Volt egyszer egy vasút…

Fél évszázada, hogy megszűnt a Veszprémet a Balatonnal összekötő vasútvonal, melynek elődjét 110 éve adták át. A szeptember végi évfordulón ünnepségen emlékeztek az almádiak a két eseményre. Pártállami határozat szüntette meg 1969-ben a Veszprém és Káptalanfüred közötti vasútvonalat, amely ma akár turisztikai látványosság is lehetne. A Budai Nagy Antal utca feletti vöröskő hídon ma egy 375-ös gőzös mozdony emlékezteti az arra járókat a maga korában közkedvelt vonalra. A megemlékezésen a Honismereti és Városszépítő Kör elnöke, Kovács István elevenítette fel a történéseket. 1909-ben indult el – akkor még keskeny nyomtávon – a vasúti forgalom Kossuth Ferenc kereskedelemügyi miniszter törvényjavaslatára, melyet a régió (vármegye) országgyűlési képviselője, Óvári Ferenc olvasott fel. Óvári érdemei elvitathatatlanok Veszprém megye XX. századi fejlesztésében. A vasút építése megértésre és támogatásra talált a környékbeli gazdák, iparosok körében, akik nehezen járható utakon postakocsin kényszerültek – üzleti és egyéb ügyeiket intézendő – a két település között utazni. A kezdetekkor a teherforgalom volt a meghatározó: a hegyből kitermelt követ vasúton szállították (átrakodással) Fűzfőre, majd 1925-ben áttértek a széles nyomtávra. A II. világháború után csak 1949-ben indulhatott el a személyforgalom az ország egyik legszebb, számos kanyarral, emelkedővel tarkított vasútvonalán. Érdekesség, hogy itt „tesztelhették” a legújabb szerelvényeket, s amelyik kiállta a próbát, mehetett hazai, illetve külföldi forgalomba. A mendemonda szerint a zsiványabb diákok Meggyespuszta határában leugrottak az első kocsiból, szedtek egy marékra való meggyet, s az utolsó kocsira visszakapaszkodtak a kalauz és az útitársak szemöldökhúzása közepette. Kovács István szólt arról is, hogy hivatalosan a gazdaságtalanságot jelölte meg az akkori kormányzat a megszüntetésért, ám akkortájt pedzegették azt is, hogy inkább valamelyik nyaralótulajdonos nagy embert zavarhatta a vonatfütty… Tény, hogy rendkívüli gyorsasággal szedték fel a síneket, s terelték át az utazókat a lényeges drágább buszos közlekedésre. Ma a megyeszékhelyet a vasút nyomvonalán kiépített kerékpárút köti össze a Balatonnal, s mindössze néhány (átépített) létesítmény jelzi, hogy valaha vonat is járt ott. A városszépítők elnöke koszorút helyezett el a mozdonyon, ezzel is tisztelegve azok előtt (Majbó Gábor, Schildmayer Ferenc), akik szívügyüknek tekintették, hogy emléket állíthassanak az utókor számára egy korszakot meghatározó vasútvonal emlékére. szöveg és kép: Zatkalik