Fél évszázadnyi merítés a múltból

Gyűjteményes kötetet adott olvasóinak kezébe a keszthelyi Kardos Gy. József az idén megjelent újabb szépirodalmi munkájával. A nyugalmazott magyar és történelem szakos tanár a helyben születő irodalom gazdagítója. Mostani kiadványával a pedagógusi és írói pályája mintegy 50 évére pillant vissza, mialatt közel ezer publikációja készült el különféle témakörökben. Ezek részben nyomtatásban jelentek meg, többek pályázatokon szerepeltek eredményesen, jelentős részük előadásokra, ünnepi megemlékezésekre készült, számos anyag pedig a tanításának részét képezve hasznosult. Emléknél többek ők című kötete részben már korábban megjelent anyagokból való válogatást tartalmaz. Olvashatunk Keszthely városához kötődő személyiségekről, költőink, történelmi nagyjaink munkásságának elemzéséről. Simon István sorsként megfogalmazott ars poeticájáról úgy, mint Bazsi szülöttje által hagyott örökségről azon versekkel együtt, amelyek e táj lakóinak környezetéről szólnak. Felvillan Szabó István, Cserszegtomaj szülöttének munkássága, akinek nevét ma a település általános iskolája viseli. A szerző rokoni köréből idézi meg Bella Mihály (ükapa) Rezi, Gyerák István (nagyapa) Felsőpáhok tanítóját. Fellelhetjük Czóbel Minka, az elfelejtett költőnő alakját, akihez többek közt az egyik legnépszerűbb magyar nótánk, a Száz szál gyertya szövege kötődik. A számos lapban publikáló szerzőnő versére Fráter Lóránd talált rá, s zenésítette meg azt, majd később többet is. Kardos Gy. József ugyanakkor rámutat, hogy Czóbel Minka igazi költészetét nem a sikeres nótaszövegek jelentik, elfeledett életműve érdemli a nagyobb figyelmet, munkásságának visszaidézést. A műben szereplők életétől fogant gondolatot tükrözi az új Kardos kötet címe is: Emléknél többek ők. Értékek tárulnak fel, melyek inspirálók, hogy így tekintsenek rájuk az olvasók is. Horányi Árpád