Jelentős források az önkormányzatok számára

Száznegyvenmillió forintos pályázatot írt ki a Balaton Fejlesztési Tanács

A Balaton Fejlesztési Tanács kiemelten fontosnak tartja a térség életében a fenntarthatóság kultúrájának megjelenését mind az épített környezet, a természeti területek megóvása, kezelése, a lakosság életmód- és szemlélet változása, az ember és a természet kapcsolata terén. Ez a cél jelenik meg a térség hosszú távú fejlesztési programjában is: „A Balaton térsége az egyedülálló természetes környezetben, az egészséget és a fenntarthatóságot kiemelten kezelő, a környezetkímélő technológiák alkalmazásának széles körű elterjedését támogató és ennek következtében lakói és vendégei számára magas minőségű környezetet biztosító térséggé kíván válni.” A kitűzött célok eléréséhez a Balaton Fejlesztési Tanács ebben az évben is jelentős anyagi támogatást nyújt. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által biztosított forrás terhére pályázatot hirdet a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben található településfejlesztési beruházások megvalósítására, a következő témákban: – Parti sétányok kialakítása, fejlesztése – Települési zöldfelületek kialakítása, rehabilitációja – Partvédőművek fejlesztése – Felhagyott temetők, kegyeleti parkok rehabilitációja – Helyi értékeket bemutató és/vagy közösségfejlesztést célzó közterületi fejlesztések. A kitűzött célok eléréséhez a BFT a pályázati felhívás 3. számú mellékletében található Fenntarthatósági útmutatóval kíván segítséget nyújtani. Az útmutató a települési zöldinfrastruktúra elemei – a növényzettel és vízzel borított felületek, mint fásított közterek, közkertek, közparkok, játszóterek, fasorok és zöldsávok, vízparti zöldsávok, intézménykertek, zöldtetők, zöldfalak – kialakításához ad tervezési-megvalósítási szempontokat, ötleteket. A kiíró ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy az útmutatóban szereplő zöldfelület-fajták nem mindegyike tartozik a jelen pályázat alapján támogatható körbe! A pályázat meghirdetésekor a rendelkezésre álló forrás száznegyvenmillió forint. Pályázatot nyújthatnak be a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településeinek helyi önkormányzatai, illetve a helyi önkormányzatok 100%-os tulajdonában lévő vagyonkezelő, településüzemeltető gazdasági társaságok. A pályázati kiírás keretében egy település vonatkozásában csak egy pályázat támogatható, s csak a pályázat meghirdetését követően megkezdett beruházások lehetnek érintettek. A pozitív elbíráláshoz természetesen más kritériumoknak is meg kell felelni. Támogatás abban az esetben nyújtható, ha a pályázó megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, s a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, valamint jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül. Nem köthető támogatási szerződés azzal a pályázóval, amely nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény meghatározott követelményeinek. Fontos tudnivaló, hogy a beruházások során a felhívás részét képező útmutatóban felsorolt és a projekt keretében értelmezhető akadálymentesítést meg kell valósítani. Ennek igazolására rehabilitációs szakmérnöki jogosultsággal rendelkező tervező vagy rehabilitációs szakmérnök által aláírt nyilatkozat becsatolása szükséges. A pályázónak vállalnia kell a támogatásból megvalósított fejlesztés üzembe helyezésétől számított legalább 5 évi, a pályázati célnak megfelelő fenntartását. A kettős finanszírozás elkerülése érdekében a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg benyújtott-e, és ha igen, mikor és hol! A pályázattal igényelhető támogatás visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás – vissza nem térítendő támogatás, melynek nagysága egymillió forinttól tizenötmillióig terjed, s függ a lakosság számától és a település fekvésétől is. A támogatott projektnek legkésőbb 2020. október 31-ig kell megvalósulnia. A projekt megvalósításához a jelen pályázat keretében igényelt támogatáson felül saját forrás és egyéb források vehetők igénybe. A támogatás folyósítása a szakmai-pénzügyi beszámoló – a Balaton Fejlesztési Tanács általi – elfogadását követően utó- vagy szállítói finanszírozással, forrásarányosan történik. A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további felvilágosítás kapható a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. (8600 Siófok, Batthyány u. 1.) alábbi munkatársainál 2019. 06. 01 – 07.26. és 2019. 07. 27 – 2019. 08. 02. között. Név, beosztás: dr. Horváthné Labát Márta projektmenedzser, Fekete-Páris Judit gazdasági igazgató. E-mail cím: labatmarta@ balatonregion.hu