai források bevonásával bővül a szennyvízcsatorna hálózat a még hiányzó belterületi szakaszokon. A Panoráma kerékpárút továbbépítésére önkormányzatunk sikeres pályázatot nyújtott be vissza nem térítendő támogatás elnyerése érdekében. A beruházás részben önálló kerékpárútként, részben vegyes forgalmú útként valósult meg a volt töltés nyomvonalán. A Balatoni bringakörútra a Közlekedési Koordinációs Központ készített fejlesztési javaslatot, amely európai uniós források felhasználásával fog megvalósulni, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által lebonyolítandó központi projekt részeként. A tervezési munkák megkezdődtek. Almádi életének egyik legnagyobb beruházása az új óvodaépület megépítése lesz. A tíz csoportszobát magába foglaló épület kiváltja majd a korábbiakat (sikeres pályázat esetén bölcsőde létesülhetne helyükön, illetve közösségi célú hasznosítására nyílik majd lehetőség). A pályázat elhúzódó elbírálása és az építőipari költségek elszabadulása miatt azonban csak jelentős saját forrás biztosítása mellett épülhet meg az új óvodaépület – nyomatékosította a polgármester. Sikerként lehet elkönyvelni, hogy uniós támogatások mellett (pályázaton elnyert támogatással) megvalósult korábban a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium gimnáziumi épületszárnyának az idén pedig a kollégiumi részének az energetikai korszerűsítése. Szintén európai uniós pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Vörösberény, Ady Endre utca 2. szám alatti épület egészségügyi alapellátás célú átalakítására. A pályázaton elnyert támogatással és jelentős mértékű saját erő felhasználásával a meglévő gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat mellé – a posta megtartása mellett – ebbe az épületbe került áthelyezésre a vörösberényi felnőtt háziorvosi rendelő is. Elsődlegesen turisztikai célokat szolgál, de településképi szempontból is meghatározó jelentőségű fejlesztés a Wesselényi strand rekonstrukciója, amely több ütemben valósul meg. Egy újabb fejlesztési ütemet jelent a strand nyugati felének tervezett hasznosítása, melynek megépítéséhez vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat. A projekt részeként egy csúszdapark, egy homokos pálya, egy parti italbár és egy vízi színpad létesülne. Lapunk is beszámolt arról, hogy 2018-ban (pályázaton elnyert támogatás felhasználásával) sikerült visszavásárolni a város számára a vörösberényi volt magtárépületet. Az elnyert támogatás fedezetet biztosított kisebb felújítási munkákra is. A támogatáson felül jelentős önkormányzati ráfordítás mellett sikerült elérni, hogy a műemlék épület már az elmúlt időszakban otthont adott számos kulturális és turisztikai rendezvénynek a Vörösberényi programok 2018 rendezvénysorozat keretében. A Magyar Államtól ingyenesen önkormányzati tulajdonba került a szintén műemlék volt kolostorépület, amely a magtárépülettel együtt értékes eleme a településnek. Az épület felújítására és kulturális célú hasznosítására kötelezettséget vállalt az önkormányzat. E kötelezettség teljesítésének feltételét az önkormányzati költségvetési forrás mellett állami támogatás is biztosítja.

Csákovics Gyula – Zamárdi

Az elmúlt év különleges helyet foglal el Zamárdi históriájában, hiszen településünk várossá avatásának egy évtizedes jubileumát ünnepelhette. A helyi közösségnek szervezett bensőséges megemlékezések mellett a hozzánk ellátogató turisták, tranzitutasok figyelmét is szerettük volna felhívni értékeinkre – a város keleti szélén kialakított körforgalomban elhelyezett térplasztika azt szimbolizálja: Zamárdi valóban a Balaton szíve. S hogy üzenetünk célba ért, arra a rendezvények látogatottsága, a vendégéjszakák számának alakulása, az idegenforgalmi adó jelentős emelkedése nyújt garanciát. Tényként könyvelhetjük el, hogy a település megváltozott arculata is jelentősen hozzájárulhatott ehhez: a Siófoki utca járdájának elegáns burkolata, a pergolák látványa esztétikai élményt is sugall. Pénzügyi forrásaink észszerű, praktikus felhasználását az ófaluban élők is érzékelhetik: másfél kilométer hosszan került sor járdaépítésre, felújítottunk egy szolgálati lakást, a plébánia kerítését, s egy új közösségi teret is létrehoztunk. Tavaly fontos változást jelentett a parkolási díj bevezetése, amely ötvenmillió forinttal növelte a város büdzséjét – a tapasztalatokat hasznosítva e téren idén kisebb változásokat kívánunk bevezetni. A város népszerűsége természetesen érdemben befolyásolja a képviselő-testület döntéseit. Az állandó lakosok komfort érzetének biztosítása mellett előtérbe kell helyeznünk a turisztikai vonzerő megtartását – ezt pedig csak folyamatos fejlesztésekkel érhetjük el. Érthető tehát, hogy beruházásaink között kiemelten szerepel a vendégek által favorizált vízparti terület. Ennek centrumában a rendezvénytér és környezete áll: tavaly továbbépítettük a sétányt, játszótereket alakítottunk ki, idén pedig megtörténik a Kiss Ernő utca teljes rekonstrukciója. A munkálatok keretében bővítjük a parkolóhelyek számát, biztosítjuk a csapadékvíz elvezetését, s megtörténik az árkok lefedése – költségvetésünkben százharmincnégymillió forintot biztosítottunk erre a feladatra. Reményeink szerint még ebben az évben megkezdődik a multifunkcionális rendezvénycsarnok építése, s bár ezt eredetileg pályázati forrásból kívántuk megvalósítani, várhatóan az önkormányzatnak is hozzá kell járulnia a költségekhez. Jelenleg több olyan fejlesztési elképzelésünk van, melyek megvalósítása áthúzódhat a következő évekre. Ezek közé tartozik az őstermelői piac kialakítása, a kishajó kikötő korszerűsítése, mellyel a Bácskai utca a parti korzó ékkövévé válhat. Zamárdi híres lokálpatrióta polgárairól is: törvényszerű tehát, hogy a civil szervezetek működésének támogatását a város 2019-es költségvetésében is deklaráljuk.

Hidvégi József – Fonyód

Három évtizede, 1989. március 1-jén Fonyód végre visszakapta a régióban betöltött szerepéhez méltó státuszát: várossá avatták. Képviselő- testületünk a tisztelgés sajátos módját választotta a jubileum alkalmából: az új évet négyszázhúszmillió forintos pénzmaradvánnyal kezdtük, s ez példa nélküli településünk történetében. A számla „vastagságát” tovább gazdagítja, hogy már két pályázati forrást is tartalmaz: rendelkezésünkre áll további kétszáznegyvenmillió forint az óvoda felújítására, s négyszázhetvenmillió a Fonyód – Csiszta kerékpárút kivitelezésére. Ez a napi helyzet, ám az elmúlt év sem múlt el sikerek nélkül. A legjelentősebbnek a piac háromszázmillió forintos korszerűsítését tartom – ezt az összeget egyébként még harmincmillió forinttal egészítette ki önkormányzatunk. Ebből az összegből az érintett kereskedők, árusok kérésére újabb elárusító helyeket hoztunk létre, s térkövezéssel, parkosítással esztétikusabbá tettük a környezetet, míg idén új piacfelügyeleti épületet avathatunk. Ismeretes, hogy a fonyódi piac a déli part egyik leglátványosabb turisztikai attrakciója, ahol az őstermelők, a népi -és iparművészek termékei mellett a bolhapiac látványa, kínálata is igazi vonzerőt jelent. A jelenlegi tízezer négyzetméteres terület bővítése indokolt, az érdeklődés pedig soha nem látott mértékű. Ez indokolja, hogy a piacot a már megszokott szerda – szombat mellett május elsejétől szeptember végéig hétfői napokon is üzemeltessük. A kereskedők pozitív visszajelzését bizonyára befolyásolta az a tény is, hogy a bérleti díj nem változott. Örömteli, hogy az új sportcsarnok építése látványos szakaszhoz érkezett, s vélhetőleg a következő télen a belső munkálatok is befejeződhetnek: a létesítményben a kézilabda nagyságú játéktér mellett ezer fő elhelyezésére nyílik lehetőség, s ezzel bővül a fonyódi rendezvények helyszíne. A csarnok közelében épül fel az élőfüves, valamint a kétharmados műfüves labdarúgó-, a gördeszka-, a grundfoci pálya és a fittnesz park, de a teniszezőkről sem feledkezünk meg. A régi csarnok sem marad kihasználatlanul, funkciójáról hamarosan döntünk. Az óvoda felújítása e hónap végén kezdődhet, s várhatóan szeptember elején költözhetnek ide ismét vissza a gyermekek. A balatoni bringakörút nyomvonalának kijelölése is hamarosan a testület elé kerül, a munkálatok nyár végén indulhatnak. Saját beruházásaink közül ki kell még emelnem az utak, járdák építését, a csapadékvíz elvezetésének megoldását több területen, s talán nem meglepő: újabb kilátó építésére nyújtottunk be pályázatot, míg a Valkó-kilátó a statikai vizsgálatok befejezése után visszakerülhet eredeti helyére.

Dorogi Sándor – Balatonszárszó

Minden év kezdete egy sorsvetés! Tervezhet a képviselő- testület reálisan és erőn felül, a végső számvetést a lakosság, a vállalkozók, az ide jövő nyaralók végzik el. Reményeinken felüli milliókra tett szert önkormányzatunk az elmúlt évben. Ezt az együttműködést szeretném megköszönni az egész közösségnek, mert sokaknak erőn felüli teljesítményre volt szüksége, hogy ismét rekordokat döntsünk. Köszönet azoknak a helyi vállalkozóknak, akik minden eddiginél több iparűzési adót fizettek be. Köszönet az öt – régi és újonnan megnyílt – szállodánknak, amelyek közül vannak egész évben telt házzal üzemelők is. Az idegenforgalmi adóbevételünk példás alakulása nekik köszönhető, és azoknak a nyaraló tulajdonosoknak, akik egyre jobban értékelik a Szárszó kártya jelentőségét, és azt, hogy minden forinttal a település fejlesztéséhez járulnak hozzá. Köszönet a vendéglátóknak, a kereskedőknek, akik egyre magasabb színvonalon látták el a nyáron ide érkező sok tízezer vendéget. Köszönet a központi strand személyzetének, akiknek a csúcsra járó napokon több ezer vendéget kellett minél gyorsabban beengedni, kiszolgálni. Köszönet a kulturális, a művészeti programokban résztvevőknek, kiváltképpen a Szárszó Tévé stábjának, hiszen a nyári több mint száz rendezvény is hozzájárult a bevételünk emelkedéséhez. Van a településünknek néhány közcélú alapítványa, melynek számláját több támogató gyarapította. Köszönet érte. Minden elismerésem a településünkön működő civil szervezeteké, akik élik, lakják, szeretik Szárszót és egymást, és minden közösségi összejövetelen ők mutatnak példát az önzetlen összetartozásból. A település képviselő-testülete igyekezett ezekkel a bevételekkel jó gazda módjára sáfárkodni. A legnagyobb fejlesztések a gyermekintézményekben történtek. Megnyitottuk a bölcsődét, a gyermek- és közétkeztetés konyháját kívülről, belülről felújítottuk. A Százszorszép óvodában szinte csak a falak a régiek, mert a bútorzat, a játékszerek több millióból újultak meg. A múlt évben is 40-50 idős ember házi gondozását vállaltuk, de ennél sokkal több a szociális étkezők száma. Erőn felüli teljesítmény volt alkalmanként a település tisztán tartása, hiszen nagyon sok, korábban a közfoglalkoztatásban dolgozónak sikerült egész éves állasban elhelyezkedni. Egy maroknyi csapat végezte a tisztán tartást, a hatalmas füves és virágos területek ápolását. A vendégek is rendre dicsérik a parkjainkat, de értékelte a Virágos Magyarországért zsűrije is, amiért különdíjat kaptunk. A másik sokat emlegetett elismerés a biztonság. A polgárőrség csapatának köszönhető, hogy Szárszó békés, nyugodt település, amit szintén magas kitüntetéssel díjaztak. Ha ez 2019-ben is ilyen lendülettel folytatódik, akkor kívánom, hogy ez az év is ilyen legyen, vagy egy kicsivel még jobb! Teendőnk lesz bőven: a termelői piac megépítése, a polgármesteri hivatal felújítása, és a turizmus további fejlesztése.