Új kihívások előtt a Balaton

A BFT Közbiztonsági Testületének állásfoglalása

Az elmúlt években jelentős változáson ment keresztül a Balaton Régió. Megváltozott a vendégkör generációs-, valamint nemzetközi összetétele, erősödött az ifjabb korosztályok érdeklődése és vonzódása a nemzetközi trendeken alapuló szórakozási lehetőségek iránt. A nyári szezon megnyújtása, valamint az elő- és utószezon kihasználása, továbbá a téli Balaton speciális lehetősége is újabb és újabb attrakciókat, kínálatokat generált és generál. Ezzel együtt a kikapcsolódási-, szórakozási- és sport tevékenységekhez tartozó eszközök és módszerek is megújultak, a korábbiaknál korszerűbb és egyben a hagyományos megoldásoktól olykor merőben eltérő élvezeti-, használati módokat kínálnak. Érzékeljük a fenti változások okán kialakuló feszültségeket a hagyományos balatoni érzés csoportjába tartozó élményeket kedvelő rétegek, valamint az új-, innovatív és ezzel együtt olykor másokat zavaró, jelentős kölcsönös toleranciát igénylő szórakozások iránt érdeklődő korosztályok, vendégrétegek között. Ezt a feszültséget olykor a média egyes megjelenései, a helyzetet és a hirdetett, vagy éppen kritizált módszereket, az eszközök valós jellemzőit nem, vagy nem teljes körűen ismerő személyek, érdekcsoportok képesek és olykor készek is fokozni. A Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Testülete statútuma alapján foglalkozunk a Balaton Régió köz- és vízbiztonsági állapotának elemzésével, a veszélyhelyzetek feltárásával, a lehetséges fejlesztési megoldások bevezetésével, a lakosság- és a vendégkör tájékoztatásával, a felkészítő-, prevenciós- és megelőző intézkedések kezdeményezésével. A jogszabályi helyzet elemzésével és szükség esetén a kodifikációs folyamatra vonatkozó javaslatok kidolgozásával, továbbá a jogi változások elérése érdekében a politikai döntéshozók tájékoztatásával, érveléssel és meggyőzéssel élhetünk. A Közbiztonsági Testület összetétele teljes mértékben megfelel a tevékenységünk jogi- és szakmai kereteit meghatározó statútumunknak. A Testület munkájában részt vesznek az érintett három megye felsőszintű rendőri vezetői, a katasztrófavédelem és a munkájukat segítő társadalmi szereplők és szakági vállalkozások vezetői, a vízbiztonság- és vízimentés megteremtésében felelősséget viselő rendészeti-, állami és társadalmi szervezetek, sportági szövetség vezetői, illetve delegáltjai, a polgárőrség-, továbbá a bűnmegelőzés országos testületeinek vezetői, képviselői. Munkánkat az a társadalmi felelősségvállalás jellemzi, amelynek célja a Balaton – mint sokcélú szabadidős tevékenységekre alkalmas legnagyobb európai tó – vonzerejének fokozása. Számos nemzetközi fórum és testület véleménye szerint a Balaton Európa legbiztonságosabb tava, amelynek elérésben a tó fekvése, mérete, mélysége, hőmérséklete és biológiai- továbbá kémiai jellemzői mellett a viharjelzés több technológián alapuló rendszere, a tó mellett működő meteorológiai elemző-, riasztó és tudományos értékelő obszervatórium munkája, a sürgősségi ellátásra is felkészített mentőhajók, a strandi mentőőri szolgálat, a műszaki mentésre alkalmas kiképzett személyzet és technológia is jelentős szerepet játszik. A szárazföldi biztonságot a rendőrség tevékenységirányító központjai irányításával működő megyei- és városi egységek, a polgárőrségek több száz önkéntes segítői, a bűnmegelőzésben és az áldozatvédelemben dolgozó személyek teremtik meg. Az önkéntes tűzoltó egyesületek egyre nagyobb száma működik készenléti szolgálatként, amely így a tűzoltási- és műszaki mentési feladatok mellett polgárőri- és elsősegélynyújtó-, vagy mentési feladatokra is bevonható. Mindezeknek a szervezeteknek a munkáját a Balaton Régió idegenforgalmi vonzerejének növelése érdekében az összes kiemelt nagyrendezvény adta feladatok esetén koordináljuk, a rendezvények jellemzőit értékeljük, elemezzük és ha szükségesnek látjuk, lépéseket kezdeményezünk a jobbítás, a biztonság növelése érdekében. Az elmúlt évben ezen célból kezdeményeztünk vízbiztonsági fórumot a 2017. évben tragikusan magas számú vízi áldozat okán. Megalkottuk és végrehajtjuk a MENTŐÖV nevű széleskörű prevenciós programot. A vízibiciklikről történő fürdőzés veszélyei, majd a 2018 augusztusi újabb gyermek áldozat okán – alapos vizsgálat és elemzés után – jogszabály módosítást kezdeményeztünk a vízibiciklik használatának biztonságosabbá tétele érdekében. Kezdeményeztük a többnapos szabadtéri zenés rendezvények nyugalmat zavaró éjszakai programjainak lakossági bejelentései alapján az ezzel foglalkozó szakmai- és társadalmi fórumnak a megszervezését, az ott elhangzottak alapján további egyeztetést folytattunk, majd szervezési intézkedéseket, illetve jogszabály módosítást javasoltunk. Az újabb innovatív sport- és közlekedési eszközök megjelenésekor a BFT felkérésére elemeztük azok balatoni használatát szabályozó jogszabályi hátteret, a felelősségi környezetet, valamint infrastruktúrális helyzetét, a már néhány éve működő eszközök generálta helyzetet és szabálysértési-, valamint baleseti statisztikáit. Ez vonatkozott a jelentős mértékben megnövekedett számú motorcsónakra – amelyek a nagyságrenddel növekvő számú és létszámú vízi sportokhoz kapcsolódó edzői-, kísérői feladatokat látnak el -, a nagy sebességre képes siklószárnyas vitorlás jollékra, és a tengeri körülményekre fejlesztett szintén nagy sebességre képes többtestű vitorlás hajókra, a jelentős számban megjelent elektromos hajókra, valamint az elektrojetre, valamint az új vízi sporteszközökre – mint a SUP, vagy az elektrosurf – is. De foglalkoztunk az örvendetesen növekvő horgászturizmus azon jellemzőivel is, amelyek problémát jelentenek, vagy jelenthetnek mások számára, vagy a befolyással lehetnek a víz minőségére. Példaként említhetjük a csónakból való horgászat személyi biztonsági kérdéseit, a nagy távolságú parti horgászat- a behúzós bojlis technika – konfliktusait és veszélyeit, vagy a vegyi anyagokkal kevert nagy mennyiségű csalianyagnak a víz minőségére ható tényezőjét is. Mint az előző gondolatokból is látható, a Balaton Fejlesztési Tanács, illetve az annak keretében működő Közbiztonsági Testület minden ismert, vagy prognosztizálható veszélyhelyzet mérséklésére, elkerülésének segítésére, vagy megoldására kész. Nem vagyunk azonban feljogosítva – a Testület összetétele alapján kompetenciánk sincs arra -, hogy az egyes megjelenő eszközök és jelenségek hasznáról, szükségességéről, a Balaton idegenforgalmi arculata változásáról, az egyes érdekcsoportok által kezdeményezett programokról, fejlesztett eszközökről és módszerekről véleményt formáljunk, annak hasznosságát, vagy célszerűségét a biztonsági aspektusokon túl vizsgáljuk. Ugyanakkor a Testület minden tagja a Balatonért felelősséget érző szakember, így testületi véleményként fogalmaztuk meg, hogy az egyre kiterjedtebb „konfliktusmátrix” megoldása érdekében mielőbb kezdődjön meg a turisztikai szakemberek, önkormányzati képviselők, a balatoni- és szakmai érdekképviseleti szervezetek vezetői és delegáltjai, a szociológusok és minden véleményformáló állampolgár részvételével az a társadalmi egyeztetés, amelynek eredménye az élhető-, fenntartható- és idegenforgalmi bevételt is jelentő, az unokáinknak is élvezetet nyújtó Balaton jövőképének megalkotása lehet. Jamrik Péter közbiztonsági tanácsos a BFT Közbiztonsági Testület elnöke