Mérlegkészítés a választási ciklus végén

Interjúk tóparti polgármesterekkel

A mögöttük álló öt esztendős ciklusról számadást készítenek választóiknak a polgármesterek és a képviselő-testületek. Lapunk is felkeresett néhány Balaton-parti polgármestert, felajánlva a publicitás lehetőségét. Munkatársaink Almádiba, Boglárra, Fonyódra, Földvárra, Füredre, Lellére, Kenesére, Máriafürdőre, Szárszóra, Szentgyörgyre és Zamárdiba látogattak el.

Keszey János – Balatonalmádi

Soha nem pályázott ennyire sikeresen Almádi, mint a mögöttünk álló ciklusban – ám ebből gondok is adódtak, hiszen némelyiket késve bírálták el. Ugyanakkor csaknem valamennyihez önerővel is kellett rendelkeznünk. Tudomásul kell vennünk, hogy nagyobb célokat csak pályázat útján lehet elérni. A számok nyelvén: az összesen tizennyolc (TOP-os, KÖFOP-os, BM-es, vidékfejlesztési) pályázat 3.2 milliárd forintot hozott a város konyhájára, melyhez mintegy egymilliárdot álltunk a saját büdzsénkből. A legnagyobb beruházást az új óvoda építése igényelte. Menet közben számos nehézséggel kellett megküzdeni, de az ősz folyamán már benépesülhetnek a minden igényt kielégítő helyiségek. A Bajcsy-Zsilinszky utcai óvoda főzőhelyiségeinek teljes felújítása nyolcvanmillió forintot igényelt. A vörösberényi városrész történelmének legnagyobb fejlesztéseit könyvelheti el: megújult a rendelőintézet, ahol a házi- és gyermekorvosi, a védőnői szolgálat, továbbá a posta kapott otthont. Ismeretes, hogy a Veszprém és Almádi közötti kerékpárutat – öt kilométer hosszan – összekötötték a 71-es fűúttal sok helyen párhuzamosan futó balatoni bringakörúttal. A ciklus egyik nagy sikere a Magtár épületének megvétele (ma itt kiállítások, zenei események váltják egymást, s szinte minden hétvége „foglalt” pl. esküvő miatt), valamint a kolostoregyüttes birtokba vétele (ezt térítésmentesen kapta meg az önkormányzat). Hatalmas potenciál a város kulturális életében ezen műemlékek birtokba vétele. A néhai Kerényi Imre nevéhez fűződő programok már folynak, s nem lesz hiány a színvonalas kulturális rendezvények terén sem. A városfejlesztési filozófia szerves része az energiatakarékos gazdálkodás. Így kerülhetett sorra (pályázati és saját erőből) a gimnázium kollégiumi épületének energetikai felújítása. Mindezidáig nem kerülhetett sor a városháza épületének ugyanilyen célú rekonstrukciójára, jóllehet a nyertes pályázat már a tarsolyunkban van. Ezek a munkálatok áthúzódnak 2020-ra. A sport és az egészséges életmód kedvelői, követői számára jó hír: már a közbeszerzés vége felé járnak a sportpálya- beruházás terén. A lozsántai városrészben rövidesen megjelennek az első munkagépek. Az új ciklusra is készek a város tervei. Mindenekelőtt a megkezdett projekteket kell befejezni. Már beadtuk (ám a bírálatára még nem került sor) a bölcsőde építésére a pályázatot, s szeretnénk, ha a város egyik nagyon értékes, Balatonparti ingatlanján (a jelenlegi sportpálya helyén) egy turisztikai célokat is szolgáló komplexum létesülne. Ehhez azonban tőkeerős befektetőre is szüksége van Balatonalmádinak.

Galácz György – Balatonmáriafürdő

Jelentős beruházások történtek az elmúlt választási ciklusban településünkön, s ebben élen járt önkormányzatunk is. Legfontosabb feladatunknak az alapellátás színvonalas biztosítását tekintettük, de nem mondtunk le az infrastuktúra folyamatos fejlesztéséről sem. Ennek érdekében számos pályázati lehetőséget használtunk ki a hamarosan véget érő önkormányzati ciklusban. Régi gondunk oldódott meg a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésével – ezt háromszáztizenkétmilliós támogatásból valósítottuk meg -, bár e téren maradt még némi adósságunk. A védőnői és az orvosi rendelő felújítására nyolcvanhétmillió forintot fordítottunk, s még ebben az évben hárommilliót költünk orvosi eszközök beszerzésére, ezzel is jelentősen javítjuk az ellátás színvonalát. Számos utcát aszfaltoztunk, járdákat újítottunk fel, a körforgalomtól a Nyugati- övcsatornáig tartó szakaszon pedig elkezdődtek a munkálatok: jelenleg a közművek, gáz, villany, vízhálózat korszerűsítésén dolgoznak a szakemberek. Látványos minőségi átalakuláson estek át fürdőhelyeink: több mint százhetvenmilliót költhettünk a központi fizető- és a két szabadstrand megújítására. Folyamatban van a helyi klímastratégia kialakítása Balatonmáriafürdőn: a klímatudatosságot erősítő eszközökre, programokra Balatonfenyvessel együtt pályáztunk és nyertünk el összesen tizenhárommillió forintot. Ebben a ciklusban – szintén pályázati pénzből – a környezettudatos hulladékgazdálkodás népszerűsítésére kétmillió forintot nyertünk el. Örvendetes, hogy a település központjának részeként a vasútállomás és környéke is új arculatot kapott, ám az épület felújítása még folyamatban van. Erre a feladatra kétszázmillió forint pályázati forrás áll rendelkezésünkre. Az idegenforgalom Balatonmáriafürdő lakóinak legfőbb megélhetési forrása, ezért kiemelt feladat a település turisztikai vonzerejének növelése, a már folyamatban lévő és előkészített beruházásokkal, az aktív turizmusoz köthető szolgáltatások fejlesztésével. Élhető, kedvelhető községet akarunk télen-nyáron – törekvéseink sikerességét bizonyítja, hogy Máriafürdőn folyamatosan emelkedik a lakosság száma. Kiemelt feladat: a település turisztikai vonzerejének növelése, a már folyamatban lévő és előkészített beruházásokkal, az aktív turizmushoz köthető szolgáltatások fejlesztésével. E teendők közé tartozik a település központjának rekonstrukciója, a Bárdos Lajos sétány melletti közterületen egy aktív szabadidőpark kialakítása, s a teljes partszakaszunkon a horgászturizmus feltételeinek biztosítása.

Mészáros Miklós – Balatonboglár

Szilárd meggyőződésem, hogy a bogláriak nem csak elégedettek – büszkék is lehetnek településükre, hiszen jelentős fejlesztések tanúi lehettek. Béke és biztonság van a városban, és a további beruházásoknak immár nem a pénz hiánya volt az akadálya, hanem a helyi vállalkozói kapacitások elégtelensége. Egy rövid leltárt azért érdemes az olvasók elé tárni, s ezzel hitelesen nyomon követhetők az egyes tételek. Az első évek sikeres energetikai pályázatainak köszönhetően korszerűsítettük az általános iskolát, az Acsády kastélyt, a kollégiumot, a városházát, s megújult a Fischl-ház is. Középületeink gyönyörűek, és az elmúlt kilenc évben szinte mindegyik teljes mértékben megújult – jelenleg a kultúrház rekonstrukcióján dolgoznak a szakemberek. A városi beruházások mellett meg kell említenem, hogy felépült a Datalogic korszerű üzeme, s minden igényt kielégítenek a Nemzeti Kézilabda Akadémia létesítményei. A nagyforgalmú közlekedési utak mellett számos járdát és mellékutcát is felújítottunk. A ciklus vége felé közeledve pörögtek fel igazán az események, hiszen számos projekt kivitelezése kezdődött meg. Ezek közé tartozik a Platán strand szinte teljes átépítése több ütemben. Az egyik már elkészült, másik része ősszel folytatódik, a harmadik pedig közbeszerzés alatt van. Sorolhatom a további nagy beruházásokat, a Gömb kilátót, a kalandparkot, a Buborék fürdőt, amely idén valóban csúcsra lett járatva. Jól döntöttünk akkor is, amikor – a szoros határidő ellenére – megkezdtük strandjaink felújítását. mert a végeredmény lenyűgöző, s ennek köszönhetően még a Jankovichtelepen is megnyugodtak a kedélyek. Turisztikai jellegű beruházásaink már meghozták gyümölcsüket: 10%-os emelkedést mutatnak az idegenforgalmi adóbevételek az elmúlt évhez képest, a város népszerűségét pedig az ingatlanárak jelentős emelkedése is hűen tükrözi. Örvendetes, hogy Szőlőskislak fejlesztése is új lendületet kapott. Boglár egyik legnagyobb gondja a szűkös parkolási lehetőség. A központ beépítettsége, illetve a zöldterületek nagysága kizárja, hogy a belvárosban lényeges bővítést hajtsunk végre, ám néhány tucatnyi autó elhelyezését a Kikötő utca környékén még meg tudjuk oldani. Szólnom kell a testületi munkáról is. Tény, hogy nem voltunk mindig egységesek – a vitákat azonban konstruktívnak, előremutatónak jellemezhetném. A képviselő-testület tagjai valamennyi jelentős, a város jövőjét érdemben befolyásoló projekt esetén azonosan foglaltak állást. Köszönöm nekik, hiszen javaslataikkal, szavazataikkal is hozzájárultak Balatonboglár gyarapodásához. A város nem csak küllemében újult meg – gazdálkodásában is. A növekvő bevételeknek köszönhetően jelenleg nyolcszázmillió forint megtakarítással rendlekezünk. Ez biztos alapot jelent majd új, sikeres pályázatok esetén, ugyanis ebből a jelentős összegből tudjuk az önrészt biztosítani. Feladataink, teendőink, kiadásaink bőséggel vannak: az építőipari árak emelkedése miatt várhatóan többletkiadásra kényszerülünk a kultúrháznál, s a Vörösmarty tér rekonstrukciójának is van még egy üteme. Szabad forrásainkat út- és járdaépítésre, a csapadékvíz elvezetésének megoldására fordítjuk.

Holovits Huba – Balatonföldvár

Második polgármesteri ciklusom végéhez közeledve a 2010-es teendők jutnak először eszembe. Nehéz pénzügyi helyzetben volt a város, s ezért az új testület első feladatai közé tartozott a gazdasági stabilitás megteremtése. E folyamat két részből állt: a kiadások csökkentése, ésszerű racionalizálása, illetve a saját bevételek növelése. Csak így volt elérhető, hogy a település fejlődését garantáló pályázatok önrészét biztosítani tudjuk. Választási programjaimban kiemelt hangsúlyt kapott az infrastruktúra fejlesztése, a turisztikai attrakciók növelése. A vágyakat tettek követték: kerékpárút épült, megtörtént két strand felújítása, s átadtuk a kilátóval is rendelkező hajózástörténeti látogatóközpontot, amely 2016- os megnyitása óta közel kétszázezer vendéget fogadott. Megújult a város szinte valamennyi közterülete: a Kvassay-sétány, a Jubileumi tér, a központi parkoló és környezete. Valamennyi önkormányzati tulajdonban lévő közintézményünket – az óvodát, az általános iskolát, a művelődési házat, a rendelőt – korszerűsítettük, s egyben energiatakarékos fűtési rendszerrel láttuk el. Két ütemben, az úthálózat kétharmadát érintően hajtottuk végre a járda- és útfelújítási programot. Térítés nélkül került önkormányzatunk birtokába a Kulipintyó villa, a települést alapító Széchényi-család nyári pihenőhelye, melyet ugyancsak a turizmus szolgálatába kívánunk állítani. Az itt kialakítandó interaktív kiállításon a XX. századi nemesi életformát ismerhetik meg az érdeklődők. A település centrumában található Kultkikötő is új arculatot kap – a Zöld város program keretében hatszáznyolcvanmillió forintot fordíthatunk a szabadtéri színpad és környezetének rehabilitációjára. Önkormányzatunk számos olyan döntést hozott, mely a földváriak életminőségére is befolyással bír. Szociális programunk kiemelt kérdésköréhez tartozik a családok támogatása, a nyugdíjasok számára az étel kiszállítása. Egészségfejlesztési irodát állítottunk fel, rendszeresek az egészségmegőrző programok, s napjainkban már működik a labor szolgáltatás is: így megóvjuk az érintetteket a Siófokra történő utazástól. Összességében elmondható, hogy az elmúlt fél évtized alatt több mint hárommilliárd forint pályázati forrást tudtunk Balatonföldvár fejlesztésére fordítani. Úgy gondolom, erre az alapra lehet építeni. Ezzel a szemlélettel városunk tovább gyarapodhat, s megvalósíthatja célkitűzéseit. Ezek közé tartozik a Kvassay-sétány korszerűsítése, sportcsarnok és bölcsőde építése, s az óvodai szolgáltatások bővítése.

Hidvégi József – Fonyód

A most záruló választási ciklusban öt és fél milliárd forintot tudtunk fejlesztési célokra fordítani. Elismerésre méltóan magas szám ez, különösen annak ismeretében, hogy 2014-ben nullszaldós évet zártunk – ezt a nem túl kedvező mérleget is csak az állami konszolidációnak köszönhettük. Öt évvel ezelőtt új utakra léphettünk, s régóta dédelgetett vágyaink váltak valóra. Felújítottuk az óvodát, az általános iskolát, félmilliárdot fordíthattunk strandjaink fejlesztésére, épül, s jövőre átadásra kerül az új sportcsarnok – ez utóbbi beruházás értéke eléri a hárommilliárd forintot. Egyre emelkedő bevételeinknek köszönhetően a ciklus közepétől évente százmillió forintot költhettünk út- és járdaépítésre, a legendás fonyódi piac pedig modern köntösben várja a vendégek ezreit. S még az infrastruktúránál maradva: a kerékpárosok biztonságát településünkön már jól kiépített bringaút biztosítja, öt év alatt több száz millió forintot költöttünk a közvilágítás korszerűsítésére, buszmegállók kihelyezésére, víz- és csatornaépítésre. Kiválóan működik – s ezzel a kisrégió lakosságának is ellátást biztosít – az egészségügyi kft., amely huszonkét szakrendelőt működtet. A szakemberek sikeresnek és eredményesnek minősítik az egynapos sebészet bevezetését – az intézmény rangját jelzi, hogy évek óta stabil orvosi gárda gondoskodik a betegek ellátásáról. Hasonlóan pozitív a véleményünk az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokról, amelyek a város működését garantálják. Elismerésre méltó a projektek pénzügyi lebonyolítása – valamennyi zárása kivívta az ellenőrök elismerését is. Fonyód gazdasági stabilitása – a számos önerős fejlesztés mellett – tetten érhető abban is, hogy az elmúlt évi pénzmaradvány megközelítette a kétszázötvenmillió forintot. A város állandó lakóinak száma ötezerháromszáz, ám vonzerejét tükrözi, hogy rövid idő alatt a korábbi mutató százzal gyarapodott, s hetvennel több diák jár a helyi oktatási intézményekbe. Örvendetes, hogy az ingatlanpiacon is kedvező változások álltak be. Néhány év alatt mintegy három-négyszáz ingatlan cserélt gazdát, holott az árak másfélszeresükre emelkedtek. A tudatos városfejlesztésnek köszönhetően számos közterületünk, parkunk újult meg – ennek köszönhető, hogy a Virágos Magyarország mozgalom ítészei minden évben – különböző díjak formájában – elismerik erőfeszítéseinket.

Bóka István – Balatonfüred

Ebben a ciklusban több tervet is készítettünk a város fejlesztésével kapcsolatban, s néhány már a megvalósítás stádiumába került. Alapvetően elértük az öt éve kitűzött célokat, de nem rejtjük véka alá az elmaradottakat sem – ilyen például a máig is napirenden szereplő idősotthon kérdése. A számos eredmény közül kiemelést érdemel a 2017-ben átadott városi uszoda, a három iskola (Radnóti, Eötvös, Szent Benedek) sportlétesítményeinek fejlesztése, a volt zsinagóga városi tulajdonba vétele, a védőnői szolgálat fejlesztése. Az öt év szinte mindegyik strandszezonja felújítással kezdődött, s nagy előrelépés a Zákonyi utcában a 190 férőhelyes mélygarázs, melynek „tetején” közösségi tér jött létre üzletekkel, kiállítóhelyekkel. Nemzetközi szinten is jó visszhangot kapott a város szerepe a „vizes” világbajnokság rendezvényeinek sorában. Idegenforgalmi szempontból a Hotel Füred megújulása is jelentős lépés volt. A helybéliek az utak, járdák, intézmények felújítását értékelhetik. Ez utóbbiaknál hangsúlyt kapott az energiahatékonyság szem előtt tartása. A füredi polgárok és az ide látogatók komfortérzetét növeli az ingyenes wi-fi szolgáltatás, s a helyiek számára szintén ingyenes a parkolás – néhány területet leszámítva. Füreden messze a legolcsóbb a hulladékszállítás díja, s a helyijárati közlekedés is kényelmesebbé vált újabb (Veszprémből átvett) buszok beszerzésével. Balatonfüred kulturális programjainak nagy része ingyenesen volt látogatható. Tetszetősen újult meg a Balaton Szabadidő és Kulturális Központ szabadtéri része, s folyamatosan válnak kulturáltabbá a felhagyott temetők. Ilyen például az ősi városrész, Papsoka környéke. A következő évek tervei közül a lakosságot szolgáló intézmények felújítását tartom kiemelten fontosnak. Ezek közé tartozik a Lóczy gimnázium, valamint három óvoda (a Kiserdei, a Vasút és a Mogyoró utcai) felújítása, és hamarosan befejeződik az egykor Széchényi Ferenc birtokában lévő Szent Benedek iskola kastélyépületének külső rekonstrukciója és a mellette lévő két épület külső megújítása. Az óvárosi rehabilitáció keretén belül már folynak a könyvtár átépítésének munkálatai, a Helytörténeti Gyűjtemény is méltó helyet kap. A régi, markáns arculatú épületeket szeretnénk megvásárolni, hogy megóvásukkal, rendbetételükkel még egységesebb legyen a városrész. Régi vágya a füredieknek, hogy ismét legyen járásbíróságunk. Az északi irányú közlekedést segítheti a Fürdő és a Vázsonyi utcák összekötése. Az évekkel ezelőtt felhagyott szeméttelep rekultivációjával egy ipartelep kialakítása is a tervek között szerepel. A volt Huray-piac helyén mélygarázsos rendezvényközpont létesül, s ami a Balatonnál nem éppen szokványos: 350 méterrel „meghosszabbodik” a part, azaz megnyitjuk a nyugati és a keleti oldalon is a parti sávot a nagyközönség részére. A kemping területén is jelentős fejlesztések várhatók: vitorlás és kajak-kenu centrum, klubház létesül. A Lóczy-barlang mellett látogatóközpont és parkoló várja majd a turistákat. A bevezetőben említett idősotthon pedig a korábbi BM üdülő területén kerül kialakításra. Az új uniós ciklus, a 2023-ban kezdődő Európa kulturális fővárosa (Veszprém) év, s a további pályázati lehetőségek egyaránt biztosítják a város gazdasági, kulturális és turisztikai fejlődését. Füred továbbra is több lábon állva kíván fejlődni: a turizmus, a magasabb szintű szolgáltatások, a humán szolgáltatások, s a kisebb területigényű, környezetbarát ipar révén. Ezekhez a helyi vállalkozásokat kívánjuk helyzetbe hozni.

Kenéz István – Balatonlelle

Bár pusztán statisztikai adatnak minősülhet, számunkra ennél többet jelent az a tény, hogy a most záruló választási ciklusban a középtávú koncepcióban vállalt feladataink 85%-át megvalósítottuk. A legfontosabb teendőink között szerepelt a közintézmények állagának javítása, rekonstrukciója. Így újult meg három orvosi-, s egy fogorvosi rendelő, a civilek háza, a művelődési ház, a könyvtár, az iskola, az öregek napközi otthona. Bölcsődét, három játszóteret építettünk, Irma- és Rádpusztán megoldottuk a szennyvízelvezetés problémáját, korszerű beléptetőrendszert alakítottunk ki a Napfény strandon, a teljes településen modern, energiatakarékos közvilágítás működik. A város egyik kritikus pontja a járdák, utak állapota, bár az elmúlt években e téren már jelentős előrelépés történt. Látványos javulás érzékelhető strandjainkon is – a térítés nélküli igénybevételt biztosító partszakaszon két kilométer hosszan sétányt alakítottunk ki, napelemes közvilágításról gondoskodtunk, vizesblokkok, öltözők épültek, ingyenes wi-fi várja a vendégeket. Számos helyen megújítottuk a térburkolatokat, s sor került a zöldterületek rekonstrukciójára is. S hogy mindezek a beruházások miként valósulhattak meg? Nos, a saját költségvetésünkben biztosított források mellett mintegy kétmilliárd forint pályázati pénz érkezett a városba. Balatonlelle – a visszajelzések alapján – rendkívül népszerű a családok körében. Településünk a hazai úti célok között gyakran szerepelt az elmúlt időszakban a TOP 10- ben, míg a Balaton régióban e téren rendszeresen dobogós helyen végzünk. Elégedettek vagyunk a vendégéjszakák számának alakulásával is: augusztus végéig kétszáztízezer főt regisztráltak munkatársaim. Fejlesztéseink egy része így természetesen a turizmushoz kötődik, ám úgy gondolom: vonzerőnk nem pusztán ezen múlik. Potenciális vendégeink számára a környezet, a szolgáltatások minősége, a szórakoztató programok sokszínűsége egyaránt hívószó lehet. Ez utóbbit talán mindennél jobban jelzi, hogy a minden igényt kielégítő szabadtéri színpadot ezen a nyáron kétszázezer néző kereste fel. Egy ciklus hamarosan lezárul, de a fejlesztéseknek folytatódniuk kell. Céljaink között szerepel az úthálózat további rekonstrukciója, a település központjában álló, önkormányzati tulajdonban lévő egykori üzletház közcélú hasznosítása. Elsődlegesen szabadidős park kialakítását szorgalmazzuk, s nem zárkózunk el vállalkozók bevonásától sem. A kertmozi felújítása ugyancsak napirenden van: funkciója marad, de egy részéből kerékpáros pihenőt alakítunk ki. S hogy Lelle a befektetők számára is kecsegtető helyszín, arra bizonyíték, hogy hamarosan megkezdődik egy négycsillagos szálloda építése.

Farkas László Nándor – Balatonszentgyörgy

A korábbi ciklusokban nyolc éven át képviselőként vettem részt a helyi közéletben, s most első polgármesteri ciklusomat zárom, Csakúgy, mint több más tóparti településen, Szentgyörgyön is a stabil pénzügyi háttér megteremtése volt a legfontosabb feladatunk. A hitelek elkerülése érdekében esetenként külső partner bevonását is kezdeményeztük egyes fejlesztések megvalósítása érdekében. A racionális döntések az elvárt eredményt hozták: minden évben legalább ötvenmillió forintot tudtunk beruházásokra fordítani, s ígérhetem, hogy a következő testület sem lesz pénzszűkében. A ciklus elején a belterületi utak rendbetételét szorgalmaztuk – pályázati és saját forrásból több mint hat kilométeren terítettünk ki aszfaltréteget, s a temetőhöz vezető út is szilárd burkolatot kapott. Elégedett lehet a hajdani téglagyárnál élők lakóközössége is, hiszen az útfelújítás az őket érintő szakaszon is megtörtént. Az elmúlt öt év eredményei közé sorolható az iskola korszerűsítése, a történelmi emlékpark kialakítása, az orvosi- és védőnői rendelő átépítése, a sportpálya és az öltözők modernizálása, s pályázati pénzből rekonstruálják a templom orgonáját is. Örömteli, hogy egy értékes épület, a Csillagvár vagyonkezelése az önkormányzathoz került. Ha mérleget készítünk, rendkívül kedvező a kép, hiszen a kétszázötvenmilliós saját fejlesztés mellett mintegy kétmilliárd forint pályázati forrást is felhasználhattunk lakóhelyünk gyarapodására. Feltétlenül említésre méltó, hogy az önkormányzati fejlesztések mellett a vállalkozások is favorizálják településünket: benzinkút és sörüzem épült, a Metro cég pedig logisztikai központot létesített településünkön. Ismeretes, hogy a Déli vasút korszerűsítéséhez kapcsolódóan visszanyerhette patinás megjelenését az állomás épülete. A közlekedési infrastruktúrához tartozik az M76-os gyorsforgalmi út építése – átadása után jelentősen csökken Szentgyörgyön az átmenő forgalom. A helyi közösség természetesen hosszabb távra tekint, s már megfogalmazódtak a közeljövőben megalakuló testülettel szembeni elvárások. Bölcsőde épül, csatlakozunk a kis-balatoni bringaúthoz, folytatódnak az útfelújítások, racionalizáljuk a polgármesteri hivatal és a művelődési ház fűtési rendszerét, a volt magtisztító területén termelői piacot alakítunk ki, s a takarékszövetkezet egykori épületébe költöztetjük a gyógyszertárat. Elmondhatjuk azt is, hogy településünkön nincs felesleges munkaerő – teljes a foglalkoztatottság.

Csákovics Gyula – Zamárdi

Kétségtelen tény, hogy egy ciklus értékelésekor a befektetett tőke, az infrastruktúra fejlesztése vagy a közintézmények állapota jelentős súllyal esik latba, ám én fontosabbnak tartom azt vizsgálni: a kérdéses időszakban milyen utat tett meg az adott település, milyen lépcsőfokokat vett sikerrel. Zamárdi esetében vízválasztónak minősül 2006 – ekkor állapodtunk meg a BalatonSound szervezőivel a fesztivál következő évi megtartásáról. Szinte mentőövként jött az ajánlat, hogy a három kilométer hosszú partszakaszt kulturális programsorozat céljára hasznosítsuk. Településünk közelmúltbeli történetének ismerői emlékezhetnek arra, hogy azokban az években rendkívül korlátolt volt az önkormányzat mozgástere – a Szántóddal vívott „csata” jelentős hatással volt a büdzsére. Ha ezt az állapotot tekintem origónak, akkor kijelenthetem: óriási utat tettünk meg. Napjainkban már nem csak az európai turisztikai piacon ismert a település neve – a magyar tenger partján itt jegyzik a legmagasabb ingatlanárakat, s a tóparti önkormányzatok között is dobogós helyet értünk el a idegenforgalmi adó vonatkozásában. Elmondhatjuk azt is, hogy Zamárdi ma már a balatoni idegenforgalom fellegvára, a hazai turisztikai célpontok között rendszeresen a TOP 10-ben található. A dátumok között feltétlenül említésre méltó 2008, hiszen ekkor kaptunk városi rangot, amely megalapozta a minőségi fejlesztések anyagi hátterét. S mivel harmadik polgármesteri ciklusom végéhez közeledünk, azt is el kell mondanom: a testületi tagok személye a közel másfél évtized alatt ugyan változtak, de kezdetektől fogva tudatos fejlesztési koncepció jellemezte munkánkat. Úgy gondolom: Zamárdi a külső szemlélő számára is egy dinamikusan fejlődő település képét mutatja. Költségvetésünk stabil, éves szinten félmilliárd forint értékű beruházások valósulnak meg saját forrásból: parkok, sétányok, játszóterek épültek, hetven-nyolcvanmillió forintot tudunk utak, járdák építésére fordítani. A vonzerő természetesen nem csak a BalatonSoundhoz kötődik: számos fesztivál, kulturális programok sokasága várja a hozzánk látogatókat. Az idei nyár különlegességét jelentette a Red Bull Air Race bemutató is: tudni kell, hogy ez az esemény nem csak természeti adottságaink miatt került a településre – a verseny tulajdonosai azt is méltányolták, hogy nagyrendezvények terén óriási tapasztalatokkal rendelkezünk, s hogy mindenben számíthatnak az önkormányzat támogatására. Ez a rendezvény egyébként ötvenmillió forinttal gazdagította a város büdzséjét: a korábbi rendező, a Hungaroring Zrt. húszmillió forinttal, a Magyar Turisztikai Ügynökség pedig harminccal járult hozzá a program lebonyolításához, az infrastruktúra fejlesztéséhez. Önkormányzatunk természetesen az elmúlt öt évben is kiemelten kezelte a közintézmények korszerűsítését – valamennyi megújult, jelenleg az általános iskola energetikai munkálatai érkeztek befejezési stádiumba. A fejlesztések természetesen nem kötődhetnek ciklusokhoz – jelenleg is több projekt előkészítése zajlik. Ezek közül feltétlenül kiemelésre méltó a félmilliárd forintból megvalósuló kiállító- és bemutatótér, amely a tervek szerint a következő szezon elején kerül átadásra. Már az ősz folyamán elkezdődik a termelői piac és a hozzá tartozó parkoló kialakítása, s benyújtottuk a bölcsőde pályázatát is. Jelentős minőségi változást hoz majd a kikötő korszerűsítése és bővítése, amely a parti sétány egyik ékköve lesz. A szemmel látható fejlődés mellett még fontosabb eredménynek tartom, hogy az elmúlt másfél évtizedben valódi közösséggé kovácsolódott Zamárdi. Az elért sikerek a közösség együttgondolkodását bizonyítják. Zamárdi ma egy olyan tóparti város, amelynek van jövőképe.

Dorogi Sándor – Balatonszárszó

A választási ciklus öt évében átlagosan egymilliárd forintból gazdálkodhatott településünk – ez a jelentős tétel természetesen tartalmazza a pályázati forrásokat is. A sikeres kandidálásoknak köszönhetően összesen mintegy két és fél milliárd forintot fordíthattunk fejlesztésekre. Számos olyan beruházás kötődik az elmúlt fél évtizedhez, melyek a lakosság, az üdülőtulajdonosok és a hozzánk érkező turisták komfortérzetét javítják. Kiemelt figyelmet fordítottunk az alapellátás javítására, a közintézmények korszerűsítésére. Ezek közé tartozik az egészségház, az óvoda, a sportpálya, de jutott a büdzséből az iskolai oktatási eszközök bővítésére, interaktív táblák beszerzésére is. Megnyílt és telt házzal üzemel a bölcsődénk – az igények azonban oly jelentősek és megalapozottak, hogy új intézmény építését kezdeményeztük, s sikerrel pályáztunk központi forrásokra. Településünk arculatát érdemben befolyásolja az utak, járdák állapota, a közterületek parkosítása – ezek felújítására, karbantartására több száz millió forintot költöttünk a ciklusban. Látványos változások tanúi lehetnek a fürdőhelyek látogatói, hiszen a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásának köszönhetően mind a fizetős, mind a két szabadstrand immár minden igényt kielégítő szolgáltatásokkal várja a víz és a napfény szerelmeseit. Igazi közösségi tér alakult ki településünk központjában, közvetlenül a vízparton, ahol esztétikus sétányok adnak méltó környezetet a csodálatos panorámához. Az őstermelők és a vásárlók egyaránt elismerésüket fejezték ki az új termelői piac létrehozásáért, amely nem pusztán kereskedelmi központ – egyben mini agóra is. Nem lenne teljes a ciklus értékelése, ha a kultúra központi szerepét nem méltatnánk. A kilenc éve alapított Csukás Színház látogatóinak és programjainak száma minden évben új rekordot dönt, ám korszerűsítése, technikai eszközeinek bővítése állandó feladatot jelent az önkormányzatnak, s mi ennek a kötelezettségnek örömmel teszünk eleget. Szárszó – immár hét és fél évtizede – a magyar értelmiség találkozási pontja, s ezt a tradíciót hűségesen ápoljuk. Méltóak vagyunk József Attila emlékének őrzésére is, az állandó kiállítás mellett szorgalmazzuk az Arany-háromszög, vagyis Arany János, Ady Endre és József Attila életével, munkásságával kapcsolatos közös programok szervezését. Feladataink vannak a gasztronómia területén is – a szezonhosszabbító június, illetve augusztus végi fesztiválok látogatottsága jelzi, hogy reális igény van ezekre a rendezvényekre. S hogy a települést érintő pozitív visszacsatolások se maradjanak ki az értékelőből, el kell mondanom: 2016-ban elnyertük Az év települése címet, s minden évben eredményesen veszünk részt a Virágos Magyarország vetélkedőn. Örömteli, hogy nem csak az önkormányzat jeleskedett fejlesztések terén – a központi forrásokból a helyi vállalkozók is javíthatták szolgáltatásaik minőségét – ez érzékelhető volt a szállodaiparban is. Napjainkban Szárszón már több négycsillagos hotel várja – mind a négy évszakban – a vendégeket, így hasznosítva a több mint kétmilliárd forintos támogatást. Felesleges hangsúlyozni, hogy eredményességük, gazdálkodásuk jelentős hatással van adóbevételeinkre, s a helyi, valamint kisrégiós foglalkoztatásra is.