Református templom épül Balatonakarattyán

Az alapkő letételénél Kontrát Károly is beszédet mondott

A Dunántúli Református Egyházkerület néhány héten belül a második református templom alapkövét tette le: előbb Herenden, majd Balatonakarattyán. Mindkét helyen szükségessé vált a templom, mert a helyi reformátusság „kinőtte” az eddigi imaházakat. Balatonakarattyán már tulajdonképpen állnak a majdani templom oldalfalai, várható tehát, hogy az ottani református gyülekezet hamarosan birtokba veheti, és hitéletének megélésével valóban templommá teheti ezt az épületet. Az alapkő ünnepélyes letételére istentisztelet keretében került sor. Steinbach József püspök igehirdetésében a Zsoltárok Könyve 90. fejezete verseinek alapján a tőle megszokott meggyőző erővel szólt az Úristen megtartó kegyelméről, ennek mostani megnyilvánulásaként említette a templomépítést. Császár Attila, a Veszprémi Református Egyházmegye esperese imádságban kérte a Minden Kegyelem Istenének áldását az építkezésre, a majdani templomra, főként pedig a remélhetőleg gyarapodó gyülekezetre. Köntös László főtiszteletű úr, a Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője kifejtette, hogy az építkező gyülekezetnek határozott jövőképe van. Ez az építkezés is bizonyítja, hogy mi, itt a Kárpát-medencében jelentjük Európát a fogalom klasszikus értelmében. Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka, az Országos Zsinat nem lelkészi elnöke kifejtette köszöntőjében, hogy miközben Európa nyugati részében egyes templomokból hangversenyterem, múzeum, netán vendéglő, avagy éppen diszkó lesz, sőt templomokat bontanak le, addig mi itt templomokat építünk. Ezekben reménységünk szerint majd hangzani fog a megváltás örömüzenete, betölti őket a hívek hálaéneke, színhelyei lesznek a további megtartatásunkért mondott imádságoknak. Mi nem akarjuk követni az ott tapasztalható önfeladást, mert mi keresztyének és magyarok akarunk maradni. Kontrát Károly, a választókerület országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára őszinte lelkesedéssel üdvözölte a templomépítés szándékát, köszöntötte az építtető református közösséget, és ígérte a kormány segítő közreműködését. Matolcsy Gyöngyi, Balatonakarattya polgármestere köszöntésében elmondta, hogy a helyi reformátusság már hét évtizeddel ezelőtt akart templomot építeni, ám a történelmi viszonyok ezt akkor nem tették lehetővé.