Öt év alatt százötvenmilliárd forint fejlesztésekre

Interjú Witzmann Mihály országgyűlési képviselővel

– Képviselő úr, az önkormányzati választásokhoz közeledve mérleget készítenek a települések irányító testületei, a polgármesterek – és bizonyára ön is. Miként értékeli az elmúlt fél évtizedet – mely települések, kisrégiók gazdagodtak a legnagyobb mértékben választókörzetében? – Örömmel jelenthetem, hogy rendkívül eredményes ciklus van mögöttünk. Az önkormányzati önerős és a pályázati, vagy állami támogatásból odaítélt fejlesztések összértéke eléri a 150 milliárd forintot választókerületemben. Ebben a térségben még soha ennyi beruházás nem valósulhatott meg ilyen rövid idő alatt. Ezek az eredmények jól tükrözik az itt élő emberek szorgalmát, összefogását és a lakóhelyükhöz való hűségét. Különösen büszke vagyok arra, hogy a lassan mögöttünk hagyott önkormányzati ciklusban – egyetlen kivételtől eltekintve – pártszimpátiától és ideológiai hovatartozástól függetlenül, minden településem polgármesterével rendszeres, a település érdekeit hatékonyan szolgáló partnerséget sikerült kialakítanom. A lakosságszámot tekintve a Somogy 4-es körzet a megye legnagyobb választókerülete. A térség legészakibb és legdélibb pontja között 100 km a távolság közúton. Pontosan ebből fakadóan másmás típusú fejlesztési igények fogalmazódnak meg a Balatonhoz közeli településeken, a Koppány-völgyében, vagy éppen Taszár környékén. Emiatt óriási odafigyelést és komoly munkát jelent ezen igények optimális összehangolása annak érdekében, hogy a kormányzati és pályázati támogatásokat a lehető leghatékonyabban használhassuk fel. Úgy ítélem meg, hogy a körzetben lévő településekkel ezt a célt sikerült elérnünk az elmúlt években. – Egy-egy település fejlődése jelentős mértékben függ a pályázatok sikerétől: elégedett- e a különböző kiírásokkal, pályázati témákkal, s vajon hogyan látja – jól sáfárkodtak az elnyert forrásokkal, s valóban a helyi közösségek számára legfontosabb témákban kandidáltak az önkormányzatok? – Minél több feladatot, vagy rég várt beruházást valósítunk meg, annál jobban látjuk az előttünk lévő, megoldandó hiányosságokat. A pályázatok óriási segítséget jelentenek számunkra, és különösen fontos kiemelni azt is, hogy a költségvetési stabilitásnak és a gazdasági növekedésnek köszönhetően évről évre egyre több hazai forrás áll rendelkezésünkre. 2010 előtt ilyesmiről még csak álmodni sem lehetett. Természetesen nincs az a pénzösszeg, amelyet ne lehetne elkölteni, de a településekkel rendszeresen egyeztetve felállítható egy prioritási sorrend, amely megfelelő ütemezést biztosít a fejlesztések tekintetében. – Maradt-e önben hiányérzet: megfelelő aktivitást tanúsítottak az önkormányzatok a pályázati kiírások során? – Sajnálattal tapasztalom, hogy a pályázati aktivitást és a stratégiai fejlesztési irányok meghatározását tekintve pont a választókörzet székhelye, Siófok szerepelt a leggyengébben az elmúlt ciklusban. Szembetűnő a kontraszt, hogy míg a kormányzati támogatások révén összességében 50 milliárd forintnyi támogatás kapott zöld utat a városban, addig az önkormányzat által generált saját projektek száma elenyésző. Olyan gazdasági erővel, költségvetési háttérrel, fejlesztési lehetőségekkel és kedvező adottságokkal rendelkező város, mint Siófok, ezt egész egyszerűen nem engedheti meg magának. Sajnos a lendületes fejlődést biztosító, kreatív építőmunka helyett a városvezetés inkább a politikai hangulatkeltéssel és a békétlenkedéssel volt elfoglalva. Hosszasan és részletesen tudnám sorolni azokat az elszalasztott lehetőségeket, amelyeket Siófok hagyott elúszni az elmúlt fél évtizedben. Szülővárosom ennél mindenképpen többet érdemel, és nem bír ki még így újabb 5 évet! Bízom benne, hogy akármilyen eredmény is születik az önkormányzati választások után, ez a hozzáállás változni fog. Kevesebb politika, kevesebb vircsaft és sokkal több munka, amire a leendő városvezetésnek vállalkoznia kell, különben Siófok végérvényesen lemarad. – Milyen fejlesztések maradtak el a korábban megfogalmazott – a helyi lakosság által is támogatott – igények, beruházások közül, s milyen okokból? – Óriási hibának tartom, hogy a siófoki elkerülő út tervei a mai napig nem készültek el. Sokféle ellenzéki próbálkozás volt ebben a témában az elmúlt időszakban, amelyekkel próbáltak, próbálnak befeketíteni engem és a kormányt is. Egy azonban biztos. Amíg nem tudja a város megmondani, hogy mit és mennyiből szeretne megépíteni, vagyis amíg nem készítteti el a tervdokumentációt, és a hozzá tartozó költségvetést, addig lobbizni sem lehet az ügy érdekében. Ettől függetlenül annyit sikerült elérnem, hogy a tavaly elfogadott területrendezési törvényben konkrétan nevesítésre került az út módosított nyomvonala. Hasonlóan állunk az uszoda ügyével is. 2017 márciusában egy TAO-s lehetőséget vittem a városvezetés elé. A testület kijelölte a területet, döntött az uszoda hosszáról, de ennél tovább nem jutott a dolog, pedig a pályázati lehetőség még most is adott. Vannak dolgok, amelyekhez az országgyűlési képviselő önmagában kevés, a továbblépéshez ugyanis az önkormányzat rendelkezik jog- és hatáskörökkel. A Siófokon elszalasztott lehetőségekről még hosszasan lehetne beszélni, de hogy ne éljek vissza az interjú nyújtotta terjedelmi keretekkel, csak egy konkrét eseményt emelnék még ki. Ez pedig nem más, mint a Red Bull Air Race. Egy olyan esemény, amelyet tizenötmillióan néztek szerte a világon. Eredményes lobbit folytatva sikerült elérni, hogy idén Zamárdi adhatott otthont a futamnak. Fogalmazhatunk úgy is, hogy a verseny sikeres lebonyolítása révén a 2500 lelkes Zamárdi egy elit klubba lépett. Olyan országokkal, illetve városokkal került egy csapatba, mint Szaud-Arábia, Dubai, Abu-Dzabi, Indianapolis, vagy éppen Las Vegas. Nem rossz társaság, azt hiszem! Miután eldőlt, hogy nem Budapest lesz a verseny helyszíne, számos magyar település (a teljesség igénye nélkül: Zamárdi, Fonyód, Keszthely, Velencei-tó melletti települések, stb.) jelezte, hogy szívesen biztosítana otthont a programnak. Meglepő módon Siófokról ilyen jelzés nem érkezett. Az pedig meglehetősen olcsó magyarázat, hogy mindezt a zajártalom miatt tette, illetve nem tette a város. Tény ugyanis, hogy a repülőgépek a fel- és leszállásokra a szentkirályszabadjai repteret használták, és a Balaton felé tartó, illetve az innen távolodó gépek rendszerint Siófok fölött is elrepültek. Ráadásul a szervezők és az idelátogatók is túlnyomórészt a siófoki szállodákban szálltak meg. Vagyis a terhekből Siófok is részesült, de a verseny jelentős propaganda- és reklámértékéből sajnos nem profitált. – A választások törvényszerűsége, hogy egyes közéleti szereplők háttérbe szorulnak, az újak pedig kapaszkodókat, támogatókat keresnek elképzeléseik megvalósításához. Országgyűlési képviselőként ön lehet e téren az egyik biztos pont. Nyitott az új kihívásokra, feladatokra? – Természetesen! Országgyűlési képviselőként az egyik fő feladatomnak tekintem, hogy a választókerületem településeivel és településvezetőivel eredményes, hatékony együttműködést és rendszeres partneri kapcsolatot alakítsak ki és tartsak fenn. Ahogy korábban is említettem, a legtöbb helyen – pártszimpátiától függetlenül-, ezt sikerült is megvalósítani. A jövőben is ezt az elvet kívánom követni, hiszen ahogy mondani szoktam, a térség polgármestereinek és nekem érdekszövetségben kell együttműködnünk, mert közösek a céljaink. Ugyanis ha egy település fejlődik, akkor azzal az általam képviselt térség is gyarapodik – ilyen egyszerű ez! Süli Ferenc