Konferencia az európai nagy tavak fejlesztési lehetőségeiről

A Balaton Fejlesztési Tanács megbízásából munkaszervezete, a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség 2019 májusában konferenciát szervezett Balatonfüreden az európai tavak közös problémáinak és fejlesztési lehetőségeinek feltárása érdekében. A rendezvény az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának finanszírozásával, a „Tudomány és a régiók találkozása” című program keretein belül valósult meg. A konferencia célja a döntéshozók figyelmének felhívása volt az európai tavak jelentőségére, ezáltal azok gazdasági és természeti szerepére, melyeket fenntartható módon meg kell őrizni. A nagy tavak térségei speciális területek, speciális fejlesztési, igazgatási kihívásokkal. A tavak jelentős része több országhoz, régióhoz vagy közigazgatási egységhez tartozik, ami megnehezíti a területileg egységes, azonos koncepción alapuló kezelést és EU-s, valamint nemzeti regionális forrásokból való finanszírozását. Annak ellenére, hogy a tavak különböző földrajzi adottságokkal rendelkeznek, számos hasonló környezeti-gazdasági problémával kell szembenézniük Európában. Általánosságban elmondható, hogy a tavak jelentős mértékben ki vannak téve a környezeti változásoknak (vízminőséggel, vízmennyiséggel kapcsolatos problémáknak), vagy akár a globális éghajlatváltozás hatásainak. Rendkívül sérülékeny területek, érzékenyen reagálnak a globális és helyi változásokkal szemben. Gazdasági szempontból a tavakra túlnyomó részben a turisztikai hasznosítás, szezonális leterheltség jellemző. A konferencián tavakkal foglalkozó nemzetközi szakemberek, szakpolitikusok, valamint a regionális döntéshozatalban érintett politikusok és szakértők vettek részt. A meghívott előadók között szerepelt Navracsics Tibor, európai uniós biztos, az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős tagja, Hölvényi György, európai parlamenti képviselő, a Fejlesztési Bizottság valamint a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság tagja, valamint Botos Barbara, az Innovációs és Technológiai Minisztérium klímapolitikáért felelős helyettes államtitkára. A konferencián elhangzott, hogy a tavak kezelésében szemléletváltásra van szükség, amely eredményeként a tavak a változó környezeti viszonyok között (pl. klímaváltozás) is biztosítani képesek az emberiség életében betöltendő szerepüket. Jelenleg azonban nem létezik a tavakra és térségeik integrált fejlesztésére vonatkozó politika. A meglévő ágazati politikák nem kezelik összetettségüknek és jelentőségüknek megfelelő szinten a nagy tavakat, holott mindegyik tagállamban jelentős természeti és gazdasági értéket, valamint nagy társadalmi jelentőséget töltenek be. A konferencia előadói hangsúlyozták, hogy az európai tavak integrált, programalapú fejlesztésére van szükség, mely szem előtt tartja a helyi és térségi igényeket is. A tavak kiemelt szerepet játszanak Európa jövőbeni környezeti sokszínűségének javításában, emiatt szükséges EU szinten a tavak fenntartható kezelésének elősegítése, a feladatok koordinálása, valamint egy tófejlesztési alap létrehozása, ahova Európa nagy tavai részéről integrált projekttel, programokkal tudnak pályázni a térségi szereplők.