Georgikon emlékkönyv illusztris látogatók bejegyzéseivel

A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum történelmi könyvtárában a Hónap könyve kiállítás-sorozat egyik őszi darabjaként különleges, egyedi értéket képviselő vendégkönyvet tekinthetnek meg az érdeklődők. A Georgikon tanintézetben 1800 -1817 között megfordult hírességek kéziratai olvashatók benne, az első európai agrár-felsőoktatási intézmény látogatói emlékezetének őrzőjeként. Miután József nádor 1801 augusztusában a Festetics György gróf által alapított Georgikon Tanintézet iránti kíváncsisága miatt Keszthelyre látogatott, szinte egymásnak adták a kastély kilincsét a Habsburg birodalom főurai, a nagybirtokok jószágigazgatói, a tudományos világ hazai és külföldi szaktekintélyei. Erről tanúskodik a ritka értékű emlékkönyv a benne olvasható mintegy 300 kézírásos bejegyzéssel. Több nyelven – magyar, német, angol, francia, orosz és mások – íródtak, méltatva a gróf érdemeit az általa létrehozott agrár-felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalataik szerint. A könyv már 1800-ban fel lett fektetve, olvashatjuk benne Asbóth János georgikoni tanár, Ruszek József hahóti apát és keszthelyi (ahogy ő írta) „öspörös”, Bartosságh József egykori georgikoni hallgató, Kultsár István író, Wesselényi Miklós báró, az „árvízi hajós” melybejegyzéseit. A külföldi nagyságok közt találni például Albrecht Thaer német mezőgazdász, valamint Richard Bright angol orvos, utazó véleményét. Írtak bele a Festetics család tagjai is, köztük Sallér Judit, László gróf felesége így fogalmazott (magyar fordításban): „György nem azért cselekszik, hogy elkápráztasson, hanem lelkiismerete szerint, és egy jó cselekedet jutalmát nem az emberek beszédében, hanem magában a tettben keresi.” Az utolsó bejegyzések az 1817-es esztendőből valók. A szövegek az akkori idők jó minőségű íróeszközeinek köszönhetően nagyon jól olvashatóak, a könyv enyhén kopottas, aranyozott, piros keménypapír kötésben még mindig jó állapotúnak mondható. Unikális darab, csupán egyetlen példány létezik belőle, a gyűjtemény féltve őrzött kincse.